Mi a gyes?

A gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.

A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási támogatásra jogosult. A nagyszülő a szülő jogán rendelkezik jogosultsággal a gyermekgondozást segítő ellátásra. Örökbefogadó szülő a gondozásba történő kihelyezéstől hat hónapig, legfeljebb a gyermek 10 éves koráig jogosult a gyesre.

Mik a gyes feltételei, ki jogosult rá?

 • A vér szerinti szülő.
 • A szülő élettársa (akivel legalább 1 éve, hivatalosan élnek együtt).
 • Az örökbefogadó szülő.
 • A gyám.
 • A nagyszülő (ha a gyermek betöltötte 1. életévét).

Mennyi a gyes összege 2021-ben?

A gyes összege 2021-ben egységesen mindenkinek, minden gyermekre vonatkozóan 28 500 forint/hónap. A gyes havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Mennyi a gyes összege 2021 évben több gyermekre?

 • A gyes összege 1 gyermekre: 28 500 forint/hónap
 • A gyes összege 2 gyermekre: 57 000 forint/hónap
 • A gyes összege 3 gyermekre: 85 500 forint/hónap
 • A gyes összege 4 gyermekre: 114 000 forint/hónap

A gyes 2021 összege és egyéb családtámogatási juttatások

A gyes kombinálható más családtámogatási juttatásokkal is, amennyiben az igénylő megfelel azok követelményeinek. A gyes jogosultság esetében tehát igénybe vehető a csed (csecsemőgondozási díj) és a gyed (gyermekgondozási díj) is.

A gyes mikortól jár, illetve meddig jár a gyes összege?

 • A gyermek születésétől annak 3 éves koráig, kivéve, ha a nagyszülő igényli, ugyanis akkor az 1. betöltött életévtől a a gyermek három éves koráig.
 • Ikergyermekeknél a gyermekek tankötelessé válásának évének végéig jár, természetesen mindkét gyermekre.
 • Tartósan fogyatékkal élő, illetve beteg gyermek esetén a gyermek 10. évének betöltéséig.

Mikor utalják a gyes összegét?

A gyes összegét minden hónap 10. napjáig utalják ki a gyermek azon szülőjének, aki igénybe vette a támogatást.

Munka gyes mellett

A gyes összege mellett a szülő csak akkor folytathat kereső tevékenységet, ha a gyermek betöltötte a féléves kort, ám onnantól korlátlan mennyiségben folytathat kereső tevékenységet.

Nagyszülői gyes esetében a gyermek 3 éves korától, maximum heti 30 órában dolgozhat a támogatást igénybe vevő fél, kivéve, ha otthoni munkavégzésről van szó, ugyanis akkor nincs korlátozás. Az örökbe fogadó szülő a gyermek 3 éves koráig (súlyosan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében 10 éves koráig) a gyes mellett maximum 30 órát dolgozhat.

Gyes extra

Amennyiben a 2013. december 31. előtt született gyermek után még gyes-re jogosult szülőnek 2013. december 31-et követően újabb gyermeke születik, vagy újabb gyermek kerül a háztartásába, a korábban megállapított gyes megszüntetése nélkül további gyes-re lehet jogosult. A gyes-re való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy ezen szabály alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

Hol lehet megigényelni a gyes-t?

 • Szülő esetében az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely.
 • Nagyszülő és örökbefogadó szülő igényét kizárólag az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el.

A gyes igénylése

A gyes összege egyszerűen megigényelhető személyesen, a fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál a kormányablakokban, postai úton (Magyar Államkincstár, 1919 Budapest), a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen, illetve elektronikus ügyintézés keretei között is. Az elektroniku igénylés ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a gyermekgondozási segélyhez, mi az a gyes igénylőlap?

 • Az igényt a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.
 • Amennyiben nagyszülő igényli a gyes-t, a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” elnevezésű nyomtatvány mellett a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű formanyomtatványt is be kell nyújtani.
 • A gyes folyósító szerve, Magyar Államkincstár gyes-ről szóló oldalán további hasznos információkat találunk.

Milyen iratok kellenek a gyes igényléséhez?

 • Az ellátást igénylő, valamint a gyermek személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni.
 • A családtámogatási ellátásra való jogosultságot a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával (abban az esetben, ha nem a vérszerinti gyermeke után igényel gyes-t) a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával igazolhatja.
 • Az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával tudja igazolni. Annak a személynek, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával kell igazolnia jogosultságát.

Milyen költségei vannak a gyes igénylés eljárásának?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Mennyi idő a gyes ügyintézés határideje?

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges. Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével hiánypótlást tesz lehetővé.

Nem emelkedik a gyes?

A gyes havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, amely 2021 elején bebetonozásra került. Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege – immár időkorlát nélkül – marad 28 500 forint, az árvaellátás minimuma pedig – szintén időkorlát nélkül – marad 24 250 forint –mutatott rá Farkas András nyugdíjszakértő. A szakértő elmondta,

a megalázóan alacsony összegek nem is módosultak soha az elmúlt közel másfél évtizedben, 2021. január 1-jétől viszont akár az idők végezetéig maradhat ez a rémisztően kicsiny összeg.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.