[:en]It will be difficult for us to get off the list of European countries that have been called tax havens.

In next year’s budget, we found the government’s estimate of how the actual corporate tax burden will develop in 2021. In general, it is used to judge a country on the basis of this indicator whether it provides a distortive, overly favorable business environment for companies hunting for cheap operating opportunities. Of course, not only does this number determine tax haven status, but it is basically the basis for classifying countries.

Hungary has been in the elite field for a long time in this comparison, definitely in Europe. The nominal tax rate is 9 percent in Hungary, which already classifies Hungary as one of the lowest taxing states, as it is typically taxed in Europe at rates between 20 and 30 percent.

However, the actual tax rate, which takes into account the benefits, is even lower. Based on the 2021 budget bill, the average corporate tax burden could be 5.9 percent this year. It is even more worthwhile to tax with us next year: the government forecasts that the effective tax burden will be 5.5 percent.

Basically, two factors explain this: the development reserve is no longer subject to a profit-sharing limit, ie even the total pre-tax profit can be reduced on this item. The government also expects companies to maximize support for spectator team sports next year. As a result, the amount of tax benefits will increase from HUF 50 billion this year to HUF 60 billion next year. Thus, the corporate tax payable will be HUF 553.9 billion next year.

The low tax rate has an important role to play in attracting foreign direct investment, although the provision of direct state subsidies, which are increasingly linked to job creation and then to value creation, has recently become more valuable.

However, not everyone likes this aggressive fundraising: the European Parliament adopted a report a good year ago that Hungary and six other Member States (Belgium, Cyprus, Ireland, the Netherlands, Luxembourg, Malta)  operate in a tax haven and allow aggressive tax planning. Of course, we do not have to doubt this – in other ways, the other countries will do everything in their power to attract investment – in any case, the fact that the actual corporate tax burden will continue to fall will not convince the EU bodies that it is time to remove Hungary from the list.[:hu]Nehéz lesz lekerülnünk az adóparadicsomnak titulált európai országok listájáról.

A jövő évi költségvetésben találtuk meg a kormány kalkulációját arról, hogyan alakul a tényleges társasági adóterhelés 2021-ben. Általában e mutató alapján szokták megítélni egy országról, hogy a versenyt torzító, túlzottan kedvezményes vállalkozási környezetet nyújt-e az olcsó működési lehetőségeket vadászó társaságok számára. Természetesen nem csak ez a szám határozza meg az adóparadicsomi státuszt, de azért alapvetően erre alapozzák az országok besorolását.

Magyarország jó ideje az elit mezőnybe tartozik ebben az összevetésben, Európában feltétlenül. A névleges adókulcs 9 százalékos nálunk, ami eleve a legalacsonyabb adót kivető államok közé sorolja hazánkat, mivel Európában jellemzően 20-30 százalék közötti kulcsok szerint adóztatnak.

A tényleges – tehát a kedvezményeket figyelembe vevő – adókulcs azonban még ennél is alacsonyabb. A 2021-es költségvetési törvényjavaslat alapján idén az átlagos társasági adóterhelés 5,9 százalék lehet. Jövőre még jobban megéri nálunk adózni: a kormányzati előrejelzés szerint 5,5 százalék lesz az effektiv adóteher.

Alapvetően két tényező magyarázza ezt: a fejlesztési tartalékra már nem vonatkozik nyereségarányos korlát, vagyis akár a teljes adózás előtti eredmény csökkenthető lesz ezen a jogcímen. Valamint azzal is számol a kormány, hogy a cégek jövőre is kimaxolják a látvány-csapatsportok támogatását. Ezekre visszavezethetően az érvényesített adókedvezmények összege az idei 50 milliárd forintról 60 milliárdra emelkedik jövőre. Így a fizetendő társasági adó 553,9 milliárd forint lesz jövőre.

Az alacsony adókulcsnak fontos szerepe van a külföldi működőtőke vonzásában, bár mostanában a direkt állami támogatások – munkahelyteremtéshez, majd egyre inkább értékteremtéshez kötött – biztosítása sértékelődött fel.

Ez az agresszív tőkevonzás azonban nem tetszik mindenkinek: az Európai Parlament bő egy éve fogadott el egy jelentést, mely szerint Magyarország és további hat tagállam (Belgium, Ciprus, Írország, Hollandia, Luxemburg, Málta) adóparadicsomszerűen működik és lehetővé teszi az agresszív adótervezést. Ettől természetesen még nem kell kétségbe esnünk – a maga módján a többi ország is mindent elkövet a befektetések elnyerése érdekében – mindenesetre az, hogy tovább csökken a tényleges társasági adóteher nálunk, nem arról fogja meggyőzni az uniós testületeket, hogy ideje levenni a listáról Magyarországot.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.