[:en]As a result of the coronavirus epidemic, new legislation and tax practices have emerged at an unprecedented rate. Government regulations, among other things, make it easier for taxpayers with more flexible deadlines and the possibility of reducing tax arrears. However, strict preconditions must be met in order for the benefits to be valid.

In the emergency situation caused by the epidemic, the Hungarian government is helping domestic companies in difficult situations with a number of tax reliefs. There are basically two categories of benefits: tax debt reduction and payment relief. The latter means the payment of the tax debt in installments or the deferral of payment. Reliefs can normally be applied for, however, Deloitte Legal experts have pointed out that in the current emergency, taxpayers can also take advantage of extra benefits.

“ In order to benefit from the payment facility, the taxpayer must face a temporary payment difficulty for reasons beyond his control. According to the information provided by the tax authority, the epidemiological situation is a circumstance due to which payment facilitation can be assessed and, contrary to the usual practice, no late payment allowance is charged, ”said dr. Diána Takács, lawyer at Deloitte Legal.

The other benefit that businesses can take advantage of is reducing their tax debt. This would only be allowed under the general rules for natural persons, but could also be requested by companies in view of the epidemiological situation. There are certain conditions for this, which are important to keep in mind: the tax debt can be reduced only once, by a maximum of 20 percent, but not more than HUF 5 million, and can only be applied for in the case of one type of tax. The benefit is granted only if the payment of the tax debt would make it impossible for the business of the company to be traced back to the epidemic situation, in which case the business is automatically entitled to the benefit.

‘However, the reduction or remission of fines and surcharges shall be subject to the rules of the general fairness procedure. In view of the emergency, the tax authority is expected to decide on authorization more quickly than before. It is an important addition that the two types of benefits allowed by the government decree cannot be applied to the same type of tax together, ” warned dr. Henrik Bereznai, Deloitte Legal’s lawyer candidate.

How does the authority control?

When granting payment benefits, the tax authority will examine whether the fulfillment of the tax payment obligation is indeed hampered by the COVID-19 epidemic. It does this from different perspectives: on the one hand, it looks at when the payment impediment occurred and exactly what the cause is. On the other hand, it compares the farmer’s data before and during the epidemic situation and, on this basis, considers what the decline is related to.

In addition to the procedures for authorizing payment facilities, the tax authority continues to carry out its general control activities, despite the emergency, which has in many cases become difficult to carry out.

“Due to teleworking, many people do not have access to important documents that may be needed to assist the tax authority in an audit. But fortunately, in the event of an impediment, the legislation provides more options for taxpayers. A solution could be to ask the tax authority to terminate the procedure with a statement, because there are unavoidable obstacles to its conduct. If it is not possible to terminate the procedure, taxpayers can use an extension. In addition, a request for a re-inspection can be used to initiate a review of a previously closed period, or it is possible to submit a request for a certificate, the deadline for which is now managed more flexibly, ” added dr. Henrik Bereznai.

Experts have warned that if we are unable to comply with inspection requests in a timely manner, the tax authority must be notified immediately in all cases. Failure to do so constitutes an obstacle to the control procedure and may result in a fine of up to HUF 1 million.[:hu]A koronavírus-járvány következtében példátlan gyorsasággal születtek meg új jogszabályok és változtak meg az adózással kapcsolatos gyakorlatok. A kormányrendeletek többek között rugalmasabb határidőkkel és az adótartozás mérséklésének lehetőségével könnyítenek az adózók helyzetén. A kedvezmények érvényesítéséhez azonban szigorú előfeltételeket szükséges teljesíteni.

A járvány okozta rendkívüli helyzetben számos adózási könnyítéssel segíti a magyar kormány a nehéz helyzetbe került hazai vállalkozásokat. A kedvezményeknek alapvetően két kategóriája van: az adótartozás mérséklése, illetve a fizetési könnyítés. Utóbbi az adótartozás részletekben történő kifizetését vagy a fizetés halasztását jelenti. A könnyítések normál esetben is kérvényezhetők, ugyanakkor a Deloitte Legal szakértői felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben az adózók extra kedvezményeket is igénybe vehetnek.

A fizetési könnyítés igénybevételéhez az adózónak – neki fel nem róható okból – átmeneti fizetési nehézséggel kell küzdenie. Az adóhatóság tájékoztatója szerint a járványügyi helyzet olyan körülménynek minősül, ami miatt megítélhető a fizetési könnyítés, és a megszokott gyakorlattal ellentétben nem számítanak fel késedelmi pótlékot sem” – mondta dr. Takács Diána, a Deloitte Legal ügyvédje.

A másik, vállalkozások által igénybevehető kedvezmény az adótartozás csökkentése. Ez az általános szabályok szerint kizárólag természetes személyek esetében lenne engedélyezhető, de a járványügyi helyzetre való tekintettel gazdasági társaságok is igényelhetik. Ennek vannak bizonyos feltételei, amelyeket fontos szem előtt tartani: az adótartozás csak egy alkalommal, maximum 20 százalékkal, de legfeljebb 5 millió forinttal csökkenthető, és csak egy adónem esetében kérelmezhető. A kedvezményt csak abban az esetben ítélik meg, ha az adótartozás megfizetése ellehetetlenítené a vállalkozás gazdálkodási tevékenységét a járványhelyzetre visszavezethető okból, viszont ebben az esetben a kedvezmény automatikusan megilleti a vállalkozást.

„A bírság- és a pótléktartozás mérséklésére vagy elengedésére ugyanakkor az általános méltányossági eljárás szabályai vonatkoznak. A veszélyhelyzetre való tekintettel az adóhatóság várhatóan gyorsabban fog dönteni az engedélyezésről, mint eddig. Fontos adalék, hogy a kormányrendelet által engedélyezett kétféle kedvezmény együttesen ugyanarra az adónemre nem alkalmazható” – figyelmeztetett dr. Bereznai Henrik, a Deloitte Legal ügyvédjelöltje.

Hogyan ellenőriz a hatóság?

A fizetési kedvezmények engedélyezése során az adóhatóság vizsgálni fogja, hogy az adófizetési kötelezettség teljesítését tényleg a COVID-19 járvány akadályoztatja-e. Ezt különböző szempontok alapján teszi: egyrészt megnézi, hogy a fizetési akadályoztatás mikor merült fel és pontosan mi a kiváltó oka. Másrészt pedig összehasonlítja a gazdálkodó adatait a járványhelyzet előtti és alatti állapotában, és ez alapján mérlegeli, hogy a visszaesés mivel függ össze.

A fizetési kedvezmények engedélyezésére vonatkozó eljárásokon túlmenően az adóhatóság – a veszélyhelyzet ellenére – tovább folytatja az általános ellenőrzési tevékenységét is, amelyek lefolytatása azonban sok esetben nehézkessé vált.

„A távmunkából kifolyólag sokan nem férnek hozzá fontos iratokhoz, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy egy ellenőrzés során segítsék az adóhatóság munkáját. De szerencsére akadályoztatás esetén a jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak az adózók számára. Megoldás lehet, ha nyilatkozattal kérik az adóhatóságot, hogy szüntesse meg az eljárást, mert annak lefolytatása elháríthatatlan akadályokba ütközik. Ha az eljárás megszüntetésére nincs lehetőség, akkor pedig határidő hosszabbítással élhetnek az adózók. Ezen kívül ismételt ellenőrzés iránti kérelemmel kezdeményezhető egy korábban már lezárt időszak felülellenőrzése, illetve igazolási kérelem előterjesztésére is lehetőség van, amelynek határidejét most rugalmasabban kezelik” – tette hozzá dr. Bereznai Henrik.

A szakértők arra figyelmeztettek: amennyiben nem tudjuk időre teljesíteni az ellenőrzésre vonatkozó kéréseket, arról minden esetben haladéktalanul tájékoztatni kell az adóhatóságot. Ennek elmulasztása ugyanis az ellenőrzési eljárás akadályoztatásának minősül, és akár egymillió forintig terjedő bírsággal is járhat.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.