[:en]The Job Support Scheme (JSS) will open on 1‌‌‌ ‌November and run for six months, until 30‌‌‌ ‌April 2021. The government has said it will review the terms of the scheme in January 2021. There are two variations to JSS – JSS Open and JSS Closed.

The UK government announced yesterday it will significantly increase the generosity and reach of its winter support schemes to ensure livelihoods and jobs across the UK continue to be protected in the difficult months to come, supporting jobs and helping to contain the virus.

In recognition of the challenging times ahead, the Chancellor said he would be increasing support through the existing Job Support and self-employed schemes.

JSS Open will provide support to businesses that are open where employees are working shorter hours due to reduced demand. Your employees will need to work at least 20% of their usual hours. You will continue to pay employees for the hours they work, and the UK government will pay a contribution of 61.67% of the usual pay for hours not worked, up to a maximum of £1,541.75 per month. You will pay 5% of the usual pay for hours not worked, up to a maximum of £125 per month, and can top this up further if you choose. This means employees should receive at least two thirds of their usual pay for hours not worked.

The caps are reduced according to the proportion of hours not worked. Further guidance on this will be available on GOV‌‌‌‌.UK shortly.

You will need to cover all employer National Insurance and pension contributions.

JSS Closed will provide support to businesses whose premises are legally required to close as a direct result of coronavirus restrictions set by one of the four governments of the UK. This includes premises restricted to delivery or collection-only services from their premises, and those restricted to providing food and/or drinks outdoors.

For JSS Closed, the UK government will fund two thirds of employees’ usual wages for time not worked, up to a maximum of £2,083.33 per month. You will not be required to contribute, but you can top up the government’s contribution if you choose to. You will still need to cover all employer National Insurance and pension contributions.

You’ll be able to make your first JSS claim in arrears from 8‌‌‌ ‌December, for pay periods ending and paid in November. We’ll let you know more about how to make a claim by the end of this month.

Your employees will be able to check if you have made a Job Support Scheme claim on their behalf through their online Personal Tax Account. Employees can set up a Personal Tax Account on GOV‌‌‌‌.UK, by searching ‘Personal Tax Account: sign in or set up’.

Job Retention Bonus (JRB)

You’ll be able to claim a one-off payment of £1,000 for every eligible employee you furloughed and claimed for through the Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS), kept continuously employed until at least 31‌‌‌ ‌January 2021 and who meets the other eligibility criteria. You do not have to pay this money to your employee.

You will be able to claim the bonus between 15‌‌‌ ‌February and 31‌‌‌ ‌March. To do this you must have submitted PAYE information for the period up to 5‌‌‌ ‌February 2021 on time.

Further information on eligibility and when you can claim can be found on GOV‌‌‌‌.UK by searching ‘Job Retention Bonus Guidance’ and further guidance on the claim process will be published by the end of January 2021.

Coronavirus Job Retention Scheme – closes on 31‌‌‌ ‌October

Please note that this scheme closes on 31‌‌‌ ‌October and you will need to make any final claims on or before 30‌‌‌ ‌November. You will not be able to submit or add to any claims after 30‌‌‌ ‌November.

From 1‌‌‌ ‌October, the UK government has paid employers 60% of usual wages up to a cap of £1,875 per month for the hours furloughed employees do not work.

You continue to pay your furloughed employees at least 80% of their usual wages for the hours they do not work, up to a cap of £2,500 per month. You need to fund the difference between this and the CJRS grant yourself.

The caps are proportional to the hours not worked. For example, if your employee is furloughed for half their usual hours in October, you are entitled to claim 60% of their usual wages for the hours they do not work, up to £937.50 (half of £1,875 cap). You must still pay your employee at least 80% of their usual wages for the hours they don’t work, so for someone only working half their usual hours you’d need to pay them up to £1,250 (half of £2,500 cap), funding the remaining portion yourself. For help with calculations, search ‘Calculate how much you can claim using the Coronavirus Job Retention Scheme’ on GOV‌‌‌‌‌.UK.

You’ll also continue to pay employer National Insurance and pension contributions from your own funds.

You must keep the records that support the amount of CJRS grant you have claimed in case HMRC needs to check it. You can now view, print or download copies of your previously submitted claims by logging onto your CJRS service on GOV‌‌‌‌.UK.

Claimed too much in error?

It’s important that you check each claim is accurate before submitting it, and we would also recommend checking previous claims and repaying any amount over-claimed, so you will not have to pay interest and penalties if we subsequently discover you have claimed too much.

If you have claimed too much CJRS grant and have not already repaid it, you must notify us and repay the money by the latest of whichever date applies below:

  • 90 days from receiving the CJRS money you’re not entitled to
  • 90 days from the point circumstances changed so that you were no longer entitled to keep the CJRS grant.

If you do not do this, you may have to pay interest and a penalty as well as repaying the excess CJRS grant. For more information on interest search ‘Interest rates for late and early payments’ on GOV‌‌‌‌‌.‌‌‌UK.

How to let us know if you have claimed too much

You can let us know as part of your next online claim without needing to call us. If you claimed too much but do not plan to submit further claims, you can let us know and make a repayment online through our card payment service or by bank transfer – go to ‘Pay Coronavirus Job Retention Scheme grants back’ on GOV‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌UK.

Further support

Guidance and live webinars offering you more support on changes to CJRS, JSS and JRB, and how they impact you, are available to book online – go to GOV‌‌‌‌‌.UK and search ‘help and support if your business is affected by coronavirus’.

Our phone lines and webchat remain very busy, so the quickest way to find the support you need is on GOV‌‌‌‌‌.UK. This will leave our phone lines and webchat service open for those who need them most.

HMRC/THPS[:hu]A munkahely-támogatási rendszer (JSS) november 1-jén nyílik meg és hat hónapig, 2021 április 30-ig tart. A kormány kijelentette, hogy 2021 januárjában felülvizsgálja a rendszer feltételeit. A JSS-nek két változata létezik – a JSS Open és a JSS Zárva.

Az Egyesült Királyság kormánya tegnap bejelentette, hogy jelentősen növeli téli támogatási rendszereinek nagylelkűségét és elérhetőségét annak érdekében, hogy a megélhetést és a munkahelyeket az elkövetkező nehéz hónapokban is védjék az Egyesült Királyságban, támogatva a munkahelyeket és segítve a vírus visszaszorítását.

Az elkövetkező nehéz idők elismeréseként a kancellár elmondta, hogy a meglévő foglalkoztatási és önálló vállalkozási rendszerek révén növeli a támogatást.

A JSS Open támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nyitva vannak, ahol az alkalmazottak a csökkent kereslet miatt rövidebb ideig dolgoznak. Munkatársainak a szokásos munkaidő legalább 20% -át kell ledolgozniuk. Ön továbbra is fizet az alkalmazottaknak a ledolgozott órákért, és az Egyesült Királyság kormánya a ledolgozatlan órákért a szokásos fizetés 61,67% -ának megfelelő hozzájárulást fizet, havonta legfeljebb 1541,75 fontig. A ledolgozatlan órákért a szokásos fizetés 5% -át kell fizetnie, legfeljebb havonta 125 fontig, és ezt tetézheti. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottaknak a ledolgozott órákért a szokásos fizetésük legalább kétharmadát meg kell kapniuk.

A felső határokat a ledolgozott órák arányának megfelelően csökkentik. Erről további útmutatás hamarosan elérhető lesz a GOV‌‌‌‌.UK oldalon.

Biztosítania kell az összes munkáltatói nemzeti biztosítási és nyugdíjjárulékot.

A JSS Closed támogatást nyújt azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a telephelyét törvényileg kötelezően bezárják az Egyesült Királyság négy kormányának egyike által megállapított koronavírus-korlátozások közvetlen eredményeként. Ide tartoznak a helyiségeikre korlátozott szállítási vagy csak gyűjtési szolgáltatások, valamint az ételek és / vagy italok szabadban történő biztosítására korlátozottak.

A JSS Closed esetében az Egyesült Királyság kormánya a dolgozók szokásos bérének kétharmadát finanszírozza ledolgozatlan időre, havonta legfeljebb 2 083,33 fontra. Nem lesz köteles hozzájárulni, de ha úgy dönt, feltöltheti a kormány hozzájárulását. Akkor is fedeznie kell az összes munkáltatói nemzeti biztosítási és nyugdíjjárulékot.

Az első JSS-követelését késedelmesen, december 8-tól ‌‌‌ december hóig teheti meg a novemberben véget érő és kifizetett fizetési időszakokra. A követelés benyújtásának e hónap végéig tudunk meg többet.

Munkatársaid ellenőrizni tudják, hogy az online személyi adószámlájukon keresztül igényt tettek-e munkaerő-támogatási rendszerre a nevükben. Az alkalmazottak személyi adószámlát hozhatnak létre a GOV‌‌‌‌.UK oldalon a „Személyes adószámla: Bejelentkezés vagy beállítás” kereséssel.

Állásmegőrzési bónusz (JRB)

Igényelhet egyszeri, 1000 font összegű kifizetést minden olyan jogosult munkavállalóra, akit a Coronavirus Job Retention Scheme (CJRS) útján igényelt és igényelt, folyamatosan foglalkoztatva legalább 2021. január 31-ig, és aki megfelel a többi alkalmassági feltételnek . Ezt a pénzt nem kell fizetnie az alkalmazottjának.

Igényelheti a bónuszt február 15-e és március 31-e között. Ehhez időben be kell nyújtania a PAYE információkat a 2021. február 5-ig tartó időszakra.

További információk a jogosultságról és arról, hogy mikor igényelhető, a GOV‌‌‌‌.UK oldalon található a „Munkahely-megőrzési bónusz útmutatóban” keresve, és az igénylési eljárással kapcsolatos további útmutatásokat 2021 január végéig teszünk közzé.

Koronavírus Feladatvisszatartás Scheme – bezárja 31 október

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a rendszer bezárja 31 október akkor kell az esetleges végleges követeléseket vagy 30 novemberben. Ön nem lesz képes, hogy nyújtson be, vagy add bármely követelése 30. után November .

1-től október , az Egyesült Királyság kormánya fizetett munkáltatói 60%  a szokásos bér legfeljebb egy sapkát £ 1,875 havonta az órák furloughed alkalmazottak nem működnek.

Ön továbbra is fizet a furcsa munkavállalóknak a szokásos bérük legalább 80% -át azokon az órákon, amelyeken nem dolgoznak, havi 2500 fontig. Meg kell finanszíroznia a különbséget ennek és a CJRS-támogatás között .

A felső határok arányosak a ledolgozott órákkal. Például, ha alkalmazottainak az októberi szokásos óráinak a felét megilleti, akkor jogosult a szokásos bérük 60% -át igényelni a nem munkaórákon belül, legfeljebb 937,50 fontig (1875 font felső határáig). Még mindig fizetnie kell alkalmazottjának a szokásos bérének legalább 80% -át azokért az órákért, amelyek nem dolgoznak, tehát ha valaki csak a szokásos munkaidejének felét dolgozik, legfeljebb 1250 fontot (2500 font felső határát) kell fizetnie neki. , maga finanszírozza a fennmaradó részt. A számításokkal kapcsolatos segítségért keresse meg a GOV‌‌‌‌‌.UK webhelyen a „Számolja ki, mennyit igényelhet a Coronavirus Job Retention Scheme segítségével”.

Ezenkívül továbbra is saját forrásaiból kell fizetnie a munkáltatói nemzeti biztosítási és nyugdíjjárulékokat.

Meg kell őriznie azokat a nyilvántartásokat, amelyek támogatják az igényelt CJRS-támogatás összegét arra az esetre, ha a HMRC-nek ellenőriznie kellene. Most megtekintheti, kinyomtathatja vagy letöltheti a korábban benyújtott igényeinek másolatait, ha bejelentkezik a CJRS szolgáltatásba a GOV‌‌‌‌.UK oldalon.

Túl sok hibát követelt el?

Fontos, hogy az igények benyújtása előtt ellenőrizze az egyes követelések pontosságát, és azt is javasoljuk, hogy ellenőrizzék a korábbi követeléseket és visszafizessék a túlkövetelt összegeket, így nem kell kamatot és büntetést fizetnie, ha később kiderül, hogy túl sokat követelt.

Ha túl sok CJRS-támogatást igényelt, és még nem fizetett vissza, akkor értesítenie kell minket és vissza kell fizetnie a pénzt legkésőbb az alábbiak szerint:

  • 90 nap a CJRS-pénz beérkezésétől számítva, amelyre nem jogosult
  • A körülmények 90 nap elteltével megváltoztak, így Ön már nem volt jogosult a CJRS-támogatás megtartására.

Ha ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy kamatot és kötbért kell fizetnie, valamint vissza kell fizetnie a CJRS-támogatás feleslegét. További információk a „Késedelmes és korai fizetések kamatlábai” kamatkeresésről a GOV‌‌‌‌‌.‌‌‌UK oldalon.

Hogyan tudassa velünk, ha túl sokat követelt?

A következő online követelés részeként értesíthet minket anélkül, hogy telefonálnia kellene. Ha túl sokat igényelt, de nem tervezi további igények benyújtását, értesítheti Önt és visszafizethet online a kártyás fizetési szolgáltatásunkon keresztül vagy banki átutalással – keresse fel a GOV‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌UK webhelyen a „Pay Coronavirus Job Retention Scheme grants” részt.

További támogatás

A CJRS, a JSS és a JRB változásaival, valamint azok hatásával kapcsolatos online útmutatók és élő webes szemináriumok online foglalhatók – látogasson el a GOV‌‌‌‌‌.UK oldalra, és keresse meg a „segítséget és támogatást, ha vállalkozását koronavírus érinti”.

Telefonvonalunk és webchatünk továbbra is nagyon elfoglalt, így a GOV‌‌‌‌‌.UK oldalon találhatja meg leggyorsabban a szükséges támogatást. Ez nyitva hagyja telefonvonalunkat és webchat szolgáltatásunkat azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk.

 [:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.