[:en]An average Hungarian pensioner has to live on HUF 135,000 a month. However, according to the OTP Self-Care Index, only 23 percent of the current active age group believe that the state pension will be sufficient for their livelihood.

In addition to everyday expenses, there may be greater financial challenges, but many Hungarians are not prepared for them: most do not set aside for their own or their parents’ old age, although long-term self-care can help them face financial challenges in old age.

The average Hungarian pension is HUF 135,000 according to the latest data of the CSO1, which is almost HUF 30,000 higher than the net minimum wage. Although this figure increases by an average of three per cent per year, everyday products such as food can also become more expensive by as much as 4-5 per cent compared to the previous year.2 Thus, as a retiree, a higher expenditure can be a serious challenge, especially if the person does not have with no savings.

Part of the Hungarian population has been forced to re-evaluate the importance of long-term savings due to the difficulties caused by the coronavirus epidemic in the spring of 2020, but we tend to forget this again in calmer times. In the same way, as an active earner, many do not think about the difficulties of retirement. In old age, there may be many situations where long-cherished plans have to be set aside due to a single expenditure, and even everyday livelihood may be endangered, ”said Krisztina Horpácsi, Head of the OTP Pension Fund. – “Saving for retirement in a timely manner can help make challenging periods in retirement easier and provide a solid foundation for solutions.

Supporting grandchildren

Based on the demographic portrait of the CSO Population Research Institute published in 20183, it is extremely important for the majority of grandparents to take care of their grandchildren: more than two thirds are involved in the care and supervision of grandchildren. However, the results of OTP Bank’s Self-Care Index show that the intention is not necessarily followed by financial preparation: in September 2019, 13 percent of the Hungarian adult population planned to set aside for their children and grandchildren in the next 4-5 years and only 9 percent really started saving. for the purpose of marrying a grandchild or child.

elderly Care

Caring for the elderly is often difficult for family members working full-time, especially when health care is also needed. Institutionalized care for the elderly can be a solution, but prices range from municipal homes to private homes. In addition to high care fees, the saturation of institutions is also a challenge. In Hungary approx. 1.3 million people over the age of 70 live on the basis of the CSO’s 2019 data4, however, only slightly more than 54 thousand people5 could be placed in permanent or temporary accommodation in homes and care homes for the elderly during the same period. Many have to find other solutions and have to pay extra for the help of nurses or carers, or need constant supervision from their family members who may be out of work in this way.

The pricing of elderly care institutions varies greatly, according to the Metropolitan Municipality’s Home for the Elderly Admissions Preparation Group (FECS), the remuneration of municipal care is individual, but the imposed care fee cannot exceed 80 percent of the recipient’s monthly income.6 , as entry and monthly fees depend primarily on the range of services provided by the institution, but other factors may also play a role. Retirement homes, for example, usually require a one-time usage fee in addition to the monthly rent. This quasi-deposit amount is in the order of millions, and the monthly fee is around HUF 100,000.

The question, however, is who will cover these costs. The research shows that only 8 percent of the respondents set aside their own old age, retirement years, and 15 percent plan to start setting aside financial support for their parents and grandparents in the coming years.[:hu]Átlagosan havi 135 000 forintból kell, hogy megéljen egy magyar nyugdíjas. Ugyanakkor az OTP Öngondoskodási indexe szerint a jelenlegi aktív korosztály mindössze 23 százaléka gondolja úgy, hogy az állami nyugdíj elegendő lesz a megélhetéséhez.

A mindennapi kiadások mellett nagyobb anyagi kihívások is jöhetnek, a magyarok jó része azonban ezekre nincs felkészülve: a legtöbben nem tesznek félre saját, vagy szüleik időskorára sem, pedig a hosszútávú öngondoskodás segíthet szembenézni az anyagi kihívásokkal időskorban.

A magyar átlagnyugdíj 135 ezer forint a KSH legfrissebb adatai alapján1, ez csaknem 30 000 forinttal haladja meg a nettó minimálbért. Habár ez az érték átlagosan három százalékkal növekszik évente, az olyan mindennapi életben fontos termékek, mint például az élelmiszerek is az előző évhez képest akár 4-5 százalékkal drágulhatnak.2 Így nyugdíjasként egy nagyobb kiadás komoly kihívást jelenthet, főleg, ha az érintett nem rendelkezik semmilyen megtakarítással.

A magyar lakosság egy része rákényszerült arra, hogy újraértékelje a hosszú távú megtakarítások fontosságát 2020 tavaszán a koronavírus járvány okozta nehézségek miatt, ám nyugalmasabb időkben hajlamosak vagyunk ismét elfeledkezni erről. Ugyanígy aktív keresőként sokan nem gondolnak a nyugdíjas évek nehézségeire sem. Időskorban számos olyan helyzet adódhat, amikor egy-egy kiadás miatt félre kell tenni a régóta dédelgetett terveket, sőt a mindennapi megélhetés kerülhet veszélybe” – nyilatkozta Horpácsi Krisztina az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. – „Az időben megkezdett nyugdíjcélú megtakarítás segíthet abban, hogy könnyebbé váljanak a kihívásokkal teli időszakok a nyugdíjas évek alatt és biztos alapokkal indulhassunk a megoldások felé.

Unokák támogatása

A KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2018-ban kiadott demográfiai portréja3 alapján a nagyszülők többsége számára kiemelten fontos, hogy gondoskodjanak unokájukról: több mint kétharmaduk részt vesz az unokák ellátásában, felügyeletében. Csakhogy az OTP Bank Öngondoskodási Indexének eredményei rámutatnak, a szándékot nem feltétlenül követi anyagi felkészülés is: 2019 szeptemberében a magyar felnőtt lakosság 13 százaléka tervezte, hogy az elkövetkezendő 4-5 évben elkezd a gyermekei, unokái számára félretenni és csupán 9 százalékuk kezdett valóban megtakarításba az unoka vagy gyermek házasságkötésének céljából.

Idősgondozás

Az idősek gondozását a teljes munkaidőben dolgozó családtagok sokszor nehezen tudják megoldani, kiváltképp, ha egészségügyi ellátásra is szükség van. Az intézményesített idősellátás megoldás lehet, viszont az önkormányzati otthonoktól a magánotthonokig az árak széles skálán mozognak. A magas ellátási díj mellett az intézmények telítettsége is kihívást jelent. Magyarországon kb. 1,3 millió 70 év feletti él a KSH 2019-es adatai alapján4, ennek ellenére csupán kicsit több mint 54 ezer fő5 tartós vagy ideiglenes elhelyezése volt lehetséges ugyanebben az időszakban az idősek számára kialakított otthonokban, gondozóházakban. Sokaknak más megoldást kell találniuk, és külön kell fizetni a szakápolók-gondozók segítségét, vagy családtagjaik állandó felügyeletére szorulnak, akik így kieshetnek a munkából.

Az idősgondozási intézményeknek nagyon változó az árazása, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoport (FECS) szerint az önkormányzati ellátás díjazása egyéni, de a kiszabott ellátási díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 százalékát.6 Ugyanakkor a magánintézményekről sem lehet általános képet alkotni, hiszen a beköltözési és havidíjak elsősorban az intézmény által nyújtott szolgáltatások körétől függenek, de más egyéb tényezők is közre játszhatnak. A nyugdíjasházakba például általában szükséges egy egyszeri használati díjat is fizetni a havi bérleten felül. Ez a kvázi kauciós összeg milliós nagyságrendű, a havidíj pedig 100 ezer forint körül alakul.

Kérdés viszont, hogy ki fedezi ezeket a költségeket. A kutatás ugyanis rámutat, hogy a megkérdezettek mindössze 8 százaléka tesz félre saját időskorára, nyugdíjas éveire és 15 százalékuk tervezi, hogy az elkövetkező években elkezd félretenni szülei, nagyszülei anyagi támogatására.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük