[:en]In order to protect against the coronavirus, the government issued a decree on 17 April 2020 to ensure the continuation of certain self-employed activities during the emergency. The decree concerns the suspension of the activities of sole proprietors or the resumption of the suspended activities and lays down different rules compared to the provisions of the otherwise applicable law on sole proprietors and sole proprietorships.

Ref. 131/2020. (IV.17.) Is in force from 18 April 2020 and provides an opportunity for sole proprietors to notify the withdrawal of their previous notification of the cessation of their activities by the 15th day after the entry into force of the decree, ie by 3 May 2020 at the latest, or the resumption of their suspended activities.

Under the Regulation, until 03 May 2020, a sole proprietor who has notified the suspension of his activity between 11 March 2020 and 30 March 2020 may notify the withdrawal of the notification of the suspension or the resumption of the suspended activity.

The Law on Self-Employed Persons and Self-Employed Companies stipulates, as a general rule, that a sole proprietor shall suspend his activity for a minimum of one month and a maximum of two years. However, the legislation created in view of the emergency situation stipulates that in case of notification of a suspension between 11 and 15 March 2020, the sole proprietor may suspend his activity for less than one month, unlike the minimum suspension period of one month.

According to the government decree, the minimum period of one month does not apply to the suspension of self-employed activity notified after 30 March 2020.

If the law imposes a legal consequence on the suspension of self-employment, the body keeping the register shall delete the data concerning the starting date of the suspension from the register in such a way that it cannot be disclosed, according to which the suspension shall be deemed not to have taken place.

The period between the notification of the suspension of the activity and the deletion of the data on the starting date of the suspension by the registration body due to the withdrawal of the notification (duration of the suspension) shall not be included in the time limit for fulfilling the obligations and exercising the rights of the sole proprietor.

If the deadline expires during the period of suspension, the deadline expires on the fifteenth day after the deletion of the data of the body keeping the register.[:hu]

A koronavírus elleni védekezés jegyében a kormány 2020. április 17. napján rendeletet alkotott a veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosításáról. A rendelet az egyéni vállalkozók tevékenységének szüneteltetését, vagy a szüneteltetett tevékenység folytatását érinti, és eltérő szabályokat fogalmaz meg az egyébként alkalmazandó egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvényben foglaltakhoz képest.

A hivatkozott 131/2020. (IV.17.) kormányrendelet 2020. április 18. napjától hatályos, és lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni vállalkozók a rendelet hatálybalépését követő 15. napig, tehát legkésőbb 2020. május 3. napjáig jelentsék be a tevékenységük szünetelése iránti korábbi bejelentésük visszavonását, vagy a szüneteltetett tevékenységük folytatását.

A rendelet értelmében 2020. május 03. napjáig az az egyéni vállalkozó jelentheti be a szünetelés iránti bejelentés visszavonását, vagy a szüneteltetett tevékenység folytatását, aki 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentett be a tevékenységének szünetelését.

Az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló törvény főszabályként rögzíti, hogy az egyéni vállalkozó a tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szünetelteti. A veszélyhelyzetre tekintettel megalkotott jogszabály azonban kimondja, hogy 2020. március 11. és 15. napja közötti szünetelés bejelentés esetén az egyéni vállalkozó a minimum egy hónapos szünetelési időtartamtól eltérően, egy hónapnál rövidebb ideig is szüneteltetheti a tevékenységét.

A kormányrendelet alapján a 2020. március 30. napját követően bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére sem kell alkalmazni a minimális egy hónapos időtartamot.

Ha jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, a nyilvántartást vezető szerv a szünetelés kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az ne legyen megismerhető, aminek értelmében úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

A tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a nyilvántartást vezető szervnek a bejelentés visszavonása miatt szükséges, a szünetelés kezdő időpontjára vonatkozó adattörlése közötti időtartam (a szünetelés időtartama) a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele.

Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.