[:en]The government has also extended the wage subsidy that can be claimed in the case of part-time employment to employees. The measure could provide a solution for thousands of workers not to lose their jobs despite the economic downturn caused by the epidemic. Prohuman, a temporary employment agency employing more than 17,000 workers a day, has gathered key information on how to claim wage subsidies. Applications for the extended program can be submitted until August 31.

 1. Who can apply and who can apply for support?

Since 16 April 2020, the regulation [1] has allowed companies operating for at least 6 months to claim wage subsidies for their employees working at least 15 per cent but not more than 75 per cent reduced in working hours (kurzarbeit) with whom they were already legally employed on 11 March 2020. From 29 April 2020, temporary aid may be used under the amending regulation [2].. Under the measure, both wage subsidies for permanent and temporary workers working on the same site can be claimed. “The support can be applied for if the claimant undertakes to keep the job and will definitely not dismiss the given employee for 3 + 1 months. The wage subsidy for temporary workers can be claimed by the temporary employment business from the government office responsible for the employee’s place of employment. At the same time, the temporary employment agency, the temporary employment agency, can also submit applications to the agency regarding its own employees, thus relieving the company from the administrative burden, ”said Csongor Juhász, Managing Director of Prohuman, adding that temporary employment agencies they can take over the administration of the process from the client company,

 1. How long can the grant be applied for? How much do you get and how does the employee?

A 70 percent wage subsidy for an employee’s lost base salary can be claimed for 3 months from the date of application. The subsidy amount comes directly to the employee’s account each month from the state treasury. For example, if an employee’s working hours have been reduced from 8 to 4 hours, he or she will receive 70 per cent of the basic 4-hour lost wage subsidy from the state, while 30 per cent will be provided by the employer. 8 hours ”only 65% ​​of their basic salary (50% + 50% * 0.3). The employee thus receives the full previous base salary during the support period, his salary is not reduced while the employer’s costs are reduced.

 1. What is the cost of applying for a wage subsidy for temporary staff?

Applying for a wage subsidy does not involve any cost. Submission of the application is free of cost and duty for both the employing company, the temporary employment business and the supported worker.

 1. How long does it take for the government office to decide on the need for support?

Within 8 working days after the submission of the application, the government office shall decide on the payment of the wage subsidy or the rejection of the wage subsidy application.

 1. Can an employer claim support for both his permanent and temporary work at the same time?

Yes, in this case the application is submitted at the same time, the lending company must submit it for the borrowed, the borrower’s own stock. The period of support and compulsory retention will be the same.

 1. What happens if an employer has previously claimed wage subsidies for their permanent employees? Can the grant application be extended to temporary staff?

Previously, the regulation allowed for 1 application per site, but this has now changed and is a new element, so that support can be applied for different groups of workers at different times.

 1. What are the consequences if the employee resigns or if the employer does not fulfill his obligations?

If the employee resigns, the employee receiving the wage subsidy must be stopped from receiving the benefit. The termination must be reported to the government office within 2 days.

If the employer does not fulfill his / her employment obligations [3] , he / she is obliged to make a payment to the account of the National Employment Fund in proportion to the non-fulfillment of the staffing obligation, which is decided by a decision of the government office.

[1] 105/2020. (IV. 10.) on the support of reduced working hours during emergencies within the framework of the Economic Protection Action Plan.

[2] 141/2020. (IV. 21.) 103/2020 on the support of the employment of employees performing research and development activities during emergencies within the framework of the Economic Protection Action Plan. (IV. 10.) and Decree 105/2020 on the support of reduced working hours during emergencies within the framework of the Economic Protection Action Plan. (IV. 10.) on the amendment of the Government Decree

[3] Government Decree 105/2020 (IV.10.) Section 9 (1) By submitting the application, the employer undertakes that if he does not fulfill his obligation under Section 4 (3) ( a) , the National It is obliged to make a payment to the account of the Employment Fund in proportion to the non-fulfillment of the staffing obligation. The payment is decided by a decision of the government office.

(3) The employee is obliged to repay the benefit if it could not have been established for him or her in the absence of the conditions specified for him or her in the legislation.

(4) The employer is obliged to make a payment corresponding to the amount of the paid benefit, if in the absence of the conditions specified by law concerning the employer, the benefit could not have been established for the employee.

(5) The employer shall be released from the payment obligation specified in subsection (1) if he proves that the employment relationship has been terminated without the successor of the employer, with immediate termination of the employer or with the termination of the employee.[:hu]A kormány a munkaerő-kölcsönzés keretében dolgozókra is kiterjesztette a csökkentett munkaidőben (kurzarbeit) történő foglalkoztatás esetén igényelhető bértámogatást. Az intézkedés több ezer munkavállaló számára jelenthet megoldást, hogy a járvány miatt kialakult gazdasági visszaesés ellenére se veszítsék el munkájukat. A Prohuman, a naponta több mint 17 ezer munkavállalót foglalkoztató munkaerő-kölcsönző összegyűjtötte a bértámogatás igénybevételének legfontosabb tudnivalóit. A meghosszabbított programra augusztus 31-ig adható be igénylés.

 1. Kik vehetik igénybe és kik igényelhetik a támogatást?

A szabályozás[1] 2020. április 16. óta teszi lehetővé a legalább 6 hónapja működő vállalkozásoknak, hogy bértámogatást igényeljenek a legalább 15, de legfeljebb 75 százalékkal csökkentett munkaidőben (kurzarbeit) foglalkoztatott dolgozóikra, akikkel már 2020. március 11-én jogviszonyban álltak. A kölcsönzött munkaerőre vonatkozóan 2020. április 29-től lehet a támogatást igénybe venni egy módosító rendelet alapján[2]. Az intézkedés keretében így egyaránt igényelhető bértámogatás az egy telephelyen dolgozó állandó és a kölcsönzött munkavállalók számára is. „A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő munkahelymegtartási kötelezettséget vállal és 3+1 hónapig biztosan nem bocsátja el az adott dolgozót. A bértámogatást a kölcsönzött munkavállalókra a munkaerő-kölcsönző vállalat igényelheti a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. Ugyanakkor a munkaerő-kölcsönző cég, a kölcsönvevő vállalat saját állományú munkavállalóival kapcsolatos kérelmeket is benyújthatja a hivatalhoz, ezzel is tehermentesítve az adott céget az adminisztráció terhei alól” – mondta el Juhász Csongor a Prohuman ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy a munkaerő-kölcsönzők a teljes folyamat adminisztrációját átvállalhatják a megbízó cégtől, beleértve a teljes igénylési folyamatot, a benyújtást, az egyeztetést, kapcsolattartást a hatósággal és a munkaidő-lejelentést is.

 1. Mennyi időre igényelhető a támogatás? Mennyit kap és hogyan a munkavállaló?

A munkavállaló kieső alapbérére járó 70 százalékos bértámogatás a kérelem napját követő 3 hónapra igényelhető. A támogatási összeg közvetlenül a dolgozó számlájára érkezik havonta az államkincstárból. Példaként, ha egy munkavállaló munkaideje 8-ról 4 órára csökkent, a kieső 4 órára járó alapbérének 70 százalékát kapja támogatásként az államtól, míg – egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodás esetén – annak 30 százalékát a munkaadó biztosítja, aki így a munkavállaló korábbi, „normál 8 órás” alapbérének mindössze 65 százalékát fizeti (50% + 50% * 0,3). A munkavállaló így megkapja a teljes korábbi alapbérét a támogatási időszak alatt, fizetése nem csökken, miközben a foglalkoztató költségei csökkentek.

 1. Milyen költséggel jár a bértámogatás igénylése a kölcsönzött munkaerőre vonatkozóan?

A bértámogatás igénylése semmilyen költséget nem jelent. A kérelem benyújtása költség- és illetékmentes mind a foglalkoztató vállalat, mind a munkaerő-kölcsönző cég, mind a támogatott dolgozó számára.

 1. Mennyi időn belül dönt a kormányhivatal a támogatási igényről?

A kérelem benyújtását követően a kormányhivatal 8 munkanapon belül határozatban dönt a bértámogatás folyósításáról vagy a bértámogatás iránti kérelem elutasításáról.

 1. Egy munkaadó igényelhet-e támogatást az állandó és kölcsönzött állományára vonatkozóan is egy időben?

Igen, ebben az esetben az igénylés benyújtása egyidejűleg történik, a kölcsönbeadó vállalatnak kell ezt benyújtania a kölcsönzött, a kölcsönvevőnek a saját állományára vonatkozóan. A támogatási és kötelező munkahelymegtartási időszak azonos lesz.

 1. Mi történik, ha egy munkaadó korábban már igényelt az állandó munkavállalói számára bértámogatást? Ki lehet terjeszteni a támogatási kérvényt a kölcsönzött munkaerőre?

Korábban a rendelet telephelyenként 1 igénylést tett lehetővé, de ez most változott és új elem, hogy a dolgozók különböző csoportjaira, különböző időszakokban is igényelhető támogatás.

 1. Milyen következménye van annak, ha a munkavállaló kilép, vagy a munkaadó nem teljesíti vállalt kötelezettségeit?

Amennyiben a munkavállaló felmond, a bértámogatásban részesített dolgozó számára le kell állítani a támogatás folyósítását. A felmondást 2 napon belül jelenteni kell a kormányhivatal felé.

Amennyiben a munkaadó nem tesz eleget vállalt foglalkoztatási kötelezettségeinek[3], a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni, amelyről a kormányhivatal határozattal dönt.

[1] 105/2020. (IV. 10.) Kormány rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról.

[2] 141/2020. (IV. 21.) Kormány rendelet a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Kormány rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Kormány rendelet módosításáról

[3] 105/2020 (IV.10.) Kormány rendelet 9. § (1) A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt.

(3) A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

(4) A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható.

(5) Mentesül a munkaadó az (1) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.