[:en]The rules on public procurement for the control of the coronavirus have been significantly simplified. Thus, in the case of procurements reaching the national threshold, it may be sufficient to request three tenders, and even in case of exceptional urgency, even a single company can be invited to tender directly – draws the attention of dr. Réka Vass, an expert at Baker McKenzie.

Procurement related to protection against the coronavirus is regulated by a government decree that entered into force on 20 March. Interpretations and resolutions issued by the Public Procurement Authority assist in the interpretation and practical transposition of the Regulation. Such procurements may be carried out in a manner different from the rules on the basis of the individual exemption of the member of the government responsible for emergency response, in this case the Prime Minister.

It’s enough to be a starter 

If the national thresholds are reached, three tenders must be invited. If there are no three domestic bidders and a foreign bidder would not be able to perform due to the border closure, the tenderer may refrain from requesting the three bids. Moreover, in cases of exceptional urgency, even an economic operator may be invited to tender directly.

The provision also covers procurement above the EU threshold, but only if it does not use EU development funds.

In the opinion of the public procurement authority, the estimated value of the extraordinary procurement need in view of the emergency situation can be determined independently. For example, if an organization orders extra cleaners to control the coronavirus, their value does not need to be added to the value of their annual regular cleanup purchase.

The contracting authority must examine in advance whether the procurement need can be met within the time required by the emergency by means of a framework agreement or framework contract concluded as a result of a centralized procurement procedure. If the procurement is thus feasible, the contracting authority shall be exempted from paying the fee otherwise due to the body entitled to request the contract. These framework agreements or contracts may be amended in the light of exceptional circumstances.

In the case of procurement of equipment related to the control of the coronavirus, the ban on procurement of equipment introduced by budgetary bodies under the control and supervision of the government shall not apply.

Ex – post control

The regularity of procurement will be checked ex post by the Minister responsible for public finances.

According to the information provided by the authority, the contracting authority may withdraw from the public procurement until the expiry of the deadline for submission of tenders or, in the case of a multi-stage procedure, in the event of an emergency. This is no different from the previous ones. However, in the event of withdrawal after the expiry of the time-limits, the contracting authority must prove that the withdrawal was justified. In any case, the circumstance justifying the withdrawal must have occurred after the deadline for submission of tenders or participation, be beyond the control of the contracting authority and have a significant effect on the subject of the procurement.

It is also an important condition that the contracting authority should not be able to perform the contract due to the circumstance giving rise to it and that it should therefore terminate or terminate the contract. Thus, an emergency does not in itself entitle contracting authorities to withdraw from public procurement without any further investigation.

In the contract concluded as a result of the public procurement procedure, it is also possible to change the deadline for completion in view of the emergency situation. This is also no difference from the previous regulation. It must be examined whether new circumstances could not have been foreseen due to the emergency, in which the date on which the contract was concluded plays a major role, the amendment does not change the general nature of the contract and the increase in consideration does not exceed the value of the original contract. percent. The parties must also prove that the change in the deadline for performance is directly related to the emergency and could not be performed under the original contractual provision. Of course, these conditions must always be considered in relation to the particular contract.

[:hu]Jelentősen egyszerűsödtek a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő közbeszerzések szabályai. Így a nemzeti értékhatárt elérő beszerzések esetén elegendő lehet három ajánlatot bekérni, sőt kivételes sürgősség esetén akár egyetlen cég közvetlenül is felhívható ajánlattételre – hívja fel a figyelmet dr. Vass Réka, a Baker McKenzie szakértője.

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzéseket a március 20-án hatályba lépett kormányrendelet szabályozza. A rendelet értelmezését és gyakorlati átültetését a Közbeszerzési Hatóság által kiadott tájékoztatók és állásfoglalások segítik. Az ilyen közbeszerzések a kormány vészhelyzet elhárításáért felelős tagjának – ez esetben a miniszterelnök – egyedi mentesítése alapján a szabályoktól eltérő módon is megvalósíthatók.

Elég akár egy induló 

A nemzeti értékhatárok elérése esetén három ajánlatot kell bekérni. Ha nincs három hazai ajánlattevő, külföldi ajánlattevő pedig a határzárra tekintettel nem tudna teljesíteni, úgy a kiíró eltekinthet a három ajánlat bekérésétől. Sőt, kivételes sürgősség esetén akár egy gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre.

A rendelkezés a nemzeti értékhatároknál magasabb uniós értékhatárt elérő beszerzésekre is kiterjed, de csak akkor, ha nem használ fel uniós fejlesztési forrásokat.

A közbeszerzési hatóság álláspontja szerint a veszélyhelyzetre tekintettel felmerült rendkívüli beszerzési igény becsült értéke önállóan határozható meg. Ha például egy szervezet a koronavírus elleni védekezéshez rendel extra tisztítószereket, ezek értékét nem kell hozzáadni az éves rendes tisztítószer-beszerzés értékéhez.

Az ajánlatkérő előzetesen köteles megvizsgálni, hogy a beszerzési igény központosított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás vagy keretszerződés alkalmazásával kielégíthető-e a rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt. Ha a beszerzés így megvalósítható, akkor az ajánlatkérő mentesül az ajánlatkérésre feljogosított szervnek egyébként fizetendő díj megfizetése alól. Ezek a keretmegállapodások vagy keretszerződések a rendkívüli helyzetre tekintettel módosíthatóak.

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő eszközbeszerzések esetén a kormány irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél bevezetett eszközbeszerzési tilalmat nem kell alkalmazni.

Utólagos ellenőrzés

A beszerzések szabályszerűségét az államháztartásért felelős miniszter utólag fogja ellenőrizni.

A hatóság tájékoztatója alapján az ajánlatkérő a közbeszerzéstől az ajánlattételi – illetve több szakaszból álló eljárásnál a részvételi – határidő lejártáig léphet vissza veszélyhelyzet esetén is. Ez nem jelent különbséget a korábbiakhoz képest. A határidők lejártát követő visszalépés esetén viszont az ajánlatkérőnek bizonyítani kell, hogy a visszalépés megalapozott volt. A visszalépést megalapozó körülménynek mindenképp az ajánlattételi – illetve a részvételi – határidő lejártát követően kell bekövetkeznie, az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül kell esnie és jelentős hatással kell legyen a közbeszerzés tárgyára.

Fontos feltétel az is, hogy az okot adó körülmény miatt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem legyen képes, és emiatt a szerződéstől el kellene állnia vagy fel kellene mondania azt. A veszélyhelyzet tehát önmagában nem jogosítja fel az ajánlatkérőket minden további vizsgálat nélkül a közbeszerzéstől való visszalépésre.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben a veszélyhelyzetre tekintettel is lehetőség van a teljesítési határidő módosítására. Ez szintén nem jelent eltérést a korábbi szabályozáshoz képest. Vizsgálni kell, hogy a veszélyhelyzet miatt új körülményeket nem lehetett előre látni – itt nagy szerepe van annak, hogy az adott szerződést mikor kötötték –, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 százalékát. Azt is igazolniuk kell a feleknek, hogy a teljesítési határidő változtatása közvetlen összefüggésben van a veszélyhelyzettel, és az eredeti szerződéses rendelkezés szerint nem lehetne teljesíteni. Természetesen ezeket a feltételeket mindig az adott szerződéshez kapcsolódóan kell megvizsgálni.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.