[:en]The Act on the Special Retail Tax was published in the Hungarian Gazette and entered into force on 10 June. The special tax, which was temporarily introduced from 1 May this year, has thus become a permanent type of tax and the procedural rules have changed.

The special retail tax reintroduced from 1 May this year already existed in Hungary between 2010 and 2012. The tax is not to be paid on profits, but on sales revenue, the tax rate increases in a band: HUF 500 million is not paid during annual sales revenue, while 0.1% of sales revenue is HUF 0.1 million, HUF 30 billion to HUF 100 billion. The tax rate is 0.4% for the part between HUF 100 billion and 2.5% for the part over HUF 100 billion.

Government Decree Act

Even before the tax came into force on 1 May, the Government submitted a bill, the essence of which was to extend and stabilize the tax originally promulgated by government decree at the time of the emergency. The bill was passed by parliament in early June, then published in the Hungarian Gazette and entered into force on 10 June.

Less frequent tax advance, tax return postponed

Under the regulations in force from 1 May, a tax advance had to be paid monthly, but this will change with the entry into force of the law, which will only have to be done twice a year. Under the special rule for 2020, the June advance will still have to be paid in June, but after that the advance will only have to be paid to the tax authority twice, in August and October.

“Of course, all this does not mean that the amount of the annual tax advance will decrease, but only the frequency of payment will change so that less, but occasionally a higher amount will have to be paid.” said dr. Sándor Laczka, Director, Head of Deloitte’s Hungarian Retail-Food Advisory Group.

According to the original regulations, the annual final declaration should have been submitted by 30 January of the following year and the difference between the annual liability and the advances should have been paid on that basis. With the entry into force of the law, this has also changed, taxpayers have a longer time to submit their annual return and pay the calculated difference by the end of May next year.

“Maintaining the original rule would have caused a significant headache for taxpayers, as as of January 30, most companies do not have the data approved by the auditor on the basis of which the tax is to be calculated. The amended rule remedies this by extending the tax filing deadline to the deadline for the adoption of the annual financial statements, ” said dr. Bernadett Aracsi, Manager of Deloitte’s Hungarian Retail Food Advisory Group.[:hu]Megjelent a Magyar Közlönyben a kiskereskedelmi különadóról szóló törvény, amely június 10-én lépett hatályba. Az idén május 1-jétől ideiglenesen bevezetett különadó ezzel állandó adónemmé vált, és változtak az eljárási szabályok.

Az idén május 1-jétől újra bevezetett kiskereskedelmi különadó 2010 és 2012 között már létezett Magyarországon. Az adót nem nyereségre, hanem árbevételre kell fizetni, az adómérték sávosan emelkedik: 500 millió Ft éves árbevétel alatt nem kell fizetni, míg az árbevétel 500 millió és 30 milliárd Ft közötti részére az árbevétel 0,1%-a, 30 milliárd és 100 milliárd Ft közötti részére 0,4%-a, és 100 milliárd Ft feletti részére pedig annak 2,5%-a az adó mértéke.

Kormányrendeletre törvény

A Kormány még az adó május 1-jei hatálybalépése előtt benyújtott egy törvényjavaslatot, amelynek lényege az eredetileg a veszélyhelyzet idejére kormányrendelettel kihirdetett adó meghosszabbítása, állandósítása volt. A parlament a törvényjavaslatot június elején fogadta el, majd a Magyar Közlönyben kihirdették és június 10-től hatályba lépett.

Ritkábban fizetendő adóelőleg, későbbre tolt adóbevallás

A május 1-jétől hatályos szabályozás alapján havonta kellett adóelőleget fizetni, a törvény hatályba lépésével azonban ez megváltozik, évente csak kétszer kell majd ezt megtenni. A 2020-ra vonatkozó speciális szabály alapján a május havi előleg után a júniusit még be kell fizetni, viszont utána már csak kétszer, augusztusban és októberben kell majd előleget utalni az adóhatóságnak.

„Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az éves adóelőleg összege csökkenne, hanem csak a fizetési gyakoriság változik úgy, hogy ritkábban, de alkalmanként magasabb összeget kell fizetni” – mondta dr. Laczka Sándor igazgató, a Deloitte magyarországi Kiskereskedelmi-Élelmiszeripari tanácsadó csoportjának vezetője.

Az eredeti szabályozás szerint a következő év január 30-ig kellett volna beadni az éves záróbevallást és ez alapján megfizetni az éves kötelezettség és az előlegek különbözetét. A törvény hatályba lépésével ez is megváltozott, az adózóknak hosszabb idő áll rendelkezésére, a következő év május végéig kell benyújtani az éves bevallást és megfizetni a kalkulált különbözetet.

„Az eredeti szabály fenntartása jelentős fejtörést okozott volna az adóalanyoknak, ugyanis január 30-ig még a társaságok nagy részénél nem állnak rendelkezésre a könyvvizsgáló által jóváhagyott adatok, amely alapján az adót ki kell számolni. A módosított szabály ezt orvosolja azzal, hogy az adóbevallási határidőt kitolja az éves pénzügyi beszámoló elfogadásának határidejéig” – mondta dr. Aracsi Bernadett, a Deloitte magyarországi Kiskereskedelmi-Élelmiszeripari tanácsadó csoportjának menedzsere.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.