[:en]The European Commission has published a framework for temporarily available state aid options in response to the economic changes caused by the coronary epidemic. The new legislation will allow Member States to provide support to SMEs and large companies facing difficulties due to COVID-19. Deloitte experts summarized the details of the grant, tax measures, guarantee support and interest rate support.

It is up to the Member State to lay down the details of the temporary aid options, but the Framework states that these temporary aids may be used as a complement to existing aid. National support measures developed under the Framework need to be approved by the European Commission, but due to the current economic situation, a flexible, fast (up to 48 hours) lead time is expected.

‘Support may be granted until 31 December 2020, depending on the evolution of the epidemic. Until that date, subsidized loan guarantee agreements must be concluded and grants or tax benefits granted to companies that were not in difficulty at the end of 2019 but were in difficulty due to the coronary epidemic, ”he said. dr. Csaba Márkus, Partner at Deloitte.

A non-refundable grant, a repayable advance or a tax measure

Aid in the form of non-refundable aid, repayable advances or tax measures may be granted up to a maximum of EUR 800 000 to undertakings, including affiliated undertakings. In the agricultural and fisheries sectors, the maximum amount of aid is 100,000 or less, respectively. It is fixed at EUR 120 thousand.

The temporary support received in this way is the so-called. grants of a small amount (but granted on a de minimis basis) are not affected and may be granted. The amount of EUR 800 000 is not reduced by the de minimis aid granted (which in principle is equivalent to a maximum of EUR 200 000 over 3 financial years) and does not affect the possible amount of future de minimis aid.

Guarantee premium support for bank loans

Member States may provide companies with a reduced fee guarantee for investment or working capital loans concluded up to 31 December 2020. The fee is based on the size of the business and the duration of the guarantee.

The discount can be for a maximum of 6 years and the state guarantee can be up to 90% of the debt. If the State is the primary loss-taker, the guarantee is limited to a maximum of 35%. The amount of credit secured in this way shall not exceed two years’ wage cost of the business or one quarter of the revenue of 2019. Where justified, a higher amount of credit may be provided for liquidity purposes under a liquidity plan, up to 12 months for large companies.

Interest rate subsidy on bank loans

Member States may grant interest rate subsidies on investment or working capital loans concluded up to 31 December 2020 at low interest rates determined on the basis of the size of the undertaking and the life of the loan. Again, the interest rate subsidy can be for a maximum of six years and the loan amount covered by the interest rate subsidy may not exceed two years’ wage cost of the business or one quarter of its 2019 revenue. Where justified, a higher loan amount may be eligible for liquidity purposes.

An enterprise may receive either an interest subsidy or a guarantee fee subsidy for the same loan, the two cannot be combined.

Guarantee fee and interest subsidy provided through banks

The framework allows the guarantee fee and interest subsidies detailed above to reach beneficiary companies through various banks and financial institutions. In this case, it must be ensured that the aid is passed on by the bank to the final beneficiary undertaking and must not serve to maintain the bank’s viability or solvency.

Short-term export credit insurance

In a separate section, the Framework addresses the impact of the epidemic on short-term export-credit insurance. Although the European Commission considers that there is no State aid for marketable risks, the Framework states that a crisis situation caused by a virus may cause certain risks to become temporarily unavailable in some Member States. Accordingly, a Member State can demonstrate that certain risks are temporarily non-marketable and therefore state aid may be granted for these risks.

 [:hu]Ideiglenesen elérhető állami támogatási lehetőségekre vonatkozó keretszabályozást tett közzé az Európai Bizottság a koronavírus-járvány által okozott gazdasági változásokra reagálva. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogatást nyújtsanak a COVID-19 járvány miatt nehézségekkel küzdő KKV-k és nagyvállalatok számára. A Deloitte szakértői foglalták össze a vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedések, garanciatámogatás és kamattámogatás részleteit.

Az ideiglenes támogatási lehetőségek részletszabályainak kidolgozása a tagállam feladata, a keretszabály azonban rögzíti, hogy ezek az ideiglenes támogatások a meglévő támogatásoktól függetlenül, azok kiegészítéseként vehetők igénybe. A keretszabály alapján kidolgozott nemzeti támogatási intézkedéseket az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia, a jelen gazdasági helyzet miatt azonban rugalmas, gyors (akár 48 órán belüli) átfutás várható.

„Támogatások előreláthatólag 2020. december 31-ig nyújthatók, a járványhelyzet alakulásától függően. Eddig az időpontig kell megkötni a támogatott hitel- ás garanciaszerződéseket, illetve odaítélni a vissza nem térítendő támogatást vagy adóelőnyt olyan vállalkozások számára, melyek 2019. év végén nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de nehézségeik támadtak a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt” – mondta dr. Márkus Csaba, a Deloitte partnere.

Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés

Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés formájában maximálisan 800 ezer eurónak megfelelő összegben nyújtható támogatás a vállalkozások számára, a kapcsolt vállalkozásokat is beleértve. A mezőgazdasági és a halászati szektorban a támogatás összegét maximum 100 ezer, ill. 120 ezer euróban határozták meg.

Az így kapott ideigenes támogatás az ún. csekély összegű (de minimis jogcímen nyújtott) támogatásokat nem érinti, azok mellett nyújtható. A 800 ezer euró keretösszeget az igénybe vett de minimis támogatás (amely főszabály szerint 3 pénzügyi év alatt max. 200 ezer eurónak megfelelő összeg) nem csökkenti, és a jövőbeli de minimis támogatások lehetséges összegét sem érinti.

Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott garanciadíj-támogatás

A tagállamok a vállalatok számára csökkentett díjú garanciát nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez kapcsolódóan. A díjat a vállalkozás mérete és a garancia időtartama alapján állapítják meg.

A kedvezményes díj maximum 6 évre szólhat és az állami garancia mértéke akár a tőketartozás 90%-a is lehet. Amennyiben az állam az elsődleges veszteségviselő, a garancia mértéke maximum 35% lehet. Az így biztosított hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Indokolt esetben, likviditási terv alapján, ennél magasabb összegű hitel is biztosítható likviditási célokra, nagyvállalatok esetén akár 12 hónapon keresztül.

Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott kamattámogatás

A tagállamok kamattámogatást nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez, a vállalkozás mérete és hitelfutamidő alapján meghatározott, alacsony kamatszinteken. A kamattámogatás ez esetben is legfeljebb hat évre szólhat és a kamattámogatással érintett hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét, vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Indokolt esetben likviditási célokból magasabb összegű hitelösszeg is támogatható.

A vállalkozás azonos hitel vonatkozásában vagy kamattámogatást, vagy garanciadíj-támogatást vehet igénybe, a kettő nem kombinálható.

Bankokon keresztül nyújtott garanciadíj- és kamattámogatás

A keretszabály lehetővé teszi, hogy fentebb részletezett garanciadíj- és kamattámogatások különböző bankokon, pénzügyi intézményeken keresztül jussanak el a kedvezményezett vállalkozásokhoz. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a támogatást a bank továbbadja a végső kedvezményezett vállalkozásnak és nem szolgálhatja a bank életképességének megőrzését vagy fizetőképességének fenntartását.

Rövid lejáratú export-hitel biztosítás

A keretszabály külön pontban foglalkozik a járvány rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra gyakorolt hatásaival. Bár az Európai Bizottság álláspontja szerint piacképes kockázatokra nem nyújtható állami támogatás, a Keretszabály rögzíti, hogy a vírus okozta válsághelyzet előidézheti, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem lesznek piacképesek egyes tagállamokban. Ennek megfelelően a tagállam bizonyíthatja, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem piacképesek, így akár ezen kockázatokra is nyújtható állami támogatás.

 

piacesprofit / 123rf[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük