[:en]The  press  recently reported that companies that had been exempted from the itemized tax on low-tax businesses due to the epidemic would   have to repay the four-month amount if they did not carry out an activity designated by the government in the relevant regulation.

Therefore, those who did not issue an invoice for such activity have unlawfully availed themselves of the exemption, so the money must be transferred to the Kata account of the National Tax and Customs Administration by the end of the year.

For the sake of clarity, we turned to NAV, asking for the position of the tax authority on the matter, what ultimately should be done by the companies concerned. This is not a small amount for four months: a total of HUF 200,000 in addition to the main activity, and HUF 100,000 in addition to ancillary activity (and there may also have been a company that pays HUF 75,000 a month to Katara for greater social security entitlements).

The following response was received from NAV:

Under the rules adopted during the coronavirus pandemic emergency, small taxpayers (catastrophes) operating in vulnerable sectors were exempt from the itemized tax payable on the taxpayer for the months of March-June. The only condition for this was that the exempted activity should have been included in the declared activities of the catastrophe as early as February 2020. Exemption from the itemized tax did not have to be applied for catastrophes, the National Tax and Customs Administration (NAV) determined on the basis of the data in its register – the beginning of the activity and the kata subject – who was affected by the exemption for March-June. NAV automatically offset the payment obligation on the taxpayers’ tax account. About 151 thousand cats were automatically exempted from payment by NAV under the law.

Although the reply does not specify that there is no obligation to repay, it can be deduced from this that the undertaking concerned by the exemption is not likely to have to worry. The part we have highlighted suggests that the exemption was not conditional on the actual continuation of the activity, it was sufficient for the activity of the catascho to have previously included the activity targeted by the exemption.

The relevant regulation allowed exemptions for the following activities:

1. taxi passenger transport (TEÁOR and TESZOR 4932),

2. hairdressing, beauty care (TEÁOR and TESZOR 9602),

3. painting, glazing (TEÁOR and TESZOR 4334),

4. other human health care (TEÁOR and TESZOR 8690),

5. electrical installation (TEÁOR and TESZOR 4321),

6. service for improving physical well-being (TEÁOR and TESZOR 9604),

7. performing arts (TEÁOR and TESZOR 9001),

8. water, gas, heating, air conditioning installation (TEÁOR and TESZOR 4322),

9. specialist outpatient care (TEÁOR and TESZOR 8622),

10. installation of building joinery structure (TEÁOR and TESZOR 4332),

11. sports, leisure training (TEÁOR and TESZOR 8551),

12. roofing, roof structure construction (TEÁOR and TESZOR 4391),

13. general outpatient care (TEÁOR and TESZOR 8621),

14. floor and wall covering (TEÁOR and TESZOR 4333),

15. outpatient dental care (TEÁOR and TESZOR 8623),

16. activities complementary to performing arts (TEÁOR and TESZOR 9002),

17. other sports activities (TEÁOR and TESZOR 9319),

18. inpatient care (TEÁOR and TESZOR 8610),

19th conference, organization of a trade show (TEÁOR and TESZOR 8230),

20. holiday and other temporary accommodation services (TEÁOR and TESZOR 5520),

21. exercise service (TEÁOR and TESZOR 9313),

22. other hospitality (TEÁOR and TESZOR 5629),

23. other accommodation services (TEÁOR and TESZOR 5590),

24. gambling, betting (TEÁOR and TESZOR9200),

25. social care for the elderly and disabled without accommodation (TEÁOR and TESZOR 8810) and

26. hotel service (TEÁOR and TESZOR 5510)

According to the wording of the decree, “ a small tax enterprise under the Kata Act (Katv.), Which carries out the listed activity (hereinafter: exempt activity), is exempted from the small taxpayer under the Katv Act for March, April, May and June 2020. from the payment of itemized tax in accordance with Exemption from tax under this paragraph shall not affect entitlement to social security benefits or the amount of benefits. This provision is It may be applied by a small tax enterprise carrying out an exempt activity falling within the scope of the Katv. covered. 

According to NAV’s interpretation, it is therefore a condition for the continuation of the activity that the exempted activity was already one of the notified activities of the catastrophe before the regulation. For the sake of legal interpretation, we have again asked the tax office as soon as the answer arrives, we will return to the subject.[:hu]A NAV válasza szerint mindössze az volt a feltétel, hogy a mentesített tevékenységnek már 2020 februárjában szerepelnie kellett a katás bejelentett tevékenységei között.

A sajtóban nemrég felbukkant egy értesülés arról, hogy amely vállalkozások a járvány miatt mentességben részesültek a kisadózó vállalkozások tételes adója alól, azoknak vissza kell fizetniük a négy hónapra járó összeget, amennyiben nem folytatnak olyan tevékenységet, amelyet a kormány megjelölt a vonatkozó rendeletben.

Aki tehát nem bocsájtott ki ilyen tevékenységről számlát, az jogtalanul vette igénybe a mentességet, ezért a pénzt év végéig át kell utalni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kata-számlájára.

A tisztánlátás érdekében a NAV-hoz fordultunk, az adóhatóság álláspontját kértük az ügyben, hogy végső soron mi a teendője az érintett vállalkozásoknak. Négy hónapra számolva nem csekély összegről van szó: főtevékenység mellett összesen 200 ezer forintról, kiegészítő tevékenység mellett 100 ezerről (és lehetett olyan vállalkozás is, amelyik a havi 75 ezer forintot fizet katára, a nagyobb tb-jogosultság érdekében).

A NAV-tól az alábbi válasz érkezett:

A koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet időszakában elfogadott szabályok alapján a veszélyeztetett ágazatokban tevékenységet folytató kisadózó vállalkozások (katások) mentesültek a kisadózó után március-június hónapokra fizetendő tételes adó alól. Ennek mindössze az volt a feltétele, hogy a mentesített tevékenységnek már 2020 februárjában szerepelnie kellett a katás bejelentett tevékenységei között. A tételes adó alóli mentességet a katásoknak nem kellett kérni, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a nyilvántartásában szereplő adatok – a tevékenység és a kata-alanyiság kezdete – alapján állapította meg, hogy kiket érint március-június hónapokra a mentesség. A NAV automatikusan ellentételezte az adózók adószámláján a fizetési kötelezettséget. Mintegy 151 ezer katást a jogszabály alapján automatikusan mentesített a NAV a fizetési kötelezettség alól.

Bár a válaszban nem írják le konkrétan, hogy nincs visszafizetési kötelezettség, azért kisilabizálható belőle, hogy vélhetően nem kell aggódniuk a mentességgel érintett vállalkozásnak. Az általunk kiemelt rész ugyanis arra utal, hogy a mentességnek nem volt feltétele a tevékenység tényleges folytatása, ahhoz elég volt, ha a katás vállalkozó tevékenységi körében szerepelt korábban a mentességgel megcélzott tevékenység.

A vonatkozó rendelet az alábbi tevékenységek esetében tette lehetővé a mentesítést:

1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),

2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),

3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),

4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),

5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),

6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),

7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),

8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),

9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),

10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),

11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),

12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),

13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),

15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),

16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),

17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),

18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),

19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),

20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),

21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),

22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),

23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),

24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),

25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és

26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A rendelet szövege szerint “a Kata törvény (Katv.) szerinti kisadózó vállalkozás, amely a felsorolt tevékenységet folytatja (a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató) 2020. március, április, május és június hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.

A NAV értelmezése szerint tehát a tevékenység folytatásának feltételül elegendő, ha mentesített tevékenység a rendelet előtt már szerepelt a katás vállalkozás bejelentett tevékenységei között. A biztos jogértelmezés érdekében újból kérdéssel fordultunk az adóhivatalhoz, amint megjön a válasz, visszatérünk a témára.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.