[:en]There has been a lot of anticipation ahead of the government decree on support for part-time employment, which was released on Friday, but the details show that retaining workers after receiving support still requires significant resources from businesses.

According to the recent  government decree , part-time work according to the employment contract to be amended after the declaration of an emergency is at least half of the working time according to the pre-amendment employment contract, but not exceeding seventy percent, corresponding to at least four hours a day. The grant can be awarded for a maximum of three months.

Elsewhere they are more generous

Responding to the government decree, Lajos Bagdi, a tax partner of Niveus Consulting Group, explained in his comment: when calculating the subsidy, it is clear that this wage guarantee – depending on the individual’s wage level – covers a maximum of 10-20 percent of the employer’s total cost. on behalf of companies. Compared to foreign examples, it can be seen that several countries in the region have higher funding for wages lost due to downtime or part-time employment.

Country Nature of employment Employment rate Extent of wage guarantee measure Period
Germany Downtime or part-time (“Kurzarbeit”) At least 10 percent 60, or 67 percent No data available
United Kingdom Due to downtime There is no expectation 80 percent, up to 2,500 pounds No data available
Italy Due to downtime There is no expectation 80 percent, maximum 1200 EUR No data available
Austria Part-time (“Kurzarbeit”) At least 10 percent 80 to 90 percent 3 months
Czech Republic Due to downtime or part-time no data available. 80 and 60 percent, respectively No data available
Slovakia Due to downtime There is no expectation 80 percent No data available
Croatia Due to downtime There is no expectation 4000 kuna No data available
Romania Due to downtime, certain sectors There is no expectation 75 percent, maximum 75 percent of the national average For a state of emergency
Serbia SME sector There is no expectation Salary corresponding to the minimum wage No data available

According to the government decree, the support can be used for employees who are employed part-time. Reduced working hours must be at least 4 hours on average over a three-month period for a normal 8-hour employment, but may not exceed 70 per cent of the original employment. Thus, for example, a 6-hour employment is already excluded from the scope of eligibility.

National economic interest

The aid application must indicate the economic circumstances underlying the part-time employment, their direct and close link to the emergency and the measures taken and expected by the company to overcome the economic difficulties. In addition, the fact that the economic rationale for part-time employment is directly and closely linked to the emergency situation and to substantiate that the retention of workers is in the national economic interest is linked to its continuous economic activity. The legislation does not provide further details on this, so a number of clarifications will be needed, for example, to consider what constitutes a national economic interest.

By implication, everyone will argue that the situation after the worker is posted would be burdensome for both the individual and the economy. The question is whether this will be a sufficient reason or whether only the more strategically important companies / sectors will be able to count on a positive assessment of the application, the expert notes.

National economic interest

The aid application must indicate the economic circumstances underlying the part-time employment, their direct and close link to the emergency and the measures taken and expected by the company to overcome the economic difficulties. In addition, the fact that the economic rationale for part-time employment is directly and closely linked to the emergency situation and to substantiate that the retention of workers is in the national economic interest is linked to its continuous economic activity. The legislation does not provide further details on this, so a number of clarifications will be needed, for example, to consider what constitutes a national economic interest.

By implication, everyone will argue that the situation after the worker is posted would be burdensome for both the individual and the economy. The question is whether this will be a sufficient reason or whether only the more strategically important companies / sectors will be able to count on a positive assessment of the application, the expert notes.

According to Lajos Bagdi, it is also not clear from the legislation when applications can be submitted to the government office, although the legislation will come into force next Thursday, which is questionable in the sense that unfortunately for most companies “time is money” and its survival may depend. from requesting support as soon as possible.[:hu]Nagy várakozás előzte meg a csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak támogatásáról szóló, pénteken megjelent kormányrendeletet, de a részletekből az tűnik ki, hogy a munkavállalók megtartása a támogatás igénybevétele után is jelentős erőforrást igényel a vállalkozásoktól.

A friss kormányrendelet szerint csökkentett munkaidőnek minősül a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú. A támogatás legfeljebb három hónapra adható.

Máshol bőkezűbbek

A kormányrendeletre reagálva Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group adópartnere kommentárjában kifejtette: a támogatás számításánál jól látható, hogy ez a bérgarancia – függően az adott egyén bérszintjétől – maximum a munkaadó teljes költségének 10-20 százalékát fedezi, ezért a munkavállalók megtartása jelentős további erőforrást igényel a cégek részéről. Összehasonlítva a külföldi példákkal az látható, hogy több régiós ország magasabb mértékben finanszírozza a leállás, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás miatt kieső béreket.

Ország Foglalkoztatás jellege Foglalkoztatás mértéke Bérgarancia intézkedés mértéke Időtartam
Németország Leállás miatti, vagy részmunkaidős („Kurzarbeit”) Legalább 10 százalék 60, vagy 67 százalék Nincs adat
Egyesült Királyság Leállás miatti Nincs elvárás 80 százalék, maximum 2500 font Nincs adat
Olaszország Leállás miatti Nincs elvárás 80 százalék, maximum 1200 EUR Nincs adat
Ausztria Részmunkaidős („Kurzarbeit”) Legalább 10 százalék 80-90 százalék 3 hónap
Csehország Leállás miatti, vagy részmunkaidős nincs adat. 80, illetve 60 százalék Nincs adat
Szlovákia Leállás miatti Nincs elvárás 80 százalék Nincs adat
Horvátország Leállás miatti Nincs elvárás 4000 kuna (kb. 186.500 Ft) Nincs adat
Románia Leállás miatti, bizonyos szektorok Nincs elvárás 75 százalék, maximum az országos átlag 75 százalék-a (kb. 175.000 Ft) Rendkívüli állapot idejére
Szerbia KKV szektor Nincs elvárás Minimálbérnek megfelelő fizetés (kb. 91.400 Ft) Nincs adat

A kormányrendelet alapján a támogatást azon munkavállalók után lehet igénybe venni, akiket csökkentett munkaidőben foglalkoztatnak. A csökkentett munkaidőnek egy normál 8 órás munkaviszonynál háromhavi átlagban legalább 4 órának kell lenni, de nem lehet több, mint az eredeti foglalkoztatás 70 százaléka. Ez tehát például egy 6 órás foglalkoztatást már eleve kizár a jogosultsági körből.

Nemzetgazdasági érdek

A támogatás iránti kérelemben kötelezően be kell mutatni a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, valamint a cég által a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedéseket. Ezen kívül azt, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és alátámasztani, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek. A jogszabály erről további részleteket nem tartalmaz, így még számos pontosításra lesz szükség például annak mérlegelésére, hogy mi minősül nemzetgazdasági érdeknek.

Értelemszerűen mindenki arra fog hivatkozni, hogy a munkavállaló elküldése utáni helyzet megterhelő lenne mind az egyén, mind a gazdaság számára. A kérdés az, hogy ez elegendő indok lesz-e, vagy csupán a stratégiailag fontosabb cégek/ágazatok számíthatnak majd a kérelem pozitív elbírálására – jegyzi meg a szakértő.

A támogatás 3 hónapra nyújtható, viszont nagyon fontos feltétel, hogy a munkaadó köteles a kérelem benyújtásának napján a meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapra. Bagdi Lajos úgy látja, ez a rövid támogatási és munkahely fenntartási időszak csak akkor lesz elegendő, ha a járvány ellaposodik és a gazdasági élet újra visszaáll a normál kerékvágásba.

Nem egyértelmű, mit vár el a jogszabályalkotó

Sajátos intézkedés az egyéni fejlesztési idő intézményének bevezetése, amely értelmében a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, viszont ekkor is a munkaadó rendelkezésére kell állnia. Ez mindenki számára egy teljesen új rendelkezés, nem világos, hogy pontosan mit vár el a jogszabályalkotó a cégektől és a magánszemélyektől – esetleg igazolni kell, hogy mit csinált a munkavállaló, ha igen, akkor hogyan?

Bagdi Lajos szerint a jogszabályból szintén nem látszik egyértelműen, hogy mikortól lehet benyújtani a kérelmeket a kormányhivatalhoz, bár a jogszabály jövő hét csütörtöktől hatályba lép, ami abból a szempontból is kérdéses, hogy sajnos a legtöbb vállalkozás számára „az idő pénz” és a fennmaradása függhet a támogatás mielőbbi igénylésétől.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.