[:en]Whether you work through a PSC, other limited company, umbrella company or are self-employed, will affect what sick pay support you are entitled to during the Covid-19 pandemic.

There is a lot of confusion around the terminology in the freelance sector and as a result, who is entitled to what or not entitled at all. The problem lies with not only the entitlement to sick pay, statutory or otherwise but, also, the loss of income.

Categories of self-employment

The main-stream media refer to the self-employed as one population, of which there are 5.4 million in the UK, but each category has its own tax treatment. It is really important to differentiate between the different categories:

  • Self-employed sole traders or partners in partnerships (SEMP)
  • Personal service companies and their workers (PSC)
  • Limited company contractors (LCC)
  • Umbrella workers
  • Officeholders

There is mounting pressure on the Chancellor to provide support for the self-employed under these extraordinary circumstances and the Chancellor has just announced that they are working on a solution but, that it is not as easy logistically as the PAYE system.  It is not clear, however, whether that would include PSCs or LCCs.

Self-employed sole traders

The SEMP category applies to those who are providing their services individually and not through a limited liability company. They will pay income tax and Class 2 & 4 national insurance contributions (NICs). They are not entitled to Statutory Sick Pay (SSP) or the Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS), although if they employ someone and fit the criteria they are entitled to use the scheme.

These individuals are entitled to claim for Universal Credit or Contributory Employment and Support Allowance. The government has moved the entitlement to day one instead of day eight and is trying to speed up the process.

Personal Service Company (PSC)

A PSC has no definition in law but, HMRC have used the term to apply to those working inside IR35, and that is how I am using the term in this article.

If the individual who provides their services through a limited company has declared themselves as inside IR35 under Chapter 8, Part 2 of ITEPA 2003 and paid the relevant NICs, then they are entitled to SSP as they are specifically accounted for in the Social Security Contributions and Benefits Act 2003 as an employed earner.

They will be entitled to claim the SSP from day one and to get a refund from the government for two weeks SSP per eligible employee who has been off work because of Covid-19.

If the PSC worker has been assessed as inside IR35 by a public sector body, they will not be entitled to SSP. Nor will a PSC worker who provides their services to the private sector when the new reforms come in on the now delayed date of 6 April 2021.

These provisions are under Chapter 10, Part 2 ITEPA 2003. It is unlikely that these workers will be entitled to the CJRS because they do not have a contract of employment, even though they pay tax as a deemed employee.

Limited Company Contractors (LCC)

This individual works through a company where they will ordinarily have one working director and that person will generally also be the majority shareholder of the company. This individual works outside of IR35 and does not (for the purpose of this article), work through a personal service company (PSC).

The LCC is not entitled to SSP unless they are an employee of their own limited company, and that also applies to other statutory payments such as redundancy. Some people might think that it is an automatic assumption that you are an employee of your own limited company but, it is not.

There have been various cases on this subject and the general guidance is that if you have a controlling interest in the company or are the sole shareholder or sole director and cannot be dismissed, then it is unlikely that you are an employee of your own limited company.

If the individual wants to prove that they were an employee they would need a genuine contract of employment, ie not one made at a time of crisis. Although a contract of employment is not a legal obligation per se, a written statement of particulars is. Was a written statement of particulars issued within two months of the employee starting the position of employment with their own limited company?

This will also apply to the CJRS unless there is a contract of employment and/or other evidence of employment, the CJRS is unlikely to apply to a director of a limited company.

They will have the position of officeholder as a director of their own limited company and as an officeholder, they should be paid for their duties on payroll in any case. The payment of dividends is as the result of being a shareholder, not as a result of being an employee.

Umbrella worker

An umbrella worker is an individual who provides its services through an umbrella company and is an employee of an umbrella. They are, therefore, entitled to full rights as an employee for all statutory payments.

It may be that they are entitled under the CJRS but, this is will be down to their contract of employment and the actions taken by their employers.

Insurance

Most self-employed in any of the above categories get paid by invoice, and they will have invoices outstanding and probably work that has yet to be invoiced. So, it is not simply the sudden loss of income if they cannot work but are being paid for work that they have already done and invoiced for, or that is waiting to be invoiced.

This can amount to a substantial amount of their income at any one time, ironically this is the financial risk of being self-employed. Late payment of debts is well known when you work as self-employed but, it could be a particular problem now especially as the government has not so far offered any help to this sector on income protection.

Some of these individuals will have taken out income protection insurance or business interruption insurance but, unless the insurance covers a pandemic it is unlikely to pay out.[:hu]Akár egy PSC-n, más korlátolt felelősségű társaságon, esernyő társaságon keresztül dolgozik, akár önálló vállalkozóként dolgozik, az befolyásolja, hogy milyen táppénz-támogatásra jogosult a Covid-19 világjárvány idején.

Nagyon sok a zavar a terminológia körében a szabadúszó szektorban, és ennek eredményeként, ki jogosult arra, hogy mihez vagy nem. A probléma nemcsak a törvényi vagy más módon járó táppénzhez való jogban rejlik, hanem a jövedelem elvesztésében is.

Az önfoglalkoztatás kategóriái

A főbb média az önálló vállalkozókra vonatkozik, mint egyetlen népességre, amelynek 5,4 milliója van az Egyesült Királyságban, de mindegyik kategória rendelkezik saját adóügyi elbánással. Nagyon fontos megkülönböztetni a különböző kategóriákat:

  • Önálló vállalkozók vagy partnerkapcsolatok (SEMP)
  • Személyi szolgáltató társaságok és munkavállalóik (PSC)
  • Korlátolt felelősségű társaságok (LCC)
  • Esernyő dolgozók
  • hivatalnokok

Nagyon nagy nyomás nehezedik a kancellárra, hogy támogatást nyújtson az önálló vállalkozóknak ezekben a rendkívüli körülmények között, és a kancellár nemrégiben bejelentette, hogy megoldáson dolgoznak, de logisztikai szempontból nem olyan egyszerű, mint a PAYE rendszer. Nem világos azonban, hogy ez magában foglalja-e a PSC-ket vagy az LCC-ket.

Önálló vállalkozók

A SEMP kategória azokra vonatkozik, akik szolgáltatásaikat egyénileg, és nem korlátolt felelősségű társaságon keresztül nyújtják. Jövedelemadót és 2. és 4. osztályba tartozó nemzeti biztosítási járulékokat fizetnek. Nem jogosultak a kötelező betegbiztosításra (SSP) vagy a Coronavírusos állásajánlati rendszerre (CJRS), bár ha alkalmaznak valakit és megfelelnek a feltételeknek, akkor jogosultak a rendszer igénybevételére.

Ezek az egyének jogosultak egyetemes hitelre vagy járulékalapú foglalkoztatási és támogatási támogatásra. A kormány a nyolcadik nap helyett az első napra helyezte a jogosultságot, és igyekszik felgyorsítani a folyamatot.

Személyes szolgáltató cég (PSC)

A PSC-nek nincs meghatározása a törvényben, de a HMRC a kifejezést az IR35-en belül dolgozókra alkalmazta, és így használom ezt a kifejezést ebben a cikkben.

Ha az a személy, aki részvénytársaságon keresztül nyújtja szolgáltatásait, az ITEPA 2003 8. fejezetének 2. része alapján bejelentette magát IR35-en belül, és megfizette a vonatkozó NIC-ket, akkor jogosultak SSP-re, mivel azokat külön számolják el a társadalombiztosítási járulékokban és A 2003. évi ellátásokról szóló törvény foglalkoztatottként.

Az első naptól kezdve jogosultak igénybe venni az SSP-t, és visszatérítést kapni a kormánytól két hétig az SSP-nek minden olyan jogosult munkavállalóra vonatkozóan, aki a Covid-19 miatt munkanélküli volt.

Ha egy közszféra testülete a PSC munkavállalóját IR35-ösnek értékelte, akkor nem lesz jogosult SSP-re. Az a PBB-munkavállaló sem, aki a magánszektornak nyújtja szolgáltatásait, amikor az új reformok a most késleltetett időpontban, 2021. április 6-án lépnek be.

Ezek a rendelkezések az ITEPA 2003. évi 10. fejezetének 2. részében találhatók. Valószínűtlen, hogy ezek a munkavállalók jogosultak lesznek a CJRS-re, mert nincs munkaszerződésük, még akkor is, ha adókat fizetnek, mint feltételezett alkalmazottként.

Korlátolt felelősségű társaságok (LCC)

Ez az egyén egy társaságon keresztül működik, ahol általában egy dolgozó igazgató lesz, és ez a személy általában a vállalat többségi részvényese lesz. Ez az egyén az IR35-en kívül dolgozik, és (a cikk alkalmazásában) nem személyi szolgáltató társaságon (PSC) működik.

Az LCC csak akkor jogosult SSP-re, ha saját részvénytársaság alkalmazottai, és ez vonatkozik más törvényben előírt kifizetésekre is, például az elbocsátásra. Néhányan azt gondolhatják, hogy ez egy automatikus feltételezés, hogy Ön a saját korlátolt felelősségű társaságának alkalmazottja, de nem az.

Különféle esetek voltak ebben a témában, és az általános útmutatás az, hogy ha ellenőrző érdekeltséggel rendelkezik a társaságban, vagy ha az egyetlen részvényes vagy egyetlen igazgató, és nem lehet elbocsátani, akkor valószínűtlen, hogy a saját korlátolt felelősségű társaság alkalmazottja .

Ha az egyén azt akarja bizonyítani, hogy alkalmazott volt, akkor valódi munkaszerződésre van szüksége, azaz nem válság idején kötött szerződésre. Noha a munkaszerződés önmagában nem jogi kötelezettség, az írásbeli nyilatkozat a következő. A munkavállaló saját korlátolt felelősségű társaságánál a munkaviszony kezdetétől számított két hónapon belül írásbeli nyilatkozatot bocsátottak-e ki?

Ez a CJRS-re is vonatkozik, hacsak nincs munkaszerződés és / vagy egyéb bizonyíték a foglalkoztatásra, a CJRS valószínűleg nem vonatkozik egy korlátolt felelősségű társaság igazgatójára.

Irodai tisztviselőként saját részvénytársaságuk igazgatójaként, valamint irodatulajdonosként minden esetben fizetni kell a bérekkel kapcsolatos feladataikért. Az osztalékok kifizetése részvényesként történik, nem pedig munkavállalóként.

Esernyő munkás

Az esernyő-munkás olyan személy, aki szolgáltatásai egy esernyő-társaságon keresztül nyújtanak szolgáltatást, és egy esernyő alkalmazottja. Ezért a munkavállalóknak teljes törvényes jogosultsággal rendelkeznek minden törvényben előírt kifizetéshez.

Lehet, hogy a CJRS szerint jogosultak vannak rá, de ez munkaszerződésükön és munkáltatóik intézkedésein múlik.

Biztosítás

A fenti kategóriák bármelyikében a legtöbb önálló vállalkozó számlával fizet, és számlákkal lesznek kifizetve, és valószínűleg még meg kell számolni a munkát. Tehát nemcsak a jövedelem hirtelen elvesztése az, ha nem tudnak dolgozni, hanem a már fizetett munkáért fizetnek, amelyet már elvégeztek és kiszámláztak, vagy ami számlázásra vár.

Ez egyidejűleg jövedelmük jelentős összegét jelentheti, ironikus módon ez az önálló vállalkozás pénzügyi kockázata. Az adósságok késedelmes fizetése jól ismert, amikor önálló vállalkozóként dolgozik, de ez most különösen problémát jelenthet, különösen mivel a kormány eddig nem nyújtott segítséget az ágazat számára a jövedelemvédelem területén.

Ezen személyek egy része jövedelembiztosítást vagy üzleti megszakításbiztosítást kötött, de ha a biztosítás nem fedezi a pandémiát, nem valószínű, hogy fizeti ki.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.