[:en]In just three months, on July 1st, changes to the online invoice data service will take effect, requiring all businesses to submit real-time data to the tax authority for every invoice they issue to a domestic taxpayer domestically. Failure to provide the information may result in a fine of up to HUF 500,000 per invoice.

“Under the new tax package adopted at the end of last year, taxpayers have only a few weeks to prepare to issue in real time, ie at the moment of issue, any invoice issued to a domestic taxable person for a domestic supply of goods or services. reporting to the tax authority. As a result, the value limit of HUF 100,000 will be abolished from July 1, and the reporting will also extend to non-tax invoices, exempt or domestic reverse charge transactions. This includes, for example, VAT-exempt KATA businesses, not invoicing individuals. Failure to provide this information may result in a fine of up to HUF 500,000 per invoice, ”said Dániel H. Nagy, Tax Director, MAZARS.

The above changes require IT development for businesses that have not been involved in data reporting or have used an invoice block to issue invoicing software. Those who are already using online invoicing should be aware of the need to resolve the migration to the online invoice 2.0 interface specification and the associated new XSD schema. Due to the effects of the pandemic, the use of XSD version 2.0 will no longer be mandatory from April 1. Until July 1, 2020, data sent by version 1.1 will also be processed by the NAV system.

How does the change affect the domestic summary report (M pages)?

The expert also said that as a result of the change in reporting, as of July 1, 2020, the rules for domestic summary reporting will also change. Due to the expiry of the HUF 100,000 threshold, all accepted invoices must be included in the domestic summary report that forms the basis for the taxable person’s right to deduct. Modifying and invalidating accounts must also be declared regardless of the value threshold. The new rules apply only to accounts whose due date falls on or after June 30, 2020.

Further changes

As of January 1, 2021, all invoices subject to Hungarian invoicing rules, not only those issued to taxable persons, must be reported.

For example:

– transactions effected by private individuals with non-taxable entities,

– intra-Community supplies of goods and services,

– invoices issued for exports to third countries,

– Hungarian invoicing rules apply only for self-billing: if a taxable person established in another Member State is subject to a reverse charge in Hungary, the invoice will be issued by a Hungarian buyer in the framework of self-billing.

The obligation to provide information does not apply to services remotely effected in the territory of another Member State and for which the taxable person is liable for payment of the tax under the MOSS.

In case of non-fulfillment of data supply, the tax authority may impose a fine of HUF 500,000 per invoice on the taxpayer. With the changes coming into effect, it is expected that you will pay closer attention to compliance with the rules and that no penalties will be imposed in case of non-compliance.[:hu]Alig három hónap múlva, azaz július 1-től lépnek életbe az online számlaadat-szolgáltatásban bevezetett változások, amely szerint minden vállalkozásnak minden olyan számla esetében, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön állított ki – valós időben adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, számlánként akár 500 ezer forint bírságot is kiszabhat a hatóság.

“A tavaly év végén elfogadott új adócsomag értelmében, már csak pár hetük maradt az adózóknak, hogy felkészüljenek arra, hogy minden olyan számla esetében, amelyet belföldi adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról állítottak ki arról valós időben – azaz a kiállítás pillanatában – adjanak adatszolgáltatást az adóhatóság felé. Ennek értelmében július 1-től megszűnik a jelenleg 100 ezer forintos értékhatár, illetve az adatszolgáltatás kiterjed az adót nem tartalmazó számlákra is, az adómentes vagy a belföldi fordított adózás alá eső ügyletekre. Ez például az alanyi áfamentes KATA-s vállalkozásokat is érinti, nem magánszemély felé állítanak ki számlát. Amennyiben az adatszolgáltatás elmarad, számlánként akár 500 ezer forint bírságot is kiszabhat a hatóság” – mondta H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.

A fenti változások – azoknak a vállalkozásoknak, akik eddig nem voltak érintettek az adatszolgáltatásban vagy számlatömböt használtak számlakibocsátásra – szükségessé teszik az informatikai fejlesztést, nekik érdemes áttérni a számlázó program használatára. Akik már használják az online számlázást, azok figyeljenek arra, hogy meg kell oldaniuk az online számla 2.0 interfész-specifikáción és az ehhez kapcsolódó új XSD-séma alkalmazására való átállást. A világjárvány hatásaira tekintettel április 1-től még nem válik általánosan kötelezővé a 2.0-ás XSD verzió használata. 2020. július 1-jéig az 1.1 verzióval küldött adatszolgáltatásokat is feldolgozza a NAV rendszere.

Hogyan érinti a változás a belföldi összesítő jelentést (M-lapokat)?

A szakember elmondta azt is, hogy az adatszolgáltatás változás következtében – 2020. július 1-jétől – változnak a belföldi összesítő jelentésre vonatkozó szabályok is. A 100 ezer forintos értékhatár megszűnése miatt minden olyan befogadott számlát szerepeltetni kell az áfa bevallás részét képező belföldi összesítő jelentésben, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni. Az új szabályok csak azokra a számlákra vonatkoznak, amelyeknek a teljesítési ideje 2020. június 30-át követő időpontra esik.

További változások

2021. január 1-jétől minden olyan számlát jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok vonatkoznak, nem csak az adóalanyok felé kibocsátottakat.

Például:

– a magánszemélyek nem adóalany szervezetek felé teljesített ügyletekről,

– a közösségen belüli termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról,

– harmadik országba irányuló termékexportról kiállított számlákról,

– csak az önszámlázás miatt kell a magyar számlázási szabályokat alkalmazni: ha egy másik tagállamban letelepedett adóalany Magyarországon teljesülő, fordítottan adózó szolgáltatásáról a magyar vevő bocsátja ki a számlát önszámlázás keretében.

Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik azokra a távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amelyek teljesítési helye egy másik tagállamban van, és amelyek tekintetében felmerülő adófizetési kötelezettségét az adóalany a MOSS rendszer keretében teljesíti.

A nem teljesített adatszolgáltatások esetén, számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság az adózó felé. A változások hatályba lépésével várhatóan fokozott figyelemmel fogja kísérni a szabályok betartását és mulasztás esetén a bírság kiszabása sem fog elmaradni.

 

piacesprofit / napi[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.