[:en]Due to the distance due to the epidemiological situation and the lack of personal contacts, businesses face a number of situations that may raise issues and even pose a risk to VAT, such as proof of delivery for Community transactions, electronic invoices. or even an electronic payment order for irrecoverable claims.

Exempt intra – Community supplies of goods

An important criterion for the exemption of intra-Community supplies is that the product sold leaves the territory of the country. One of the most common documents accepted by the tax authority to prove delivery and receipt of the product by the buyer is a CMR transport document signed by the buyer. However, in this situation, it may easily be the case that, as a precaution, the parties do not intend to document the receipt of the goods by signing the CMR document, but use some other confirmation via electronic channels for this purpose. It is also conceivable that such a decision will be forced on the parties not merely as a precaution, but because of restrictions on teleworking and postal deliveries. Of course, it cannot be ruled out that the tax authority may it even accepts an electronically generated document to support the terms of the tax exemption. However, it is recommended to consider this on a case-by-case basis and seek prior confirmation from the tax authority in this regard.

Substantive condition for the right to deduct VAT

The epidemiological situation is also sensitive to the transmission of paper-based invoices to customers. Due to teleworking and the unpredictability of postal deliveries, many companies send their otherwise paper-based invoices to customers via e-mail in some electronic, typically PDF format, after printing, signing and scanning back.

This situation re-emerges the long-uncertain question of whether the invoice received in this way affects the customer’s right to deduct VAT, whether he is entitled to it in such cases at all, and whether it is necessary to send the original invoice by post. for a buyer? Furthermore, the extent to which the parties have to meet the special requirements of electronic invoicing and archiving also arises in this connection. ‘According to the official interpretation of the tax authorities, an invoice sent by e-mail and thus received by the customer is, in principle, an electronic invoice, unless, for example, the parties send the electronically sent document for information only and the original invoice is sent by post. time. In order to avoid potential risks, it is recommended to examine these situations in detail as well, ”said dr. Zoltán Tancsa, partner of Deloitte’s tax department.

Tax base reduction for bad debts

The epidemiological situation regarding bad debts can also pose additional challenges for taxpayers. As regards the reduction in the tax base in respect of debts which have become irrecoverable, the taxpayer must prove, inter alia, that he has taken all possible steps to recover his claim. Thus, for example, the billing company needs to prove that it has sent payment orders with a return receipt to the debtor with the appropriate content. In this case, the question arises as to how the taxpayer should proceed if, due to the epidemiological situation, he is unable or unable to send payment orders to his debtor by post or return receipt.

It seems obvious to send payment requests electronically in such cases, but in these cases the taxpayer must be much more careful. It is necessary to show that, for example, the e-mail address to which the requests for payment were sent was the e-mail address at the time of sending and belonging to the debtor. In the event that the taxpayer cannot properly prove that he sent the payment requests to the appropriate e-mail address when sending the payment requests electronically, he may even opt out of a subsequent reduction of the tax base for bad debts, or even where appropriate, the tax authority may even classify a reduction in the taxpayer’s tax base as an unjustified reclaim, which carries the risk of a fine.[:hu]A járványügyi helyzet miatti távolságtartás, valamint a személyes érintkezések hiánya miatt számos olyan helyzettel kell szembesülniük a vállalkozásoknak, amelyek kérdéseket vethetnek fel és akár kockázatot is jelenthetnek az általános forgalmi adóval kapcsolatban, legyen szó például a kiszállítás igazolásáról közösségi ügyletek esetén, a papír alapú számlák elektronikus továbbításáról, vagy akár behajthatatlan követelések kapcsán az elektronikus úton közölt fizetési felszólításról.

Közösségi adómentes termékértékesítés

A közösségi termékértékesítés adómentességének egyik fontos kritériuma, hogy az eladott termék elhagyja az ország területét. A kiszállítás, valamint a termék vevő általi átvételének igazolására az egyik leggyakrabban, az adóhatóság által elfogadott dokumentum a vevő által aláírt CMR fuvarokmány. A kialakult helyzetben azonban könnyen előfordulhat, hogy a felek elővigyázatosságból nem a CMR dokumentum aláírásával kívánják az áru átvételét dokumentálni, hanem valamilyen egyéb, elektronikus csatornán történő visszaigazolást használnak ilyen célra. Az is elképzelhető, hogy egy ilyen döntésre nem pusztán elővigyázatosságból, hanem a távmunka, valamint a postai kézbesítések korlátozásai miatt kényszerülnek a felek. Természetesen nem kizárt, hogy az adóhatóság a CMR-en kívül más, akár elektronikusan létrehozott dokumentumot is elfogad az adómentesség feltételeinek alátámasztására. Ugyanakkor ezt javasolt esetről-esetre mérlegelni és előzetesen megerősítést kérni az adóhatóságtól ezzel kapcsolatban.

Áfa-levonási jog tárgyi feltétele

A járványügyi helyzet érzékenyen érinti a papír alapú számlák továbbítását is a vevők részére. A távmunka következtében és a postai kézbesítések kiszámíthatatlansága miatt ugyanis sok vállalkozás az egyébként papír alapú számláit – nyomtatás, aláírás majd visszaszkennelést követően – emailen keresztül továbbítja a vevők részére valamilyen elektronikus, jellemzően PDF formátumban.

Ez a helyzet újból felszínre hozza azt a régóta bizonytalan kérdéskört, hogy vajon az ilyen módon befogadott számla milyen hatással van a vevő áfa-levonási jogára, megilleti-e egyáltalán ilyen esetekben, valamint szükséges-e a számla eredeti példányát később postai úton is eljuttatni a vevő részére? Továbbá, ezzel kapcsolatban az is felmerül, hogy a feleknek mennyiben kell megfelelniük az elektronikus számlázás, illetve archiválás speciális követelményeinek. „A hivatalos adóhatósági értelmezés szerint ugyanis, az emailben továbbított és a vevő által ilyen módon befogadott számla főszabályként elektronikus számlának minősül, kivéve például, ha a felek az elektronikusan megküldött dokumentumot csak tájékoztatás céljára szánják és a számla eredeti példánya postai úton is továbbításra kerül egy későbbi időpontban. A potenciális kockázatok elkerülése érdekében javasolt ezeket a helyzeteket is részletesen vizsgálni” – mondta el dr. Tancsa Zoltán, a Deloitte adóosztályának partnere.

Adóalap-csökkentés behajthatatlan követelések jogcímén

Szintén további kihívások elé állíthatja az adózókat a járványügyi helyzet a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatban. A behajthatatlanná vált követelések jogcímén történő adóalap-csökkentés kapcsán ugyanis az adózónak többek között bizonyítania kell azt, hogy minden tőle telhető intézkedést megtett a követelése behajtása érdekében. Így például a számlakibocsátó társaságnak igazolnia szükséges, hogy megfelelő tartalmú, tértivevényes fizetési felszólításokat küldött az adósának. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy miként kellene az adózónak eljárnia akkor, ha a járványügyi helyzetre tekintettel nem tudja, vagy nem tudta postai úton, tértivevénnyel megküldeni az adósának a fizetési felszólításokat.

Kézenfekvőnek tűnik ilyen esetekre a fizetési felszólítások elektronikus úton történő megküldése, ugyanakkor ezekben az esetekben az adózónak sokkal nagyobb körültekintéssel kell eljárni. Szükséges ugyanis alátámasztani, hogy például az az e-mail cím, amire a fizetési felszólításokat megküldte, a megküldéskor élő és az adóshoz tartozó e-mail cím volt.  Abban az esetben, ha az adózó nem tudja megfelelően igazolni, hogy a fizetési felszólítások elektronikus úton történő megküldése során a megfelelő e-mail címre küldte ki a fizetési felszólításokat, úgy akár el is eshet a behajthatatlan követelések jogcímén történő későbbi adóalap-csökkentés lehetőségétől, sőt adott esetben az adóhatóság még jogosulatlan visszaigénylésnek is minősíthető az adózó adóalap-csökkentését, amely bírságkockázattal jár. „Emiatt mindenképpen célszerű egy olyan folyamatot kialakítani, amelynek eredményeképpen az adózó később igazolni tudja, hogy kellő körültekintéssel járt el a fizetési felszólítások elektronikus úton történő megküldése során, és amennyiben az adós a fizetési felszólításokat nem vette át, az neki fel nem róható okból történt” – tette hozzá Fábián Dorottya, a Deloitte adóosztályának igazgatója.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.