[:en]According to a survey of 3,500 global corporate executives conducted by YPO between March and April, there has been a drastic change in the vision of companies: 84 percent worse about the situation of companies. In addition to the hotel and aviation industry, the car industry, retail and the energy sector are also facing further serious redundancies. Thus, employees should focus on telecommunications, shipping, the financial sector and the pharmaceutical industry – based on both business and managerial performance and development opportunities.

After the labor shortages of recent years, a strong labor supply market is expected in the next period as a result of the pandemic. There are currently 400,000 unemployed in Hungary, which may increase in the coming months to as many as half a million. “Active job search associated with redundancies has become noticeable not only in high-exposure industries, but in almost every occupation. There was also a huge turnaround for those employees who had a secure job, but they themselves were already thinking about the change, ”said Zsolt Fehér, an international HR expert.

Secure industries

The current crisis situation therefore requires a change of attitude and awareness on the part of both managers and employees. Anyone who is forced to switch due to redundancies, or who may not feel well in the workplace, is now turning to occupations and sectors with less exposure. The company management survey shows that the telecommunications, shipping, financial sector, and pharmaceutical industries are where the least negative impact is expected.

Many workers do not feel well at work 

In addition to layoffs, a number of professional studies analyzing employee motivation show that nearly 70 percent of employees are not committed to their current job, so a minimum of 66 percent of employees on LinkedIn are passive job seekers. According to many surveys, this uncertainty is mainly due to the lack or lack of appropriate managerial personality traits, as the performance and development opportunities of managers are also extremely important for the commitment and motivation of employees.

According to a larger research analyzing the personalities of regional senior executives, Hungary has particularly good performing executives in the energy and pharmaceutical industries, while the service and financial sectors also have opportunities for development, so they can have an additional competitive advantage based on their personalities. Corporate managers in these industries are above-average systematized and risk-averse, as well as above-average in their strategic thinking, analytical skills and openness, which promotes harmonious managerial and employee cooperation, especially in times of crisis.[:hu]Az YPO március és április között végzett, 3500 globális vállalatvezetőt megszólaltató felmérése alapján drasztikus változás jelent meg a vállalatok jövőképében: 84 százalékban rosszabbul látja a vállalkozások helyzetét a menedzsment. A szálloda és légi közlekedés iparág mellett az autógyártás, a kiskereskedelem és az energiaszektor is további komoly leépítések előtt áll. Így a munkavállalóknak a telekommunikáció, szállítmányozás, pénzügyi szektor és a gyógyszeripar felé érdemes orientálódniuk – mind az üzleti, mind a vezetői teljesítmény és fejlődési lehetőségek alapján.

Az elmúlt évek munkaerőhiánya után a pandémia hatására a következő időszakban erőteljes munkaerő kínálati piac várható. Jelenleg 400 ezer munkanélküli van Magyarországon, amely szám a következő hónapokban tovább nőhet, akár elérheti a félmillió főt is. „A leépítésekkel összefüggő aktív munkakeresés nem csak a nagy kitettséggel rendelkező iparágakban vált érezhetővé, hanem szinte minden foglalkozási ágban. Azoknál a munkavállalóknál is hatalmas fordulat állt be, akiknek biztos a munkahelye, de ők maguk már gondolkodtak a váltáson” – mondta Fehér Zsolt nemzetközi HR szakértő.

Biztonságos iparágak

A kialakult válsághelyzet tehát vezetői és munkavállalói oldalról egyaránt szemléletváltást és tudatosságot igényel. Aki leépítés miatt váltani kényszerül, esetleg nem érzi jól magát a munkahelyén, az most a kevesebb kitettséggel rendelkező foglalkozási ágak és szektorok felé fordul. A vállalatvezetői felmérés azt mutatja, hogy a telekommunikációs, szállítmányozási, pénzügyi szektor, valamint a gyógyszeripar az, ahol a legkisebb negatív hatást várják.

Sok dolgozó nem érzi jól magát a munkahelyén 

A leépítéseken túl számos, a munkavállalói motivációt elemző szakmai tanulmány szerint a dolgozók közel 70 százaléka nem elkötelezett aktuális munkahelye iránt, így a LinkedInen található munkavállalók minimum 66 százaléka passzív álláskereső. Sok felmérés szerint elsősorban a megfelelő vezetői személyiségjegyek, vagy azok hiánya miatt alakult ki ez a bizonytalanság, hiszen a vezetők teljesítménye és fejlődési lehetőségei is kiemelkedően fontosak a munkavállalók elkötelezettségére és motivációira.

Egy, a régiós felsővezetők személyiségét elemző nagyobb kutatás szerint Magyarországon az energetikában és a gyógyszeriparban vannak különösen jól teljesítő vezetők, mig fejlődési lehetőség előtt áll a szolgáltatási és a pénzügyi szektor is, így vezetőik személyiségjegyei alapján további versenyelőnnyel rendelkezhetnek. A vállalati vezetők ezekben az iparágakban átlagon felüli mértékben rendszerezettek és kockázatkerülők, illetve átlagon felüli a stratégiai gondolkodásuk, elemzőkészségük és nyitottságuk is, ami különösen válságos időszakokban segíti a harmonikus vezetői, dolgozói együttműködést.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.