[:en]In a few weeks, it will be clear if there will be and how much pension supplement.

The Central Statistical Office announced the development of earnings for the period between January and May this year, the statistical report shows that net average earnings (excluding benefits) increased by 8.8 percent during this period. Taking into account the discounts, 9.1 percent comes out. Meanwhile, pensions rose 2.8 percent over the same period.

The paper has already shown in a number of articles how much earnings have lagged behind pensions in recent years. While the former rose sharply by more than 10 percent due to the spillover effects of government minimum wage increases and a shortage of available labor, pensions will be raised only with projected inflation.

As a result, income from work is increasingly outpacing the remuneration given to the elderly. In the first five months, the average net earnings without benefits were HUF 259,300, and the average pension in the same period was about HUF 140,000 after the 2.8 percent increase in January. Which means the average pension was 54 percent of average net earnings.

And the process of recent years continues this year for the time being, with signs that the coronavirus epidemic has not brutally curbed earnings growth. (At this point, it is important to point out that the statistics of the CSO do not include the data of enterprises with less than 5 employees, and in many companies the state compensated for the reduced wages due to the crisis.)

We also learn from the CSO report that real wages increased by 5.1 per cent in the mentioned period (with an average increase of 3.5 per cent in consumer prices). Compared to this, pensioners not only did not receive a real increase, but they fell in real terms due to inflation calculated according to the consumer basket tailored to them.

In a few weeks, it will become clear whether the elderly can expect extra income in addition to the usual early-year raise. They cannot trust economic growth, in the good case it will be -5 percent this year, so the condition of the benefit tied to GDP is far from being met (an expansion of more than 3.5 percent). However, inflation can bring it to the kitchen. If the annual inflation exceeds the rate of increase, the state will supplement the remuneration. However, under the Pensions Act, pensioner inflation should be taken into account if it exceeds consumer price inflation. In this case, the factual data for the first eight months must be taken into account.

The CSO will publish the January-July data within a few days, and we will find out the August data at the beginning of September. At the latest, then, it becomes clear how much supplement the elderly can receive.

According to mfor.hu’s previous calculation, pensioner inflation approached 3.9 percent in the first six months , which was a good 1 percentage point higher than at the beginning of the year. So the summer months will decide what the statistics will show in August. According to the experience gained in shops and markets, the price of food, which is more important in the consumption of the elderly than in other social groups, is not expected to decrease. If the current pace remains, retirees have a good chance of expecting an additional payout in November.[:hu]Néhány hét múlva kiderül, lesz-e és mennyi nyugdíjkiegészítés.

A Központi Statisztikai Hivatal a minap közölte a keresetek alakulását az idén január és május közötti időszakra, a statisztikai jelentésből kiderül, hogy a nettó átlagkeresetek (a kedvezmények nélkül számolva) 8,8 százalékkal emelkedtek ebben az időszakban. A kedvezményeket is figyelembe véve 9,1 százalék jön ki. Eközben a nyugdíjak 2,8 százalékkal emelkedtek ugyanebben az időszakban.

A lap számos cikkben mutatta már be, hogy az elmúlt években mennyire elszakadtak a keresetek a nyugdíjaktól. Míg előbbiek a kormány minimálbér-emeléseinek továbbgyűrűző hatása, valamint a rendelkezésre álló munkaerő szűkössége miatt lendületesen, 10 százalék feletti mértékben emelkedtek, a nyugdíjakat csak a tervezett inflációval emelik.

Emiatt a munkából származó jövedelem egyre durvább mértékben lehagyja az időseknek adott járandóságot. Az első öt hónapban a nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 259 300 forint volt, a nyugdíjak átlaga ugyanebben az időszakban a januári 2,8 százalékos emelés után mintegy 140 ezer forint volt. Ami azt jelenti, hogy az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 54 százalékát tette ki.

S az elmúlt évek folyamata egyelőre idén is folytatódik, a jelek szerint a koronavírus-járvány nem fogta vissza brutálisan a keresetek növekedését. (Ezen a ponton fontos jeleznünk, hogy a KSH statisztikája nem tartalmazza az 5 főnél kisebb vállalkozások adatait, valamint sok cégnél az állam pótolta ki a válság miatt csökkentett béreket.)

A KSH jelentéséből azt is megtudjuk, hogy az említett időszakban a reálkeresetek 5,1 százalékkal emelkedtek (a fogyasztói árak átlagosan 3,5 százalékos emelkedése mellett). A nyugdíjasok ehhez képest nemhogy reálemelkedésben nem részesültek, de a rájuk szabott fogyasztói kosár szerint számolt infláció miatt reálértelemben buktak.

Néhány hét múlva kiderül, hogy az idősek számíthatnak-e plusz bevételre a szokásos év eleji emelésen túl. A gazdasági növekedésben nem bízhatnak, az jó esetben -5 százalék lesz idén, így messze nem teljesül a GDP-hez kötött juttatás feltétele (a 3,5 százalékot meghaladó bővülés). Az infláció azonban hozhat a konyhára. Amennyiben ugyanis az éves infláció meghaladja az emelés mértékét, akkor az állam kiegészíti a járandóságokat. A nyugdíjtörvény szerint azonban a nyugdíjas inflációt kell figyelembe venni akkor, ha az meghaladja a fogyasztói árak emelkedését. Ebben az esetben pedig az első nyolc havi tényadatokat kell figyelembe venni.

A KSH napokon belül közli a január-júliusi adatokat, az augusztusiakat pedig szeptember elején tudjuk meg. Legkésőbb akkor tehát kiderül, hogy mekkora kiegészítésben részesülhetnek az idősek.

Az mfor.hu korábbi számítása szerint az első hat hónapban a nyugdíjas infláció megközelítette a 3,9 százalékot, vagyis bő 1 százalékponttal volt magasabb, mint az év eleji emelés. A nyári hónapok döntik el tehát, mit mutat majd a statisztika augusztusban. A boltokban, piacokon szerzett tapasztalatok szerint nem várható, hogy az élelmiszerek – amelyek nagyobb súlyt tesznek ki az idősek fogyasztásában, mint a többi társadalmi csoportnál – drágulása mérséklődne. Ha marad az eddigi ütem, akkor a nyugdíjasok jó eséllyel számíthatnak pótlólagos kifizetésre novemberben.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.