[:en]

MPs have urged Chancellor Rishi Sunak to extend support for the self-employed during the coronavirus pandemic.

The government had given self-employed workers who qualify a grant of 80% of their average profits, up to £2,500, for three months.

A similar scheme for furloughed workers has been extended to October, but the self-employed scheme ends this weekend.

A cross-party group of 114 MPs have signed a letter sent by Labour’s Siobhain McDonagh to Mr Sunak.

“This scheme is a lifeline for millions of locked-down workers right across the country,” the letter says.

“There are already significant holes in the support, but removing what is already in place would pull the safety net from under the feet of millions of self-employed workers.

“How can it be right for the furloughed scheme to continue but this scheme to not?”

While the letter congratulates the chancellor on the programme, it warns that it is too soon to end government support for the self-employed because many have seen their work dry up.

Earlier in May, the chancellor said the scheme was “under review” but, since then, he has not given any indication of its future. On Thursday, the prime minister also said extending the scheme was “under review”.

‘Difficult corner to fight’

When lockdown began, the show at the Royal Shakespeare Company that Yshani Perinpanayagam was musical director for was cancelled – and her work dried up.

She still has some composing and recital work but says she “will not be safe” if the self-employment scheme ends.

Ms Perinpanayagam said she did not know how she is going to feed herself. Her current household expenses have been covered by savings, she said.

She worries that when the rest of the UK returns to normal life but still cannot buy tickets to the theatre, the gap between self-employed artists and the rest of society will widen.

“If people are missing mortgage payments, there is already an understanding that they need help without them having to prove anything. But the self-employed will really have to justify why we can’t pay our bills if the government is not taking a stance that we are worthy of help,” she said.

“It’s a very difficult corner to fight.”

So far, 2.3 million self-employed, including Ms Perinpanayagam. have signed up to grants totalling £6.8bn.

She worries that despite efforts from creative industries to be more inclusive of people from less wealthy backgrounds, a lack of support from the government will make it impossible for artists to survive if they do not come from a privileged background.

“A lot of people I know have been getting out and delivering pizzas, instead [of their usual work]. There is this feeling that everyone is abandoning ship because of a lack of trust in the government to help them,” says Ms Perinpanayagam.

The Association of Independent Professionals and the Self-Employed (IPSE) has also sent a letter to the chancellor calling on him to extend the support scheme.

Its letter also suggests he look again at those who did not qualify for the program in the first place.

This included newly self-employed, those who took maternity leave in the last three years and those with limited companies.

IPSE estimates that 1.6 million sole traders and limited company directors have been left out of the self employment scheme, so far.

The letter is co-signed by creative unions and associations including the Creative Industries Federation, Bectu and Equity.[:hu]

A képviselők sürgették Rishi Sunak kancellárt, hogy terjessze elő az önálló vállalkozók támogatását a koronavírus járvány idején.

A kormány olyan önálló vállalkozókat adott be, akik átlagos haszonuk 80% -ának, legfeljebb 2500 font összegű támogatásnak részesülnek három hónapra.

A szőrös munkavállalókra vonatkozó hasonló rendszert októberre meghosszabbították , de az önálló vállalkozók rendszere ezen a hétvégén ér véget.

Egy pártközi, 114 képviselőből álló csoport aláírta egy levelet, amelyet Sbourbhain McDonagh, Labour küldött Sunak úrnak.

“Ez a rendszer életmentőként szolgál az egész országban lezárt munkavállalók milliói számára” – mondja a levél.

“Jelentős lyukak vannak a tartóban, de a már meglévő eltávolítása a biztonsági hálót önálló vállalkozók millióinak lábai alá húzza.

“Miért lehet helyes, ha a megrázkódtatott program folytatódik, de ez nem?”

Bár a levél gratulál a kancellárnak a programhoz, figyelmezteti, hogy túl korai véget vetni az önálló vállalkozóknak nyújtott állami támogatásnak, mivel sokuk látta, hogy munkájuk kiszárad.

Május elején a kancellár azt mondta, hogy a rendszert „felülvizsgálják”, de azóta nem adott semmiféle jelzést a jövőjéről. Csütörtökön a miniszterelnök azt is mondta, hogy a rendszer kiterjesztése “felülvizsgálat alatt áll”.

“Nehéz sarok a harchoz”

Amikor a lezárás megkezdődött, a Royal Shakespeare Company műsorát, amelyben Yshani Perinpanayagam volt a zenei rendező, törölték – és munkája kiszáradt.

Még mindig van némi zeneszerző és preambulumbekezdési munkája, de azt állítja, hogy “nem lesz biztonságban”, ha az önfoglalkoztatási rendszer véget ér.

Perinpanayagam asszony elmondta, hogy nem tudja, hogyan fogja táplálni magát. A jelenlegi háztartási kiadásait megtakarítások fedezték.

Fél, hogy amikor az Egyesült Királyság többi része visszatér a normál életbe, de még mindig nem tud jegyet vásárolni a színházra, az önálló vállalkozók és a társadalom többi része között megnő a szakadék.

„Ha az embereknek hiányoznak a jelzálogkölcsönök, akkor már van egy egyetértés abban, hogy segítségre van szükségük anélkül, hogy bármit is bizonyítaniuk kellene. De az önálló vállalkozóknak tényleg meg kell magyarázniuk, miért nem tudjuk megfizetni a számláinkat, ha a kormány nem tartja azt az álláspontot, hogy érdemesek vagyunk a segítségre “- mondta.

“Ez egy nagyon nehéz sarok a harchoz.”

Eddig 2,3 millió önálló vállalkozó, köztük Perinpanayagam asszony is. 6,8 milliárd font összegű támogatást írtak alá.

Fél, hogy annak ellenére, hogy a kreatív iparágak erőfeszítéseket tegyenek a kevésbé gazdag háttérrel rendelkező emberek befogadására, a kormány támogatásának hiánya lehetetlenné teszi a művészek számára a túlélést, ha nem kiváltságos háttérrel származnak.

“Sok olyan ember, akit ismerek, kiszállt és pizzákat szállított [szokásos munkájuk] helyett. Olyan érzés van, hogy mindenki elhagyja a hajót, mert nincs bizalma a kormánynak, hogy segítsen nekik.” – mondja Perinpanayagam.

A Független Szakértők és az önálló vállalkozók szövetsége (IPSE) levelet küldött a kancellárnak, amelyben felszólította őt a támogatási rendszer kiterjesztésére.

Levele azt is javasolja, hogy ismét vizsgálja meg azokat, akik elsősorban nem jogosultak a programra.

Ide tartoztak az újonnan önálló vállalkozók, az utóbbi három évben szülési szabadságot igénybe vevők, valamint a korlátolt felelősségű társaságokkal rendelkezők.

Az IPSE becslése szerint 1,6 millió egyéni kereskedő és részvénytársaság igazgató maradt ki az önfoglalkoztatási rendszerből.

A levelet kreatív szakszervezetek és szövetségek együttesen írták alá, ideértve a Kreatív Iparágak Szövetségét, a Bectu és a Equity-t.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.