[:en]Despite the emergency situation caused by the coronavirus epidemic, individuals must submit their personal income tax return on their income earned in 2019 by the usual deadline of 20 May 2020.

Provision may also be made for an offer of 1 + 1 per cent of the income tax paid until the same date. So there was barely a week left to fulfill the obligation. In recent years, official information on the preparation and submission of the return has become more extensive and the process itself has been simplified, however, there may still be a number of issues regarding the draft return, the tax benefits available and the taxation of non-employment income.

The draft personal income tax return prepared by private individuals, primary agricultural producers, private individuals subject to VAT and sole proprietors on the basis of the data provided by the employer has been available on the electronic interface of NAV from 15 March this year. If the individual did not have a Customer Portal registration and did not request the mailing of the draft, he / she can only request the printing of his / her draft at NAV customer services. In the event that employees do not change their draft return or do not submit a separate PIT return, it will automatically become a return on 20 May 2020 without separate approval. Primary agricultural producers, private individuals liable for VAT and sole proprietors, supplemented by data not registered with the tax authorities,

They do not know the law

It is an experience that because many are unaware of the relevant legislation, they do not take advantage of tax and tax base benefits. For the tax year 2019, the so-called tax reduction scheme can still be used. first spouse allowance, family allowance, and activity allowance and personal allowance reducing the tax rate. In the case of the latter, the list of diseases eligible for the discount is constantly expanding, so it is worth checking the changes in the legislation every year! It can also save almost HUF 100,000 a year for those who suffer from an illness that is a serious disability in terms of the PIT obligation. Diabetes or gluten and lactose sensitivities, among others, may be eligible for benefits. If the problem has existed before and the taxpayer can prove it with a medical certificate, within the limitation period, the amount of the discount may be used retroactively. This requires self-checking of previous returns.

In addition to their employment, many receive income from other sources, such as renting real estate, renting Airbnb and similar accommodation. In the latter case, an individual who does not qualify as a sole proprietor may choose flat-rate taxation of HUF 38,400 per room, itemized cost accounting or 10% cost accounting. In this case, the individual is obliged to pay the 15% personal income tax calculated on the remaining income after the settlement of expenses by the 12th day of the month following each quarter, as well as to indicate it in the annual PIT return.

For some types of income, it is worth taking into account the interannual change in the rate of social contribution tax. The tax rate has been reduced from the previous 19.5 percent to 17.5 percent as of July 1, 2019, however, the lower tax rate can also be applied to the first half of the year for income for which the individual is liable to pay social contribution tax. “The lower tax rate may be applied, for example, to dividends and exchange gains earned in the first half of the year, as well as to benefits from a foreign share program, if the individual is liable to pay social contribution tax. In the case of such income, any overpayment can be reclaimed in the tax return, ”pointed out Zoltán Kövesdy, the manager of Deloitte’s tax department.

What to do with foreign investment?

Taxpayers also need to be careful about reporting and taxing income from foreign investment earned in 2019. In the framework of the automatic exchange of information, NAV regularly receives data on the foreign incomes of Hungarian individuals. In 2019, the tax authority had already received information for 2015 on both employment and other “separate taxpayer” income. Based on the experience of recent years, the tax authority pays special attention to verifying whether foreign income is properly included in the tax return of individuals. If this is not stated at all or only partially in the declaration, NAV may initiate a compliance investigation.[:hu]A magánszemélyeknek a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ellenére is a megszokott határidőig, azaz 2020. május 20-ig kell beadniuk személyi jövedelemadó bevallásukat a 2019-ben szerzett jövedelmükről.

Ugyanezen időpontig lehet rendelkezni a befizetett jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról is. A kötelezettség teljesítésére tehát alig egy hét maradt. Az elmúlt években a bevallás elkészítésével és beadásával kapcsolatos hatósági tájékoztatás széleskörűbb lett, maga a folyamat pedig egyszerűsödött, ugyanakkor akadhat még jó néhány kérdés a bevallási tervezettel, az igénybe vehető adókedvezményekkel, valamint a nem munkaviszonyból származó jövedelmek adózásával kapcsolatban.

A magánszemélyek, mezőgazdasági őstermelők, áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és egyéni vállalkozók a munkáltató által megadott adatai alapján készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a NAV elektronikus felületén idén március 15-től tette elérhetővé. Amennyiben a magánszemély nem rendelkezett Ügyfélkapu regisztrációval és a tervezet postázását sem kérte, már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérheti tervezetének kinyomtatását. Abban az esetben, ha a munkavállalók nem változtatnak bevallási tervezetükön, vagy nem nyújtanak be külön SZJA bevallást, úgy az külön jóváhagyás nélkül 2020. május 20-án automatikusan bevallássá válik. Mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak továbbra is az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő adatokkal kiegészítve, önállóan kell benyújtaniuk a tevékenységből származó jövedelmüket.

Nem ismerik a jogszabályokat

Tapasztalat, hogy mivel sokan nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, nem élnek az adó- és adóalap-kedvezmények lehetőségével. A 2019-es adóévre vonatkozóan továbbra is igénybe vehető az adóalapot csökkentő ún. első házasok kedvezménye, a családi kedvezmény, valamint az adó mértékét csökkentő tevékenységi kedvezmény és személyi kedvezmény. Utóbbi esetében a kedvezményre jogosító betegségek listája folyamatosan bővül, így érdemes minden évben ellenőrizni a jogszabályi változásokat! Évente közel 100.000 Ft megtakarítást is jelenthet azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely az szja kötelezettség szempontjából súlyos fogyatékosságnak számít. Kedvezményre jogosíthat többek között a cukorbetegség, vagy a glutén- és a laktózérzékenység is. Amennyiben a probléma korábban is fennállt és ezt az adózó orvosi igazolással alá tudja támasztani, az elévülési időn belül a kedvezmény összege visszamenőlegesen is igénybe vehető. Ehhez a korábbi bevallások önellenőrzése szükséges.

Munkaviszonyuk mellett sokan jutnak bevételhez egyéb forrásokból, mint például ingatlan bérbeadásából, Airbnb és hasonló szálláshely kiadásából.  Egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély az utóbbi esetben választhatja a szobánként 38.400 Ft tételes átalányadózást, a tételes költségelszámolást vagy a 10%-os költségelszámolást is. Ilyenkor a magánszemély a költségek elszámolását követően fennmaradó bevételre számított 15% személyi jövedelemadót minden negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni, valamint az éves SZJA bevallásban is feltüntetni.

Egyes jövedelemtípusok esetében érdemes figyelembe venni a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi változását. Az adó mértéke 2019. július 1-jétől a korábbi 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent, az alacsonyabb adómérték azonban az első félévre is alkalmazható olyan jövedelmek esetében, amelynek vonatkozásában a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély kötelezett. „Az alacsonyabb adómérték alkalmazható például az első félévben megszerzett osztalék és árfolyamnyereség, valamint a külföldi részvényprogramból származó juttatás tekintetében is, ha a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély kötelezett. Az ilyen jövedelmek esetében az esetleges túlfizetés az adóbevallásban visszaigényelhető” – mutatott rá Kövesdy Zoltán, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

Mi a teendő a külföldi befektetésekkel?

A külföldi befektetésekből származó, 2019-ben megszerzett jövedelem bevallásának és adózásának vonatkozásában is körültekintően kell eljárnia az adózóknak. A NAV ugyanis automatikus információcsere keretében a magyar magánszemélyek külföldi jövedelmeiről rendszeresen kap adatot. 2019-ben az adóhatósághoz már befutottak a 2015. évre vonatkozó, munkaviszonyból származó, valamint az egyéb, „külön adózó” jövedelmekre vonatkozó információk egyaránt. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít annak ellenőrzésére, hogy a külföldi bevétel megfelelően szerepel-e a magánszemélyek adóbevallásában. Amennyiben a bevallásban ez egyáltalán nem, vagy csak részben szerepel, úgy a NAV jogkövetési vizsgálatot indíthat.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.