[:en]It took exactly two weeks from the first announcement for the law on temporary tax relief provided by the government to appear. The good news is that the promulgated decree also contains one or two pleasant surprises, in exchange for a previously announced item that was eventually left out of the package. 

The published  government decree contains a number of new measures aimed at reducing the burden on businesses in difficulty due to the coronavirus pandemic.

 • From July 1, the rate of social contribution tax will be reduced by two percentage points – from 17.5 percent to 15.5 percent. Related to this, the small business tax rate will also be reduced from January 1, 2021, from 12 percent to 11 percent.
 • It will be sufficient to submit the accounting report and the related declarations by 30 September. This applies to the following types of taxes:
  • corporate tax, small business tax,
  • local business tax,
  • innovation contribution,
  • “Robin Hood” transmitter.

The amount due together with the return must be paid by this date, which will also provide liquidity relief to some 600,000 businesses. That is, even if the return is made by the original deadline of the end of May, you may want to wait until the end of September for the payment. As regards tax advances due in the meantime, they must be transferred in the amount corresponding to the last known advance.

Extending the deadline for preparing the report does not apply to the so-called public interest entities such as listed companies and banks.

 • Companies in trouble due to the coronavirus epidemic can now take advantage of special pay discounts.
  • On the one hand, a 12-month installment payment or a 6-month surcharge payment can be requested. The good news is that this discount can even be used for contributions and personal income tax deducted from the employee, up to a total debt of HUF 5 million.
  • On the other hand, in the event of a positive assessment of their application, companies will have to pay up to HUF 5 million less in tax if this particular debt would make farming impossible. This is also a significant relief, as the tax authority would not otherwise be able to waive tax for companies (only fines or surcharges).

The above applications may be submitted free of charge no later than the thirtieth day after the end of the emergency. The authority will assess them within 15 days.

 • Companies with a reliable taxpayer rating cannot lose this rating due to certain omissions committed during the emergency (e.g., enforcement proceedings).
 • EKAER notifications do not require the payment of a risk deposit, and the security previously paid is returned to the companies concerned.
 • The government has introduced a review moratorium on online cash registers and vending machines. For example, in the case of online cash registers, a software review and on-site service inspection does not have to be performed at the time of the emergency, it is sufficient to do so within 120 days of the end of the emergency.
 • It will help the tourism industry not to have to collect tourist tax from guests until 31 December 2020 because it is paid by the state to local governments.
 • The net value of the benefit received on the Szép Card may increase, and by June 30, 2020, the current tax burden will decrease from 32.5 percent to 15 percent. So the social contribution tax does not have to be paid now (previous news was only about a reduction to 4 percent). In addition, in 2020, the amount that can be given with a reduced tax burden will almost double. The question, of course, is how many employers are now thinking of increasing cafeteria funding.
 • Workers remain entitled to health care during periods of unpaid leave. Instead, from May 1, the employer pays the health service contribution (HUF 7,710 per month). At the request of the employer, NAV allows you to pay even this minimum amount only two months after the end of the emergency.

“Previous announcements have also included accelerating VAT refunds for 30 days instead of 75 days for a normal taxpayer and 30 days for a reliable taxpayer. This was eventually left out of the package, presumably because it would be difficult to verify the legitimacy of any reclaim in such a short time. ” – indicated Dániel H. Nagy, Mazars’ tax director.[:hu]Az első bejelentéstől számítva pontosan két hetet kellett várni arra, hogy a kormány által biztosított átmeneti adózási könnyítésekről szóló jogszabály megjelenjen. A jó hír, hogy a kihirdetett rendelet egy-két kellemes meglepetést is tartogat, cserébe akad olyan, korábban beharangozott elem is, amely végül kimaradt a csomagból.

A megjelenet kormányrendelet számos olyan új intézkedést tartalmaz, amely a koronavírus-világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit hivatott csökkenteni.

 • Július 1-től két százalékponttal – 17,5 százalékról 15,5 százalékra – csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke. Ezzel függ össze, hogy a kisvállalati adó mértéke is csökken 2021. január 1-től, 12 százalékról 11 százalékra.
 • A számviteli beszámolót és az ahhoz kapcsolódó bevallásokat elegendő lesz szeptember 30-ig benyújtani. Ez a következő adónemeket érinti:
  • társasági adó, a kisvállalati adó,
  • helyi iparűzési adó,
  • innovációs járulék,
  • „Robin Hood” adó.

A bevallással együtt esedékes összeget is eddig az időpontig kell megfizetni, ami likviditási könnyebbséget is jelent mintegy 600 ezer vállalkozás számára. Azaz, ha a bevallás el is készül az eredeti, május végi határidőig, a befizetéssel érdemes lehet szeptember végéig várni. Ami az időközben esedékes adóelőlegeket illeti, ezeket a legutolsó ismert előlegnek megfelelő összegben kell átutalni.

A beszámoló készítési határidő kitolása nem vonatkozik úgy nevezett közérdeklődésre számot tartó gazdálkodókra, így például a tőzsdei cégekre és bankokra.

 • A koronavírus-járvány miatt bajba jutott cégek most speciális fizetési kedvezményeket vehetnek igénybe.
  • Egyrészt 12 havi részletfizetés vagy 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás kérhető. Jó hír, hogy ez a kedvezmény még a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is igénybe vehető, összesen 5 millió forintos tartozásig.
  • Másrészt a cégeknek – kérelmük pozitív elbírálása esetén – akár 5 millió forinttal kevesebb adót kell megfizetniük, ha éppen ez a tartozás lehetetlenítené el a gazdálkodást. Ez érdemi könnyítést is jelent, hiszen az adóhatóság egyébként a cégek esetében adót nem engedhetne el (csak bírság- vagy pótléktartozást).

A fenti kérelmek illetékmentesen nyújthatók be, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon. A hatóság pedig 15 napon belül bírálja el azokat.

 • A megbízható adózói minősítéssel rendelkező cégek ezen besorolásukat nem veszíthetik el bizonyos, a veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett mulasztások miatt (pl. végrehajtási eljárás).
 • Az EKAER bejelentések után nem kell kockázati biztosítékot fizetni, a korábban befizetett biztosítékot pedig visszakapják az érintett cégek.
 • A kormány az online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be. Így például az online pénztárgépek esetében szoftver-felülvizsgálatot és szervizes helyszíni vizsgálatot nem kell elvégezni a veszélyhelyzet idején, elegendő a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 120 napon belül.
 • A turisztikai ágazatot segítheti majd, hogy a vendégektől 2020. december 31-éig nem kell beszedni az idegenforgalmi adót, mert azt az állam fizeti meg az önkormányzatoknak.
 • A Szép-kártyára érkező juttatás nettó értéke nőhet, 2020. június 30-ig a jelenlegi adóteher 32,5 százalékról 15 százalékra csökken. A szociális hozzájárulási adót tehát most nem kell megfizetni (a korábbi hírek csak 4 százalékra csökkentésről szóltak). Emellett 2020-ban a kedvezményes adóteherrel adható összeg is csaknem megduplázódik. Kérdés persze, hogy hány munkáltató gondolkodik most a cafeteria-keretek növelésén.
 • A munkavállalók a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra. Helyettük május 1-től a munkáltató fizeti ki az egészségügyi szolgáltatási járulékot (havi 7710 forintot). A munkáltató kérésére a NAV engedélyezi, hogy még ezt a minimális összeget is csak a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónap elteltével kelljen megfizetnie.

„A korábbi bejelentések között az is szerepelt, hogy felgyorsítják az áfa visszaigényléseket, normál adózónak 75 nap helyett 30 napra, megbízható adózónak 30 napról 20 napra. Ez végül a csomagból kimaradt, vélhetően azért, mert ilyen rövid idő alatt nehezen lenne ellenőrizhető bármilyen visszaigénylés jogossága.” – jelezte H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.