[:en]A few months ago, the global epidemic is having an unimaginable impact on today’s economy. Declining demand and disruption of production and logistics processes are also having a negative impact on the profitability of global supply chains, Deloitte experts say.

In Hungary, local subsidiaries of many foreign groups of companies carry out routine economic activities. Typically relatively low but guaranteed operating level profitability is in line with their functional profile and limited risks. Examples are contract and contract manufacturers or limited risk distributors.

However, in addition to the economic downturn caused by the current pandemic, the question is whether it is still possible to guarantee the profitability of these low-risk companies if the profitability of the entire group of companies decreases or even becomes negative. Is it possible to reduce profitability or to spread the loss realized by the group among group members? Can it be considered justified in the event of an economic downturn that these low-risk companies should also bear the losses incurred by the group without benefiting from the higher profitability realized by the group under favorable market conditions? Based on the transfer pricing principles, what would be the appropriate procedure, what would be the approach of the tax authority in such a case?

In general, this depends, among other things, on the industry, the functional and risk profile of the company, the conditions set out in the related contract and the transfer pricing policy of the group. As a first step, therefore, it is necessary to examine these in detail in order to answer the questions. In the automotive industry, for example, in the case of a contract manufacturer, an examination of the risk profile may provide an answer as to which party should bear the costs due to under-utilization of capacity.

What does the transfer pricing policy say?

“It is worth examining the contractual relationships between related parties, as well as the group’s transfer pricing policy, to see if it provides guidance for dealing with such a situation. It is necessary to examine whether, in such a crisis situation, it is possible to reduce the costs of routine entities, for example by reducing or suspending management fees, royalties, and whether intercompany loan agreements allow interest rates to be changed or suspended for a certain period. ‘ said Hedvig Tóth, head of Deloitte’s transfer pricing group.

If, as a result of the crisis, the percentage of routine profitability is changed as decided by the group, the main question is to what extent it can be adjusted and what analysis can be made to support the normal market rate of lower profitability in a subsequent tax audit. character. It may seem obvious to take into account the experience of the 2008 economic crisis to make such an analysis. In addition, it is also necessary to consider when it is worth responding to the effects of the crisis: should the adjustment of profitability take place during the year, or only at the end of the year with a one-off transfer price adjustment?

It may be advantageous to initiate an APA procedure

In terms of transfer pricing, taxpayers have two tools at their disposal to support their decisions made as a result of the economic crisis. One of these tools is the standard market price determination procedure (APA) and the other is the carefully prepared transfer pricing documentation.

“In such special situations, it may be of great benefit to initiate an APA procedure, in which specific issues related to intra-group pricing of the company can be discussed with the tax authority in advance in the context of the crisis, resulting in confirmation of applicable pricing by the tax authority,” said Katalin Benedek. Manager of Deloitte Transfer Pricing Group.

For routine entities that have an APA decision currently in effect, it is proposed to review these agreements to see if the company is able to meet the critical conditions in the decision despite the changed economic circumstances. In the event that the crisis affects the operation of the group and, through it, the routine entity, it may be necessary to amend existing APA decisions or initiate a new APA procedure.

“It is important to emphasize that in view of the emerging economic situation and the uncertainty, the comprehensive transfer pricing documentation, which presents the consequences of the economic crisis and the marketability of the applied pricing in sufficient detail, is more important than usual,” added Hedvig Tóth.

[:hu]Pár hónapja még elképzelhetetlennek tűnő hatást gyakorol napjaink gazdaságára a világméretű járvány. A kereslet csökkenése, a gyártási és logisztikai folyamatok megszakítása a globális ellátási láncok jövedelmezőségére is negatívan hat – vélik a Deloitte szakértői.

Magyarországon számos külföldi vállalatcsoport helyi leányvállalata végez rutin gazdasági tevékenységet. A jellemzően viszonylag alacsony, de garantált üzemi szintű jövedelmezőség összhangban van funkcionális profiljukkal és limitált kockázataikkal. Ilyenek például a bér- és szerződéses gyártók, vagy a limitált kockázatú disztribútorok.

A jelen világjárvány okozta gazdasági visszaesés mellett azonban kérdés, hogy továbbra is elvárható-e ezen alacsony kockázatú vállalkozások jövedelmezőségének garantálása, amennyiben a teljes vállalatcsoport jövedelmezősége csökken vagy akár negatívvá válik. Van-e lehetőség a jövedelmezőség csökkentésére, vagy éppen a csoport által realizált veszteség csoporttagok közötti szétterítésére? Jogosnak tekinthető-e, hogy a gazdasági visszaesés esetén ezek az alacsony kockázatú vállalkozások is viseljék a csoportot érő veszteségeket úgy, hogy kedvező piaci körülmények között a csoport által realizált magasabb jövedelmezőségből viszont nem részesültek? Vajon a transzferár elvek alapján mi lenne a megfelelő eljárás, az adóhatóságnak mi lenne a megközelítése egy ilyen esetben?

Általánosságban elmondható, hogy ez többek között függ az iparágtól, az adott vállalat funkcionális és kockázati profiljától, a kapcsolt szerződésben meghatározott feltételektől és a csoport transzferár politikájától. Első lépésként tehát szükséges ezeket részletesen megvizsgálni a kérdések megválaszolásához. Az autóiparban például egy szerződéses gyártó esetében a kockázati profil vizsgálata adhat választ arra, hogy mely fél viselje a kapacitás kihasználatlansága miatti költségeket.

Mit mond a transzferár szabályzat?

”Érdemes megvizsgálni a kapcsolt felek közötti szerződéses viszonyokat, valamint a cégcsoport transzferár szabályzatát abból a szempontból, hogy az ad-e iránymutatást egy ilyen helyzet kezelésére. Meg kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség ilyen krízishelyzetben a rutin entitások költségeinek csökkentésére például a menedzsment díjak, jogdíjak csökkentésével vagy felfüggesztésével, illetve azt, hogy a vállalatközi kölcsönszerződések lehetővé teszik-e a kamatmérték módosítását, vagy a kamatfizetés felfüggesztését egy meghatározott időszakra” – mondta el Tóth Hedvig, a Deloitte transzferár csoportjának vezetője.

Amennyiben a válság hatására a csoport döntése alapján a rutin jövedelmezőség százalékos mértéke módosításra kerül, akkor a legfőbb kérdés, hogy azt milyen mértékben lehetséges módosítani, és milyen elemzést lehet erre vonatkozóan készíteni, amely egy későbbi adóhatósági ellenőrzés során is megfelelően alátámasztja az alacsonyabb jövedelmezőség szokásos piaci jellegét. Kézenfekvőnek tűnhet a 2008-as gazdasági válság tapasztalatait is figyelembe venni egy ilyen elemzés elkészítéséhez. Ezen túl azt is szükséges átgondolni, hogy mikor érdemes a válság hatásaira reagálni: a jövedelmezőség módosítása már évközben történjen meg, vagy csak év végén egy egyszeri transzferár korrekcióval?

Előnyös lehet APA eljárás kezdeményezése

Az adózóknak transzferár szempontból két eszköz van a kezükben, hogy a gazdasági válság következtében meghozott döntéseiket támogassák. Ezen eszközök egyike a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás (APA), a másik pedig a körültekintően elkészített transzferár dokumentáció.

„Az ilyen speciális helyzetekben nagy előnnyel járhat egy APA eljárás kezdeményezése, amelynek keretében az adóhatósággal előzetesen megvitathatók a társaság csoporton belüli árazását érintő specifikus kérdések a válság kapcsán, és amelynek eredményeként lehetőség van az alkalmazandó árképzés adóhatóság általi megerősítésére” – mondta el Benedek Katalin, a Deloitte transzferár csoportjának menedzsere.

Azon rutin entitások esetében, amelyek jelenleg érvényben levő APA határozattal rendelkeznek, javasolt ezen megállapodások felülvizsgálata a tekintetben, hogy a társaság a határozatban foglalt kritikus feltételeknek a megváltozott gazdasági körülmények ellenére is képes-e megfelelni. Abban az esetben, ha a válság hatással van a csoport és azon keresztül a rutin entitás működésére, a hatályban levő APA határozatok módosítása, vagy új APA eljárás indítása válhat szükségessé.

„Fontos hangsúlyozni, hogy a kialakuló gazdasági helyzetre és a bizonytalanságra való tekintettel a teljeskörű, a gazdasági válság következményeit és az alkalmazott árképzés piaciságát megfelelő részletezettséggel bemutató transzferár dokumentáció a szokásosnál is nagyobb jelentőséggel bír” – tette hozzá Tóth Hedvig.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.