[:en]

It is timely to renew the regulatory framework for home and flexible working. Especially for small and medium-sized enterprises, which were able to provide teleworking in a smaller proportion compared to multis, there have been no replicable examples or models so far.

The epidemic situation has proved that the renewal of the legal and regulatory framework for part-time work and work that can sometimes be done from home is really burning, Piroska Szalai, a labor market expert, told the newspaper.

The Ministry of Innovation and Technology (ITM) has initiated a law or amendment thatit can promote teleworking, flexible working, as it can also help to keep jobs.

If we look only at last year’s official EU statistics, we can see that after Bulgaria, Hungary has the lowest proportion of part-time employees working more than 36 hours a week.

At the same time, Hungary has produced one of the most outstanding, truly impressive employment improvements in the EU in recent years, with the employment rate of 20-64 year olds increasing by 15.4 percentage points between 2010 and 2019.

But the increase was almost all among full-time employees. Only three percent of the age group can still work part-time, which is only 233 thousand according to the CSO. While the number of full-time employees increased by 766 thousand between 2010 and 2019, the number of part-time employees increased by only 13 thousand.

We saw at the time of the epidemic that at least one of the parents had to stay home constantly in order for the supervision of the children to be solved during the digital home education. Employers in this situation have re-evaluated their attitudes towards flexible solutions, howeverthere were no replicable examples or models, especially for SMEs.It is a great help for entrepreneurs to be able to get sample employment contracts, but it would also be worth reviewing the whole process.

The expert seesthey are happy to go to a good job even from further afield, if their family situation allows it.In the hands of a manager, flexibility is a tool that will improve the work atmosphere, strengthen trust, and thus increase employee commitment.

Of course, the wage subsidy and / or the contribution reduction are important in these cases as well.Already in the workplace protection measure introduced in 2013, the government granted a full contribution reduction for part-time young children.[:hu]

Időszerű az otthoni, illetve rugalmas munkavégzés szabályozási kereteinek megújítása. Főleg a kis- és közepes vállalkozások számára, amelyek a multikhoz képest kisebb arányban tudták a távmunkát biztosítani, eddig nem voltak másolható példák, modellek.

A járványhelyzet bizonyította, hogy igazán égető a részmunkaidő, illetve a néha vagy általában otthonról is végezhető munkavégzés jogi és szabályozási kereteinek a megújítása – mondta a lapnak Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) olyan törvényt, illetve módosítást kezdeményezett, amelyelősegítheti a távmunkát, a rugalmas munkavégzést, mivel ez is hozzárulhat az álláshelyek megtartásához.

Ha csak a múlt évi hivatalos uniós statisztikákat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy Bulgária után Magyarországon a legkisebb a heti 36 órát nem meghaladó mértékű részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya.

Magyarország ugyanakkor az elmúlt években az unió egyik legkiemelkedőbb, igazán impozáns foglalkoztatási javulását produkálta, 2010 és 2019 között a 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 15,4 százalékponttal növekedett.

Ám a növekedés szinte mind a teljes munkaidősök körében történt. A korcsoportnak mindössze három százaléka tud most is részmunkaidős munkakörben dolgozni, ez csupán 233 ezer fő a KSH adatai szerint. Míg a teljes munkaidős létszám 2010–2019 között 766 ezerrel emelkedett, addig a részmunkaidős mindössze 13 ezer fővel nőtt.

A járvány idején láthattuk, a szülők közül legalább az egyiknek folyamatosan otthon kellett maradni ahhoz, hogy a gyerekek felügyelete megoldott legyen a digitális otthoni oktatás idején. A munkaadók ebben a helyzetben átértékelték a hozzáállásukat a rugalmas megoldásokhoz, azonbanfőleg a kkv-k számára nem voltak másolható példák, modellek.Nagy segítséget jelent a vállalkozóknak, ha munkaszerződés mintákat kaphatnak, de érdemes lenne a teljes folyamatot is felülvizsgálni.

A szakértő úgy látja,egy jó munkahelyre szívesen járnak akár távolabbról is, akkor, ha a családi helyzetük megengedi.Egy vezető kezében a rugalmasság olyan eszköz, amitől jobb lesz a munkahelyi légkör, erősödik a bizalom, s ezáltal a munkatársak elkötelezettsége is növekszik.

Természetesen a bértámogatás vagy/és a járulékkedvezmény mindenképp fontos ezekben az esetekben is.A kormány már a 2013-ban bevezetett munkahelyvédelmi akcióban is teljes járulékkedvezményt adott a részmunkaidőben dolgozó kisgyermekesek után.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.