[:en]

During an emergency due to a coronavirus epidemic, the home insurance costs of an employee working from home can also be taken over by the employer. Several insurers already have special home office insurance to protect corporate laptops and other equipment.

The transitional regulation will make it easier to telework for the duration of an emergency ordered due to an epidemic. According to this, in the case of teleworking, the employer may contribute to the employee’s expenses in the form of reimbursement,THE RATE OF CONTRIBUTION MAY NOT EXCEED 10 PER CENT OF THE AMOUNT OF THE CURRENT MINIMUM WAGE PER MONTH.

Two of the Hungarian insurers, Union Biztosító and Magyar Posta Biztosító, offer such insurance. In addition, several other insurers have a method that includes cover for the insurance of foreign property, the home insurance policies of Aegon and Signal Insurance also include assets taken home from the employer in the scope of coverage.

THE INSURANCE COVER CAN BE ENFORCED IN CASE OF FIRE AND ELEMENTAL DAMAGE, AS WELL AS IN CASE OF BURGLARY.

Union Insurer has recently decided to automatically extend the contractual risk scope of its home insurance policies to home office coverage until June 30, 2021, instead of December 31, 2020.

The insurance covers electronic and computer equipment (mobile phone, laptop, computer, tablet, monitor, etc.) received from the employer for the purpose of work, as well as furniture (chair, table) that is part of the personal workstation and that the insured used for work.

In the event of a fault, the Union (excluding tablets and mobile phones) will pay up to HUF 50,000 in the event of breakage damage and up to HUF 300,000 in the event of an obligation to compensate the employer, once during the contract period, if the damage is not caused by willful or gross negligence.

The additional, thematic package offered at Posta Biztosító pays for elementary damage to non-proprietary assets.

[:hu]

A koronavírus-járvány miatti vészhelyzet alatt az otthon dolgozó munkavállaló lakásbiztosítási költségeit is átvállalhatja a munkáltató. Több biztosítónál már speciális home office biztosítások védik a céges laptopokat és egyéb berendezéseket.

Az átmeneti szabályozás a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére könnyíti meg a távmunkavégzést. Eszerint a munkáltató távmunkavégzés esetén költségtérítés formájában hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz,A HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE HAVONTA LEGFELJEBB A MINDENKORI MINIMÁLBÉR ÖSSZEGÉNEK 10 SZÁZALÉKA LEHET.

A magyar biztosítók közül kettő, az Union Biztosító és a Magyar Posta Biztosító kínál ilyen biztosítást. Emellett több más biztosítónál is van olyan módozat, amely tartalmaz fedezetet idegen vagyontárgyak biztosítására, az Aegon és a Signal Biztosító lakásbiztosításaiban nevesítve is vannak a fedezetvállalási körben a munkáltatótól hazavitt eszközök.

A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET TŰZRE ÉS ELEMI KÁRRA, VALAMINT BETÖRÉSES LOPÁS ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ.

Az Union Biztosító nemrég döntött úgy, hogy a lakásbiztosításainak szerződéses kockázati körét 2020. december 31. helyett meghosszabbítva, 2021. június 30-ig automatikusan és díjmentesen kibővíti a home office fedezettel.

A biztosítás azokra a munkáltatótól munkavégzés céljára kapott elektronikai és számítástechnikai eszközökre (mobiltelefon, laptop, számítógép, tablet, monitor stb.), valamint a személyes munkaállomás részét képező bútorokra (szék, asztal) terjed ki, amelyeket a biztosított a home office munkában a napi munkavégzéshez használ.

Baj bekövetkeztekor az Union (a tablet és a mobiltelefon kivételével) 50 ezer forintig térít töréskár esetén, a munkáltatónak történő kártérítési kötelezettség esetén 300 ezer forintig áll helyt, a szerződéses időszak alatt egy alkalommal, amennyiben a kár nem szándékos vagy súlyos gondatlanságból ered.

A Posta Biztosítónál kínált kiegészítő, tematikus csomag a nem saját tulajdonú eszközökre bekövetkezett elemi kárra fizet.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük