Among the available applications that can be browsed on the state tender website, there are several that help small and medium-sized enterprises in their developments and modernizations. Of these, Origo has collected applications that are generally available to businesses.

Hungarian Multi Program III. – Support for the complex development of small and medium-sized enterprises with high growth potential (GINOP-1.2.7-20)

Supported developments may cover the following activities:

 • technical, product and service development
 • brand and image building, marketing consulting
 • strategic and corporate financial consulting
 • organizational, process and management development

In the framework of the cooperation, the Government undertakes to award the projects that meet the conditions of the callIN A NON-REFUNDABLE GRANT OF BETWEEN HUF 2.5 MILLION AND HUF 500 MILLIONto the extent of the available resources, in the course of which a non-refundable grant of up to 25 per cent, up to a maximum of HUF 125 million, is granted to the supported projects that meet the conditions related to the grant advance.

Grant applications under this call are open until 12:00 on 28 January 2021 .

MI Innovation and Competence Center, Development of Data Asset Management Capacity for Hungarian SMEs to Encourage Artificial Intelligence Applications (GINOP-3.2.8-20)

By implementing their project, the beneficiary organizations will contribute to the spread of artificial intelligence-based business ICT solutions in the SME sector, to the development of the Hungarian digital and data economy, and as a result to the improvement of the competitiveness of the domestic economy. The project must be operational until the end of the maintenance period.

In the framework of the cooperation, the Government undertakes to complete the project that meets the conditions of the callUP TO A MAXIMUM OF HUF 1 BILLION IN NON-REFUNDABLE SUPPORTand grant an advance of up to 100% of the eligible costs of the awarded grant to an eligible project that meets the conditions attached to the grant advance.

It is possible to submit a grant application from 15 December 2020 until 15:00 on 15 January 2021 .

Business infocommunication, digitization capital fund (GINOP-8.2.5-17)

The aim of the Business Infocommunication and Digitization Capital Fund is to further increase the competitiveness of developing Hungarian small and medium-sized enterprises by introducing and developing new digital technologies (Industry 4.0 and other new digital technologies: eg IOT, M2M, big data, sensor technology, robotics). to a higher level to improve their efficiency. The purpose of the capital fund is to finance the developments of the beneficiary companies necessary for digital transformation, ie to reorganize, modernize and digitize their corporate process.

Beneficiary companies are subject to conditions determined as a result of the investment negotiation processTHEY CAN RECEIVE CAPITAL INVESTMENTS IN THE VALUE RANGE OF HUF 50 AND 4,987 MILLION.The budget of the program is HUF 10 billion gross.

An investment decision under the tender may be made by 31 December 2023 at the latest .

Digital Welfare Financial Program – Capital Program (GINOP-8.2.7-18)

The Digital Prosperity Program (DJP) sets strategic goals in the following areas:

 • development of digital infrastructure (which sets out the measures needed to access broadband, high-speed networks);
 • developing digital competences (setting objectives for digital education, digital child protection and the digital labor market);
 • the development of the digital economy (the aim of which is to encourage the appearance of domestic digital development companies and help them to foreign markets, as well as to increase the level of digitalisation in all areas of the economy);
 • creating the digital state

In addition to the listed strategic goals, the DJP defines the development of information security and cybersecurity as a horizontal goal, the encouragement of network research and the spread of smart city solutions, the creation of a Hungarian cross-border digital welfare strategy and the international presence of digital economy actors.

The budget of the capital program is HUF 7.51 billion, the basic remuneration in the first 24 months after the signing of the financing agreementA MAXIMUM OF 2.5 PER CENT OF THE FUND’S SUBSCRIBED CAPITAL PER ANNUM AND A MAXIMUM OF 1 PER CENT PER ANNUM THEREAFTER.

An investment decision can be made by 31 December 2023 at the latest .

Irinyi Capital Program (GINOP-8.3.3-17)

Irinyi Capital Fund I invests in small and medium-sized enterprises that set a development path in line with the objectives of the Irinyi Plan adopted by the Government in February 2016. The capital fund is used to finance manufacturing companies that need capital financing in addition to debt financing and grants to achieve their development goals. The purpose of the capital investment is to finance the implementation of the development ideas of the beneficiary companies, their entry into the market and their business expansion.

The budget of the program is HUF 8 billion, in the first 24 months after the signing of the financing agreement, based on the relevant financing agreementA MAXIMUM OF 2.5 PERCENT OF COMMITTED PROGRAM CONTRIBUTIONS PER YEAR AND A MAXIMUM OF 1 PERCENT PER YEAR THEREAFTER.

An investment decision can be made by 31 December 2023 at the latest .

Business Workforce Support Program

In addition to state tenders, employers submit an application to the district (capital district) office acting as a public employment body.THEY MAY ALSO RECEIVE A NON-REFUNDABLE GRANT IF THEY ARE EMPLOYED BY A PROGRAM PARTICIPANT REGISTERED WITH A PUBLIC EMPLOYMENT BODY, A JOBSEEKER UNDER THE AGE OF 25 OR A JOBSEEKER WITH A LOW LEVEL OF EDUCATION.The disbursement period can be a fixed 5 months. The amount of the subsidy is 50 percent of the wage cost (gross wage and social contribution tax) charged to the employer, but in the case of full-time employment it does not exceed HUF 100,000 per month.

There is no deadline for submitting a grant application yet.

Investment incentives and health and safety subsidies

Finally, the related news is that Péter Szijjártó wrote on the community page of the Minister of Foreign Affairs and Trade about another HUF 50 billion tender to support medium-sized investments. Companies that undertake not to lay off anyone or a single employee as a result of their investment will receive a maximum of HUF 280 million. The grant may amount to one third of the total investment.

Origo wrote back in early November that it would increase support for Hungarian corporate investments abroad by HUF 50 billion to HUF 75 billion. In this scheme, 91 companies applied for support for investments of HUF 250 billion.

In addition, the support program for Hungarian corporate investments in cross-border areas will be increased by HUF 35 billion to HUF 60 billion . In this scheme, a total of HUF 200 billion of cross-border investments of 465 companies will be supported.

{:}{:hu}

Az állami pályázati honlapon böngészhető elérhető pályázatok között több olyan is található, mely a kis- és középvállalkozásoknak segít fejlesztéseikben, korszerűsítéseikben. Ezekből a vállalkozások által általánosan hozzáférhető pályázatokat gyűjtötte ki az Origo.

Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis-és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.7-20)

A támogatott fejlesztések az alábbi tevékenységekről szólhatnak:

 • műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
 • márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
 • stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
 • szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt2,5 MILLIÓ FORINT ÉS 500 MILLIÓ FORINT KÖZÖTTI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBANrészesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, melynek során a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 százaléknak megfelelő, maximum 125 millió forint összegű előleget biztosít.

MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére (GINOP-3.2.8-20)

A támogatást elnyerő szervezetek a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a mesterséges intelligencia alapú üzleti IKT megoldások kkv-szektorbeli terjedéséhez, a hazai digitális- és adatgazdaság fejlődéséhez, ezek eredményeképpen a hazai gazdaság versenyképességének javulásához. A projektet a fenntartási időszak végéig működtetni kell.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a felhívás feltételeinek megfelelő projektet mindösszesenMAXIMUM 1 MILLIÁRD FORINT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSBANrészesíti, a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek pedig a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 százalékának megfelelő összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelem benyújtása 2020. december 15-től 2021. január 15. 12:00 óráig lehetséges.

Üzleti infokommunikációs, digitalizációs tőkealap (GINOP-8.2.5-17)

Az Üzleti infokommunikációs, digitalizációs Tőkealap célja a fejlődőképes hazai kis- és középvállalatok versenyképességének további növelése új digitális technológiák (Ipar 4.0 és egyéb új digitális technológiák: pl. IOT, M2M, big data, szenzortechnológia, robotika) bevezetésével, fejlesztésével, vállalati folyamatuk új, magasabb szintű alapokra helyezésével hatékonyságuk javítása érdekében. A tőkealap célja a kedvezményezett vállalkozások digitális átalakuláshoz szükséges fejlesztéseinek finanszírozása, vagyis a vállalati folyamatuk újjászervezése, korszerűsítése, digitalizálása.

A kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően50 ÉS 4987 MILLIÓ FT ÉRTÉKSÁVBAN KAPHATNAK TŐKEBEFEKTETÉST.A program keretösszege bruttó 10 milliárd forint.

A kiírás keretében befektetési döntést legkésőbb 2023. december 31-ig lehet hozni.

Digitális Jólét Pénzügyi Program – Tőkeprogram (GINOP-8.2.7-18)

A Digitális Jólét Program (DJP) az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:

 • digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);
 • a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza meg a célkitűzéseket);
 • a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a gazdaság minden területén);
 • a digitális állam megteremtése

A felsorolt stratégiai célok mellett a DJP horizontális célként határozza meg az információbiztonság és a kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését.

A tőkeprogram keretösszege 7,51 milliárd forint, az alapdíjazás a finanszírozási megállapodás aláírását követő első 24 hónapbanAZ ALAP JEGYZETT TŐKÉJÉNEK MAXIMUM 2,5 SZÁZALÉKA ÉVENTE, AZT KÖVETŐEN PEDIG MAXIMUM 1 SZÁZALÉKA ÉVENTE.

Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig lehetséges.

Irinyi tőkeprogram (GINOP-8.3.3-17)

Az Irinyi Tőkealap I. a Kormány által 2016 februárjában elfogadott Irinyi Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és középvállalkozásokba fektet tőkét. A tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik eléréséhez hitelfinanszírozások és vissza nem térítendő támogatások mellett, tőkeági finanszírozásra is szükségük van. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása.

A program keretösszege 8 milliárd forint, a finanszírozási megállapodás aláírását követő első 24 hónapban a vonatkozó finanszírozási megállapodás alapjánA LEKÖTÖTT PROGRAM-HOZZÁJÁRULÁSOK MAXIMUM 2,5 SZÁZALÉKA ÉVENTE, AZT KÖVETŐEN PEDIG MAXIMUM 1 SZÁZALÉKA ÉVENTE.

Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig lehetséges.

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

Az állami pályázatok mellett, a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapjánVISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST IS KAPHATNAK, HA ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL REGISZTRÁLT PROGRAMRÉSZTVEVŐ, 25 ÉV ALATTI ÁLLÁSKERESŐT VAGY ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉGŰ ÁLLÁSKERESŐT FOGLALKOZTATNAK MUNKAVISZONY KERETÉBEN.A támogatás folyósítási időtartama fix 5 hónap lehet. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50 százaléka, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer forint havonta.

A támogatási kérelem benyújtásának egyelőre nincs határideje.

Beruházásösztönző és munkavédelmi támogatások

Végül ide kapcsolódó hír, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán írt arról, hogy 50 milliárd forintból újabb pályázatot írnak ki a közepes beruházások támogatására. Azok a cégek kapnak maximum 280 millió forintos támogatást, amelyek vállalják, hogy beruházásuk nyomán senkit, egyetlen munkavállalót sem bocsátanak el. A támogatás az egész beruházás egyharmadát teheti ki.

Az Origo még november elején írta meg, hogy 50 milliárd forinttal, 75 milliárd forintra emelik az exportnövelés céljából külföldön végrehajtott magyar vállalati beruházások támogatását. Ebben a konstrukcióban 91 vállalat 250 milliárd forintnyi beruházáshoz kért támogatást.

Továbbá 35 milliárd forinttal, 60 milliárd forintra emelik a határon túli területeken végrehajtott magyar vállalati beruházások támogatási programját. Ebben a konstrukcióban 465 vállalat összesen 200 milliárd forintnyi határon túli beruházását fogják támogatni.

{:}

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.