[:en]A summary has been published by the National Tax and Customs Administration on its website, which summarizes exactly what tax relief can be enjoyed by businesses operating in a sector at risk from a coronavirus epidemic. 

As the tax authorities the other day  said : enforce the discounts after paying employment taxes incurred in connection with the employment relationship.

Do they belong to vulnerable sectors?

 • Restaurant, mobile catering (TEÁOR 5610) activities,
 • Event catering (TEÁOR 5621) activities,
 • Beverage service activities (TEÁOR 5630),
 • Film screening (TEÁOR 5914) activities,
 • Organization of conferences, trade shows (TEÁOR 8230),
 • Sports and leisure training (TEÁOR 8551) activities,
 • Performing arts (TEÁOR 9001) activities,
 • Activities complementary to performing arts (TEÁOR 9002),
 • Operation of art facilities (TEÁOR 9004),
 • Museum activity (TEÁOR 9102),
 • Operation of a plant, zoo, nature conservation area (TEÁOR 9104),
 • Operation of a sports facility (TEÁOR 9311),
 • Sports Association activities (TEÁOR 9312),
 • Exercise service (TEÁOR 9313) activity,
 • Other sports activities (TEÁOR 9319),
 • Amusement park, amusement park (TEÁOR 9321) activities,
 • Physical well – being service (TEÁOR 9604) activity, or
 • paying for other entertainment and leisure activities (TEÁOR 9329) as an actual main activity.

The summary of the tax authority also states that a company providing a service that improves physical well-being may claim the benefits if it complies with Decree 37/1996 on the public health conditions for the construction and operation of public baths. (X. 18.) NM decree.

What is a main activity?
The activity from which the payer generated the most revenue, but at least 30 percent of its revenue, in the six months prior to the entry into force of the Regulation on 11 November 2020. In the same way, small business taxpayers must establish the actual principal activity.

What public charges are the companies listed above exempted from paying? 

Exemption from social contribution tax : the payer in the vulnerable sector does not have to pay social contribution tax by November after the employment of a natural person in employment.

Exemption from  vocational training contribution : a payer in a vulnerable sector who is required to pay a vocational training contribution is also not required to pay a vocational training contribution by November.

Rehabilitation contribution discounts: the  associated risk sector, Rehab. TV. according to which the payer obliged to pay a rehabilitation contribution is released from the obligation to pay a rehabilitation contribution on a pro rata basis for one month until November and does not pay an additional advance in 2020.

Small business tax relief (kiva): The statutory small business taxpayer, who is also a principal activity in the vulnerable sector, does not have to take into account the amount of personal payments when determining his November small business tax liability, so it will not be part of the small business tax base.

How can discounts be enforced? 

The condition for receiving the discounts is that

 • the payer fulfills his / her November salary obligation on the basis of an employment contract already in force on 11 November and does not terminate the employment contracts in November by termination,
 • the payer would have dismissed the employee in view of the emergency,
 • the payer notifies NAV of his claim for exemption.

For the social contribution tax and the vocational training contribution , it will be possible to claim the discount in the November 2008 return. Taxpayers must declare in the return the actual principal activity and that they meet the conditions for validation set out above.

The discount related to the rehabilitation contribution can be validated in the 2001 declaration, the relief available in Kiva in the 20KIVA declaration, by making the necessary declarations.

NAV also notes that the concessions constitute aid and that the relevant documents must be kept for ten years.

[:hu]Egy összefoglalót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az oldalán, amelyben pontosan összefoglalják, milyen adózási könnyítésekkel élhetnek a koronavírus-járvány miatt veszélyeztetett ágazatban működő vállalkozások.

Mint azt az adóhatóság minap közölte: a kedvezményeket a kifizetők a munkaviszonyban foglalkoztatottakkal összefüggésben felmerülő közterhek után érvényesíthetik.

Kiktartoznak a veszélyeztetett ágazatokba?

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,
 • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,
 • Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,
 • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,
 • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,
 • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,
 • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,
 • Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,
 • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,
 • Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy
 • egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) tényleges főtevékenységként folytató kifizető.

Az adóhatóság összefoglalója egyúttal kitér arra is, hogy a fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó vállalkozás akkor érvényesítheti a kedvezményeket, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

Mi számít főtevékenységnek?
Az a tevékenység, amiből a kifizetőnek a rendelet hatálybalépését, 2020. november 11-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott. Ugyanígy kell megállapítaniuk a tényleges főtevékenységet a kisvállalati adóalanyoknak is.

Milyen közterhek megfizetése alól mentesülnek a fent felsorolt vállalkozások? 

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség: nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie novemberre a veszélyeztetett ágazatba tartozó kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása után.

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség: a veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetőnek ugyancsak novemberre nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye: a veszélyeztetett ágazatba tartozó, a Rehab. tv. szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizető egy hónapra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül novemberre, és a 2020-ban további előleget nem fizet.

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva): ugyancsak a veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, törvény szerinti kisvállalati adóalanynak a novemberi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

Hogyan lehet a kedvezmények érvényesíteni? 

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy

 • a kifizető november 11-én már fennálló munkaszerződés alapján a november havi munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg novemberben,
 • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,
 • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti a NAV-hoz.

szociális hozzájárulási adónál és a szakképzési hozzájárulásnál a kedvezmény igénylésére a novemberi 2008-as bevallásban lesz lehetőség. Az adózóknak a bevallásban nyilatkozni kell a tényleges főtevékenységről és arról, hogy megfelelnek az előzőek szerinti érvényesítési feltételeknek.

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2001-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 20KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, a szükséges nyilatkozatok megtételével.

A NAV egyúttal megjegyzi azt is: a kedvezmények támogatásnak minősülnek, az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.