[:en]Since the introduction of online invoice reporting on 1 July 2018, compliance with the reporting obligation has been a daily routine for some taxpayers, as have the associated administrative burdens and improvements. From 1 July 2020, a whole new era begins: almost all domestic taxpayers will have to cope with the reporting obligation.

Subjectless tax-exempt activity

In the case of taxpayers subject to personal tax exemption, the obligation to issue invoices was still in force, however, due to the VAT exemption, these invoices were not subject to the reporting obligation. Under the new rules, from 1 July 2020, they will also be required to provide data on all invoices issued to a domestic taxable person. Thus, the special VAT-free status will no longer mean “protection” from data provision in the future.

Exempt material activity

Some taxpayers engaged in exempt activities in kind must also be prepared to provide data. According to the new rules, the sale of used real estate, dental and dental technical activities, private health care services, other education, resp. In the case of a tax-exempt activity of a cooperating community, it will no longer be possible to exempt from the obligation to issue invoices in general in the future, at the same time as referring to the tax-free nature of the activity. From 1 July 2020, taxpayers engaged in such activities will be required to report all invoices issued to domestic taxpayers.

“Although the legislator’s intention is clearly to make all types of transactions reportable in the future, according to the official tax authorities’ interpretation published today, VAT-exempt activities not mentioned above will not be subject to the reporting obligation even if the transaction is accompanied by an invoice and a domestic taxable person. issued to. Thus, other VAT-exempt activities, such as landlords, will not be affected by the changes, ” said Richard Sík, head of Deloitte’s tax department.

Differential and reverse taxation

Taxpayers subject to differential taxation, such as trade in second-hand goods, should also be prepared to provide data. In their case, all invoices containing differential VAT issued to a domestic taxable person will also be subject to reporting. Reporting obligations will also apply to domestic reverse charge accounts.

What about manual invoicing?

Until now, those who fulfill their obligation to issue an invoice with a manual invoice have manually uploaded the invoice data via the NAV Online Invoice interface. It will be possible to issue a manual invoice after 1 July 2020, but due to the abolition of the threshold, its role will presumably be completely re-evaluated. This is because the range of reportable invoices will increase significantly and the time available for manual top-up will be reduced to 4 days instead of the current 5 days in the case of invoices with a content of less than 500,000 VAT. This represents an unprecedented administrative burden for taxpayers, where the invoice issued for all transactions becomes reportable, which can significantly increase not only day-to-day business but also administrative and accounting costs.

On this basis, it is easy for the current legislative change to result in a pragmatic change in the transition to electronic invoicing, especially for taxpayers who still use significant manual invoicing among SMEs.

“Since there is not much time left, it is worth making the necessary preparations as soon as possible. In line with previous practice, NAV has reaffirmed that no fine should be imposed in the initial months following the entry into force of the changes. Nevertheless, the changes will take effect from 1 July 2020 and from that date the reporting must be done in the appropriate quality for all invoices concerned, even ex post, as invoices issued during the grace period are also subject to the reporting obligation, ” said Dr. Zoltán Tancsa, partner of Deloitte’s tax department.

[:hu]Az online számla-adatszolgáltatás 2018. július 1-jei bevezetése óta az adózók egy részének már napi rutinnak számít a jelentési kötelezettség teljesítése, ahogy az ezzel járó adminisztratív terhek, illetve fejlesztések is. 2020. július 1-jével teljesen új korszak kezdődik: szinte valamennyi belföldi adózónak meg kell majd birkóznia az adatszolgáltatási kötelezettséggel.

Alanyi adómentes tevékenység

Az alanyi adómentesség alá tartozó adózók esetében eddig is hatályban volt a számlakiállítási kötelezettség, az áfamentesség miatt azonban ezek a számlák nem estek jelentési kötelezettség alá. Az új szabályok értelmében 2020. július 1-jétől nekik is adatot kell szolgáltatniuk minden belföldi teljesítésű, belföldi adóalany részére kiállított számla vonatkozásában. A speciális áfamentes státusz tehát a jövőben már nem jelent „védettséget” az adatszolgáltatás alól.

Tárgyi adómentes tevékenység

A tárgyi adómentes tevékenységet folytató adózók egy részének is fel kell készülnie az adatszolgáltatásra. Az új szabályok értelmében a használt ingatlanértékesítés, fogorvosi és fogtechnikusi tevékenység, magán egészségügyi szolgáltatás, egyéb oktatás, ill. együttműködő közösség adómentes tevékenysége esetén ugyanis a jövőben már nem lehet általánosan mentesülni a számlakiállítási kötelezettség, egyúttal az adatszolgáltatás alól a tevékenység adómentes jellegére való hivatkozással. Azoknak az adózóknak, akik ilyen jellegű tevékenységet folytatnak, 2020. július 1-jétől minden olyan számlát jelenteniük kell majd, amit belföldi adóalanyok felé állítottak ki.

„Bár a jogalkotói szándék egyértelműen az, hogy a jövőben minden típusú tranzakció jelentésköteles legyen, a napokban közzétett hivatalos adóhatósági értelmezés szerint a fent nem nevezett áfamentes tevékenységek egyelőre még akkor sem fognak az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozni, ha a tranzakciót számla kíséri és azt belföldi adóalany részére állítják ki. Így az egyéb, áfamentes tevékenységet végzőket, például az ingatlanbérbeadókat nem érintik a változások” – mondta Sík Richárd, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

Különbözet szerinti és fordított adózás

A különbözet szerinti adózás hatálya alá tartozó, például használt cikk kereskedelemmel foglalkozó adózóknak is fel kell készülniük az adatszolgáltatásra. Esetükben is jelentéskötelessé válik minden olyan különbözeti áfát tartalmazó számla, amelyet belföldi adóalany részére állítottak ki. Jelentési kötelezettség vonatkozik majd a belföldi fordított adózás alá eső számlákra is.

Mi lesz a kézi számlákkal?

A számlakibocsátási kötelezettségüket kézi számlával teljesítők eddig manuálisan töltötték fel a számlaadatokat a NAV Online Számla felületén keresztül. Kézi számla kiállítására 2020. július 1-jét követően is lehetőség lesz, az értékhatár eltörlése miatt azonban vélhetően teljesen át fog értékelődni a szerepe. Jelentősen megnő ugyanis a jelentésköteles számláknak a köre és a manuális feltöltésre rendelkezésre álló idő 500 ezer áfa tartalmat el nem érő számlák esetén a jelenlegi 5 nap helyett 4 napra rövidül. Ez eddig nem látott adminisztratív terhet jelent azon adózóknál, ahol valamennyi tranzakció kapcsán jelentéskötelessé válik a kiállított számla, ez pedig nemcsak a napi üzletmenetet, de az adminisztrációs és könyvelési költségeket is jelentősen megnövelheti.

Könnyen előfordulhat ennek alapján, hogy az aktuális jogszabályváltozás pragmatikus változást eredményez az elektronikus számlázási rendszerre történő átállást illetően, leginkább a KKV körben még mindig jelentős kézi számlázást alkalmazó adózók esetén.

„Mivel nincs már sok idő hátra, érdemes mielőbb elvégezni a szükséges előkészületeket. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a NAV ezúttal is megerősítette, hogy a változások hatályba lépését követő kezdeti hónapokban bírságolásra nem kell számítani. Ettől függetlenül a változások 2020. július 1-jétől hatályba lépnek és az adatszolgáltatást ettől az időponttól minden érintett számla kapcsán a megfelelő minőségben el kell végezni, akár utólagosan is, hiszen a türelmi időszakban kiállított számlákra is vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség” – mondta dr. Tancsa Zoltán, a Deloitte adóosztályának partnere.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.