[:en]The Achilles tendon of the domestic business world is long-term planning. One-fifth of start-ups go out of business after one year and every second after three years. According to forecasts, the size and end of the coronavirus epidemic could be extremely uncertain, with a decline in GDP of up to 5-7 percent at the domestic level, which could further reduce the life expectancy of companies. 

According to the latest data of the CSO, the number of Hungarian enterprises reached a peak in 2017: more than 700 thousand operating enterprises were registered, of which one in seven was new. In the case of the latter, however, it can also be seen that after one year one in five ceases to exist and after three years only one in two is able to continue to operate. It is expected that the picture will be further nuanced by the fact that the magnitude and decay of the epidemic are extremely uncertain. International economic organizations are forecasting a 1.9 percent decline in global GDP, and according to the latest forecast of the Policy Agenda, a drop in GDP of up to 5-7 percent is possible at the domestic level, which is not only for newly established companies, but also for long-established companies. it will be a huge challenge.

“One of the important areas of K & H’s support strategy is business promotion. Five years ago, we launched the K&H Family Companies Excellence Award to recognize companies that consciously build their operations with a well-thought-out and well-developed strategy. They are the ones who, even in the current difficult situation, can set an example for companies based on their example and best practices. Falling orders and extending payment deadlines can lead to financial difficulties, which can lead companies to rethink costs and reduce physical and human resources. Quick decisions are now almost essential, but long-term thinking is what can keep a company alive for generations, ” said Ákos Ékes, an expert at K&H family companies.

The 3 cornerstones of long-term thinking

70% of the Hungarian corporate sector is family-owned, so it does not matter how they react to the current circumstances. According to the experience of Abrazív Kft., Which was recognized with the K&H Family Companies Excellence Award in 2019 and has already successfully survived an economic crisis, continuous development, appreciation of the workforce and preparation of successors can be the key to a secure future.

“Development is essential as it makes it easier to adapt to rapidly changing market conditions and consumer needs. In our experience, therefore, a portfolio renewal of at least 5-10 percent is necessary every 2-3 years in order to keep pace with the latest technologies and expectations, ” said József Turák, managing director of Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.

“In our view, the driving force of a company is a stable and reliable group of employees, therefore we strive to provide our employees with a visible, secure career with a people-centered and family-friendly approach and continuous training. In addition, we strive to strengthen their sense of belonging and to see that the company’s success or survival in times of crisis is in the common interest, ”added Zsolt Mondik, other managing director of Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft.

The third essential and at the same time very critical point is the education of successors , who must not only be prepared for leadership, but must be involved in every area of ​​the company.

“It’s worth starting the process in time, as educating the new generation can span 5-10 years. It is important to give space to new ideas as well, as young people can react to unexpected situations with a fresh attitude, more courageously and faster, which can also help survival, ”emphasized József Turák.

[:hu]A hazai cégvilág Achilles-ínja a hosszú távra tervezés. Az újonnan alapított vállalkozások ötöde ugyanis egy év, minden második cég pedig három év után megszűnik. Előrejelzések szerint a koronavírus-járvány nagysága és vége rendkívül bizonytalan, hazai szinten akár 5-7 százalékos GDP visszaesést is eredményezhet, ami a cégek várható életkorát még tovább csökkentheti. A 25 éves, K&H családi vállalatok kiválósági díjjal elismert Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. szerint azonban folyamatos fejlesztéssel, a munkavállalók megbecsülésével és a következő generáció felkészítésével jó eséllyel megalapozható a cég biztos jövője még a válság idején is.

A KSH legutóbbi adatai szerint 2017-ben csúcsot döntött a magyar vállalkozások száma: több mint 700 ezer működő vállalkozást jegyeztek, amelyek közül minden hetedik új volt. Utóbbiak esetében azonban azt is látni lehet, hogy egy év után minden ötödik megszűnik és három év után csupán minden második képes folytatni működését. Várhatóan a képet tovább árnyalja majd, hogy a járvány nagysága és lecsengése rendkívül bizonytalan. A nemzetközi gazdasági szervezetek a globális GDP 1,9 százalékos csökkenését vetítik előre, a Policy Agenda legfrissebb prognózisa szerint pedig hazai szinten akár 5-7 százalékos GDP-zuhanás is elképzelhető,  ami nem csak az újonnan alapított, de a régóta jól működő vállalatok számára is óriási kihívást fog jelenteni.

„A K&H támogatási stratégiájának egyik fontos területe a vállalkozásösztönzés. Öt évvel ezelőtt hívtuk életre a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, hogy elismerjük azokat a cégeket, amelyek jól átgondolt és kidolgozott stratégiával tudatosan építik működésüket. Ők azok, akik a mostani nehéz helyzetben is példát és bevált gyakorlataik alapján utat mutathatnak a vállalatok számára. A megrendelések visszaesése és a fizetési határidők kitolódása ugyanis pénzügyi nehézségekhez vezethet, ami a költségek újragondolására, valamint fizikai és humán erőforrás csökkentésre késztetheti a cégeket. A gyors döntések most szinte elengedhetetlenek, azonban a hosszútávú gondolkodás az, ami egy céget több generáción át életben tud tartani” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok szakértője.

A hosszútávú gondolkodás 3 alapköve

A magyar vállalati szektor 70 százalékát családi vállalatok adják, nem mindegy tehát, hogyan reagálnak a jelenlegi körülményekre. A 2019-ben K&H családi vállalatok kiválósági díjjal elismert, egy gazdasági válságot már sikeresen túlélő Abrazív Kft. tapasztalatai szerint a folyamatos fejlesztés, a munkaerő megbecsülése és az utódok felkészítése lehet a kulcs a biztos jövőhöz.

„A fejlesztés elengedhetetlen, hiszen ezáltal lehet a gyorsan változó piaci körülményekhez és fogyasztói igényekhez könnyebben alkalmazkodni. Tapasztalataink szerint ezért 2-3 évente minimum 5-10 százalékos portfólió megújítás szükséges, hogy lépést tudjunk tartani a legújabb technológiákkal, elvárásokkal” – mondta el Turák József, az Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. ügyvezetője.

„Meglátásunk szerint egy vállalat hajtóereje a stabil és megbízható munkavállalói kör, ezért emberközpontú és családbarát szemlélettel, valamint folyamatos képzésekkel igyekszünk jól látható, biztos életpályát nyújtani dolgozóinknak. Emellett arra törekszünk, hogy erősítsük bennük az egybetartozás érzését, és hogy ők is lássák, a cég eredményessége vagy válságos időben a túlélése közös érdek” – tette hozzá Mondik Zsolt, az Abrazív Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. másik ügyvezetője.

A harmadik elengedhetetlen és egyben igen kritikus pont az utódok kinevelése, akiket nem csak a vezetésre kell felkészíteni, hanem a vállalat minden egyes területébe be kell vonni.

„Érdemes időben elkezdeni a folyamatot, mivel az új generáció kinevelése 5-10 éves időtávot is felölelhet. Fontos, hogy teret adjunk az új gondolatoknak is, hiszen a fiatalok friss szemlélettel, bátrabban és gyorsabban reagálhatnak a váratlan helyzetekre, ami szintén segítheti a túlélést” – hangsúlyozta ki Turák József.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.