[:en]

In the latest analysis of the end of the century, the situation of the coronavirus and the expectations of economic actors are presented on the basis of the company research of the economic research company. The research asked 1000 SME managers (small, medium and micro enterprises) in recent months about how they perceive the economic situation and how their business has been affected by the coronavirus.

According to their results, the sudden, sharp deterioration in corporate expectations as a result of the economic shock caused by the coronavirus situation was followed by a decline in pessimism in May: negative expectations for the future declined. Currently, economic operators are more optimistic for the next one year than they were in March and April.33 percent of enterprises expect its production and service volume to decrease, and 27 percent to increase it.At the same time, economic announcements for the future have improved significantly compared to April, thanks to the economic announcements in March and early April, as well as the successful flattening of the epidemic curve and deteriorating base period data.

The current situation causes liquidity problems for about half of the companies, but only 3 percent are insurmountable.This is an improvement over the previous month. If the situation in May persisted for 2-3 months, they expected one-fifth of SMEs to go bankrupt. However, with the lifting of curfew restrictions and the lifting of the emergency, we expect a positive turnaround for June.

The virus affects a wide range of businesses, with a 64 per cent drop in demand in May after a 72 per cent peak in April. There is a significant heterogeneity in the decline in sales between companies. The proportion of those who suffer a total loss of income is particularly high in the case of micro-enterprises and the service sector.In May, the proportion of those not affected by the virus increased compared to the previous month.

Since March, the willingness of companies to invest has been steadily, permanently and significantly declining, with the proportion of those not planning to invest increasing by more than 10 percentage points. Although more and more investment support schemes are available, a substantial positive change in this process requires further improvement in the economic outlook for businesses.

Since the outbreak, 11.7 percent of those surveyed have laid off (11.5 percent said it in April) and 2.5 percent have expanded their staff (2 percent in April). 65 percent of businesses want to lay off the laid-off workforce completely, while 18 percent want it, which could reduce unemployment for the rest of the year. The redundancies have hit workers in the trade and service sectors hardest, and the industry’s outlook for the future is the most pessimistic.

In the labor market, plans for the future are slowly (though not yet fully) returning to pre-crisis levels: 4.2 per cent of companies are planning further redundancies over the next 6 months, while 14.7 per cent would rather expand (withdraw).

56 percent of companies expect a full recovery in half a year and another 31 percent in half a year.[:hu]

A Századvég legújabb elemzésében a gazdaságkutató cég vállalati kutatásai alapján mutatják be a koronavírus nyomán kialakult helyzetet, illetve a gazdasági szereplők várakozásait. A kutatások során 1000 kkv (kis-, közepes- és mikrovállalat) vezetőjét kérdezték meg arról az elmúlt hónapokban, hogy milyennek ítélik a gazdasági helyzetet, illetve hogyan érintette vállalkozásukat a koronavírus.

Eredményeik szerint a koronavírus-helyzet okozta gazdasági sokk következtében a hirtelen, meredeken romló vállalati várakozásokat májusban a pesszimizmus mérséklődése követte: csökkentek a jövővel kapcsolatos negatív várakozások. Jelenleg a következő egy évre vonatkozóan bizakodóbbak a gazdasági szereplők, mint márciusban és áprilisban voltak.A vállalkozások 33 százaléka számít termelése, szolgáltatási volumene csökkenésére, 27 százaléka pedig annak növekedésére.Ugyanakkor a márciusi és április eleji gazdasági bejelentéseknek, valamint a járványgörbe sikeres ellaposításának és a romló bázisidőszaki adatoknak köszönhetően a jövőre vonatkozó termelési várakozások áprilishoz képest érdemben javultak.

A jelenlegi helyzet a cégek mintegy felének okoz likviditási problémát, de csak 3 százalékának áthidalhatatlant.Ez az előző hónaphoz képest javulást jelent. Ha a májusi helyzet 2–3 hónapig fennmaradna, saját várakozásaik szerint a kkv-k ötöde kerülne csődközelbe. Azonban a kijárási korlátozások feloldásával és a vészhelyzet megszüntetésével pozitív fordulatot várunk júniusra.

A vírus a vállalkozások széles körét érinti, az áprilisi 72 százalékos csúcs után májusban kevesebb, 64 százalék számolt be a kereslet csökkenéséről. Az árbevétel csökkenésében jelentős heterogenitás figyelhető meg a vállalatok között. A teljes bevételkiesést elszenvedők aránya különösen magas a mikrovállalkozások, illetve a szolgáltató szektor esetében.Májusban az előző hónaphoz képest nőtt azok aránya, akikre a vírus nem gyakorolt hatást.

Március óta folyamatosan, tartósan és jelentősen csökken a vállalatok beruházási kedve, több mint 10 százalékponttal nőtt azok aránya, akik nem terveznek beruházást. Bár egyre több beruházástámogató konstrukció áll rendelkezésre, ebben a folyamatban az érdemi pozitív változáshoz a vállalkozások gazdasági kilátásának további javulása szükséges.

A járvány kitörése óta a megkérdezettek 11,7 százaléka hajtott végre leépítést (áprilisban 11,5 százalék mondta ezt), 2,5 százalék pedig bővítette alkalmazotti létszámát (áprilisban 2 százalék). Az elbocsátott munkaerőt a vállalkozások 65 százaléka teljesen vissza kívánja venni, míg 18 százalék részben, ami mérsékelheti a munkanélküliséget az év hátralévő részében. A leépítések legsúlyosabban a kereskedelemben és a szolgáltató ágazatokban dolgozókat érintették, a jövőre vonatkozóan pedig az ipar kilátásai a legpesszimistábbak.

A munkaerőpiacon a jövőre vonatkozó tervek lassan (bár még nem teljesen) visszarendeződnek a válság előtti szintre: a vállalatok 4,2 százaléka tervez további leépítést a következő 6 hónapban, míg 14,7 százalék inkább bővítene (visszavenne).

A vállalatok 56 százaléka fél éven belül, további 31 százalék pedig fél és egy év között számít arra, hogy működése teljesen helyreáll.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.