[:en]Not everyone benefits from the tax relief introduced due to the epidemic situation, so that the report and the related corporate tax return can be submitted by 30 September this year instead of the usual end-May deadline, and taxes have to be paid so far. A more recent summary from Mazars shows who is worth taking advantage of this relief and what tax base reductions are worth taking advantage of.

Which company is still worth preparing and submitting the return by May 31?

  1. For companies that have a tax return that can be reclaimed by filing a tax return, it’s not worth the wait. In their case, the tax refunded in the returns submitted by the original deadline will be paid within 30 days, ie they can get the money first.

The scope of these businesses is likely to be narrower this year than in previous years, as the top-up obligation was abolished in 2019. For this reason, the top-up was typically used only by those companies that made an offer, because the tax credit for the order at the time of top-up is significantly higher than the discount available with the provision made in the year-end return.

  1. Consideration should also be given to filing the May return for those who would have to pay a lower tax advance based on 2019 data. In the event that a company avails itself of the possibility of an extension, it must pay the amount corresponding to the return submitted in the previous year until it submits the new return.

Although COVID-19 does not affect the results of the 2019 tax year, the tax liability may also decrease compared to previous years due to the company being more prudent this year and taking advantage of the tax base reduction benefits, here are some of them:

  • The tax base has been reduced for years as a development reserve, but – based on Government Decree 171/2020 and a bill already pending – this rate is no longer limited to 50 percent of pre-tax profit, but can be used up to the full pre-tax rate. (the ceiling of HUF 10 billion must be taken into account). This favorable rule can already be applied to the 2019 tax year, if the company may already have a submitted tax return, it can be self-verified afterwards. Although there are difficulties in planning the investment in the current situation, at the same time, if the company anticipates this, at least in the medium term, it can use this option, as the development reserve can be used for investment within four years.
  • In the case of discounts related to R&D activities, who find that they carry out such activities – if they have not used the related rules and opportunities so far – it is now especially worthwhile to find out about them. It is also worthwhile to administer donations more carefully, as if the appropriate documentation is not available, the free benefit may even increase the tax base, while in the case of proper documentation, a further tax base reduction can be achieved in addition to the cost deduction.
  • Many companies have lost their advertising tax out of focus when, in July 2019, the legislature placed the law in a “state of clinical death”. Although the law, the tax liability, and the specific tax rates are still in force, a transitional rule exempts them from tax liability, which applies not only to advertising tax liability but also to corporate tax. For the period from 1 July 2019 to 31 December 2022, the TAO Act excludes the applicability of the statutory provision which names advertising costs over HUF 30 million per year as non-recognized costs and attaches an increase in the tax base. However, for the first half of 2019, advertisers still need to request a statement from the publishers and check whether the publisher is included in the relevant NAV database. However, the good news is

It is important to keep in mind that undercapitalization rules have also changed over the past year. 2019 is the first year that we can no longer use the previously customary table to judge whether or not an increase in the tax base is related to financing costs. This is because the capital liability ratio is no longer to be taken into account, but a special limit set at 30% of EBITDA, and beyond that this item should only be dealt with if the financing cost exceeds HUF 939,810,000.

“It is possible that, as a result, the new interest deduction limit will no longer affect many companies that have increased their tax base by a significant amount in the past on this item. For others, however, it is precisely because of the new rules that the increase is now to be expected. ” – pointed out Daniel H. Nagy, Mazars’ tax director.

He added that the new regulation is not only different in this, but also in that, unlike before, interest on bank and financial institution loans, as well as costs and expenses closely related to financing, which are not necessarily accounted for as interest, must be taken into account.

The expert also said that many still see the rule on expected income as an obligation, even though paying a minimum tax is no longer an obligation. If both the calculated tax and the pre-tax profit are below the minimum tax level, the taxpayer may also declare that he considers the calculated tax as the tax base and pays the tax on that basis. If the loss or low level of profit is justified (cost accounting is appropriate) and cannot be credited to, for example, an inappropriate level of transfer prices, it is better to make a statement.

“It’s good to know that taxpayers’ declarations are no longer followed by an automatic tax audit, and the rules for mandatory auditing are no longer included in the recently re-codified tax administration rules, ”the expert added.[:hu]Nem mindenkinek előnyös a járványhelyzet miatt bevezetett adózási könnyítés, hogy a beszámolót és a kapcsolódó társaságiadó-bevallást idén a szokásos május végi határidő helyett szeptember 30-ig lehet benyújtani, és az adókat is eddig kell megfizetni. A Mazars lefrissebb összefoglalójából kiderül, hogy kiknek éri meg ezzel a könnyítéssel élni, illetve milyen adóalap csökkentő kedvezményeket érdemes igénybe venni.

Mely vállalkozásnak éri meg mégis május 31-ig elkészíteni és benyújtani a bevallást?

  1. Azoknak a cégeknek, amelyeknek az adóbevallás benyújtásával visszaigényelhető adója keletkezik, nem érdemes várni. Esetükben az eredeti határidőre benyújtott bevallásokban visszaigényelt adó kiutalása 30 napon belül megtörténik, azaz előbb pénzhez juthatnak.

Ezeknek a vállalkozásoknak a köre valószínűleg idén szűkebb, mint a korábbi években volt, hiszen 2019-ben megszűnt a feltöltési kötelezettség. Emiatt a feltöltéssel jellemzően csak azok a cégek éltek, amelyek felajánlást tettek, mert a feltöltéskori rendelkezés esetén járó adójóváírás lényegesen magasabb, mint az év végi bevallásban tett rendelkezéssel elérhető kedvezmény.

  1. Szintén meggondolandó a májusi bevallás benyújtása azok számára, akiknek a 2019-es adatok alapján alacsonyabb adóelőleget kellene fizetniük. Abban az esetben ugyanis, ha valamely társaság él a kitolt határidő lehetőségével, akkor amíg az új bevallást be nem nyújtja, a korábbi évben beadott bevallásnak megfelelő összeget kell fizetnie.

Bár a COVID–19 a 2019 adóév eredményeit nem érinti, de csökkenhet az adókötelezettség az előző évekhez képest amiatt is, ha a vállalkozás idén nagyobb körültekintéssel él, és kihasználja az adóalap csökkentő kedvezményeket, íme néhány közülük:

  • Fejlesztési tartalék címén már évek óta csökkenthető az adóalap, de – a 171/2020 Kormányrendelet, valamint egy szavazásra váró, már benyújtott törvényjavaslat alapján – ennek mértéke már nem korlátozott az adózás előtti eredmény 50 százalékában, hanem akár a teljes adózás előtti mértékig is igénybe vehető (figyelembe kell venni a tízmilliárd forintos felső határt). Ez a kedvező szabály már a 2019-es adóévre is alkalmazható, ha esetleg már benyújtott bevallással rendelkezik a vállalat, utólag az önellenőrizhető. Habár a jelenlegi helyzetben nehézségekbe ütközik a beruházás tervezése, ugyanakkor, ha a társaság számol ezzel legalább középtávon, akkor élhet ezzel a lehetőséggel, hiszen a fejlesztési tartalék négy éven belül felhasználható beruházásra.
  • A K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények esetében, akinél felmerül, hogy ilyen tevékenységet végez – ha eddig az ehhez kapcsolódó szabályokkal, lehetőségekkel nem is élt – most különösen érdemes ezekről tájékozódni. Az adományokkal kapcsolatos adminisztrációt is érdemes az eddiginél körültekintőbben elvégezni, hiszen, ha megfelelő dokumentáció nem áll rendelkezésre, akár adóalap növelést eredményezhet az ingyenes juttatás, míg megfelelő dokumentáció esetében a költség levonás mellett további adóalap csökkentés is elérhető.
  • Sok vállalat fókuszából kiesett a reklámadó, amikor 2019 júliusában a törvényalkotó a törvényt a “klinikai halál állapotába” helyezte. A jogszabály, az adókötelezettség, és az adott adómértékek továbbra is hatályban vannak ugyan, de egy átmeneti szabály mentesít az adókötelezettségek alól, amely nem csak a reklámadó kötelezettségre igaz, hanem a társasági adóra is. A TAO törvény 2019. július 1. és 2022. december 31. közötti időszakra kizárja annak a törvényi rendelkezésnek az alkalmazandóságát, mely az évi 30 millió forint feletti reklámköltségeket nem elismert költségként nevesíti, és adóalap növelést kapcsol hozzá. 2019 első félévére azonban a reklám megrendelőknek még szükséges a közzétevők nyilatkozatának bekérése, illetve annak ellenőrzése, hogy a közzétevő szerepel-e a NAV erre vonatkozó adatbázisában. Ugyanakkor jó hír, hogy arányosítási szabályt nem tartalmaz a törvény, azaz, ha van is igazolással/adatbázissal le nem fedett, de az első fél évben 30 millió forint alatt maradt megrendelés, akkor nincs adóalap növelés, ellenkező esetben azonban azzal számolni kell.

Fontos észben tartani, hogy az alultőkésítési szabályok is megváltoztak az elmúlt évben. 2019 az első olyan év, amikor már nem használhatjuk a korábban megszokott táblát annak megítélésére, hogy kapcsolódik-e adóalap növelés a finanszírozási költségekhez vagy sem. Ugyanis már nem a tőke kötelezettség aránnyal kell számolni, hanem egy speciális, az EBITDA 30 százalékában meghatározott korláttal, és azon túl is csak akkor kell ezzel a tétellel a foglalkozni, ha a finanszírozási költség a 939 810 000 forintot meghaladja.

„Könnyen lehet, hogy emiatt az új, kamatlevonási korlátozás sok olyan vállalkozást nem érint már, amelyek ezen a jogcímen a múltban jelentős összeggel növelték az adóalapjukat. Másoknál viszont éppen az új szabályok miatt kell most már a növeléssel számolni.” –  mutatott rá H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

Hozzátette: az új szabályozás nemcsak ebben más, hanem abban is, hogy a korábbiaktól eltérően a banki, pénzintézeti hitelek után felmerült kamatokkal, továbbá a finanszírozáshoz szorosan kapcsolódó – nem feltétlenül kamatként elszámolt – költségekkel és ráfordításokkal is számolni kell.

A szakértő ugyancsak elmondta, hogy sokan továbbra is kötelezettségként tekintenek az elvárt jövedelemre vonatkozó szabályra, pedig a minimumadó fizetés már nem kötelezettség. Ha a számított adó és az adózás előtt eredmény is a minimumadó szint alatt van, akkor az adózó nyilatkozhat úgy is, hogy a számított adót tekinti az adóalapnak és az alapján fizeti az adót. Ha a veszteség vagy alacsony szintű nyereség indokolható (a költségelszámolás megfelelő), és nem írható például a nem megfelelő szintű transzferárak számlájára, akkor érdemes inkább nyilatkozni.

“Jó tudni, hogy az adózók nyilatkozatát automatikus adóhatósági ellenőrzés már nem követi, az erre vonatkozó kötelező ellenőrzés szabályai már nem szerepelnek a nemrégiben újrakodifikált adóigazgatási szabályok között” – tette hozzá a szakértő.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.