[:en]Telephone companies will be obliged to provide telephone numbers if requested by the CSO in order to collect data.

In the course of measures against the coronavirus epidemic, little attention is paid to other bills submitted to parliament, although there are some that record important changes for economic actors.

On 10 November, for example, the government, more precisely the Minister chairing the Prime Minister’s Office, Gergely Gulyás, submitted a bill on “Amendments to Certain Acts Containing Administrative Burdens on Customers”. The 44-paragraph package promises a wide range of facilitations in dealing with various civil and business matters.

If parliament approves the package, self-employment could be suspended for three years instead of the current two.

Under current rules, a sole proprietorship can be suspended for a minimum of one month but a maximum of two years (which may be necessary if a conflict of interest arises due to other corporate interests or the business environment changes). At present, the case looks like if the contractor has made a decision, he will inform the Ministry of the Interior about it via a web application. As you can read on the website of the National Tax and Customs Administration (NAV), the activity is suspended from the day following the notification. At the end of the suspension, the resumption of the activity must also be announced. This information flows into the NAV, so there is no need to send the information separately, the Ministry of the Interior does.

By the way, it is worth carefully considering this step, because during the pause (which the entrepreneur may even be forced to do in an epidemic situation), it is not possible to request a tax refund, tax refund, or budget support. The same applies to the refund of any overpayment.

It is important that sole proprietors who choose the itemized tax (kata) of small tax-paying companies do not have to report it to the Ministry of the Interior, they must also do so to the NAV. They are also subject to the fact that they are exempt from paying the monthly tax during the period of suspension. If, during this period, they happen to do work that is part of the activities of the catastrophe, they are obliged to pay a tax of HUF 50,000 for that month.

It should also be mentioned that there are special rules for emergencies. In the spring, for example, the state waived the one-month minimum period, so whoever announced the suspension in early April could resume operations at the end of April, so not waiting for a month.

The proposal before Parliament does not address why the rapporteur considers it appropriate to extend the two years to three years, but the epidemic situation is likely to play a role, although it can be trusted that the pandemic period will not last for three years.

A related proposal of the Minister is that when starting a sole proprietorship, the chambers of commerce are also placed on the page where the notification is made, so that the chamber registration can be found at the same time. The piquancy of this in the current situation is that László Parragh, President of the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, recently initiated a one-year suspension of business tax liability to relieve businesses (presumably mainly SMEs) of the burden during the economic crisis caused by the epidemic. (He also suggested that the corporate tax be reduced to 5 percent, which is currently 9 percent.) In response, some local governments living from the business tax recommended the use of the annual HUF 5,000 chamber contribution to László Parragh for crisis management.

The number of sole proprietorships exceeded 500,000 last year, up from 400,000 five years earlier. Their introduction must have had something to do with the introduction of kata, but it is a question of how much the austerity measures in force from 2021 will sift the field. It is one thing that the 40 per cent penalty tax already enters over HUF 3 million a year for items from the same payer, but another rule limits the number of katas interests: only one katas can be a business for the taxpayer from January. Multiple legal relationships are therefore not allowed from then on, which puts those involved in a multi-cat business in a decision-making situation. Later, the Democratic Coalition took a similar initiative, drawing on this in our article the development of the chamber’s contribution and the temporary facilitations.

It is also a partially independent but interesting amendment that allows the Central Statistical Office to retrieve the telephone numbers of data providers from electronic service providers (ie telephone companies) in view of the epidemic situation.As the recording of personal data is risky during these times, it is essential that interviewers reach the target people by phone. To this end, it would be legalized that the electronic communications service provider is obliged to provide or make available the telephone numbers at the request of the CSO. The statistical office cannot sit on this data forever, it must delete it after the data surveys have been closed. The link to the previous topic is that the proposal justifies the need for this amendment so that decision-makers, including businesses, can be informed on the basis of up-to-date and accurate data collected from appropriate and credible sources.[:hu]A telefontársaságoknak pedig kötelező lesz átadniuk a hívószámokat, ha a KSH kéri tőlük az adatgyűjtés érdekében.

A koronavírus-járvány elleni intézkedések közben kevés figyelmet kapnak a parlamenthez benyújtott egyéb törvényjavaslatok, pedig van köztük olyan, amely fontos változásokat rögzít a gazdasági élet szereplői számára.

A kormány – pontosabban a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely – november 10-én nyújtotta be például “Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot. A 44 paragrafusból álló csomag szerteágazóan ígér könnyítést a különböző állampolgári, vállalkozói ügyek kezelésében.

Ha a parlament elfogadja a csomagot, akkor a jelenlegi kettő helyett már három évig lehet szüneteltetni az egyéni vállalkozói tevékenységet.

A mostani szabályok szerint az egyéni vállalkozást minimum egy hónapig, de maximum két évig lehet fel szüneteltetni (amire szükség lehet, ha összeférhetetlenség alakul ki más céges érdekeltség miatt, vagy változik az üzleti környezet). Jelenleg úgy néz ki az ügymenet, hogy ha elhatározásra jutott a vállalkozó, akkor erről webes alkalmazás útján tájékoztatja a Belügyminisztériumot. Mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) oldalán olvashatjuk, a tevékenység a bejelentést követő naptól szünetel. A szüneteltetés végén pedig a tevékenység folytatását is be kell jelenteni. Ezek az információk befutnak a NAV-hoz, oda tehát nem kell külön elküldeni a tájékoztatást, megteszi azt a Belügyminisztérium.

Érdemes alaposan megfontolni egyébként ezt a lépést, mert a szüneteltetés alatt (amire járványhelyzetben akár rá is kényszerülhet a vállalkozó) nem lehet adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést kérni, költségvetési támogatást sem igényelhet. Az esetleges túlfizetés visszatérítésére is ugyanez vonatkozik.

Fontos, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) választó egyéni vállalkozásoknak nem elég a belügy felé jelenteniük, azt a NAV felé is meg kell tenniük. Egyebekben rájuk is vonatkozik, hogy a szüneteltetés időszaka alatt mentesülnek a havi adó megfizetése alól. Ha történetesen ebben az időszakban mégis olyan munkát végeznek, amely beletartozik a katás tevékenységébe, akkor arra a hónapra kötelesek megfizetni az alapesetben 50 ezer forintos adót.

Szintén meg kell említeni, hogy a veszélyhelyzetre speciális szabályok vonatkoznak. Tavasszal például az állam eltekintett az egy hónapos minimum időszaktól, így aki április elején tett bejelentést a szüneteltetésről, április végén – tehát nem kivárva az egy hónapnyi időt – folytathatta tevékenységét.

Arra nem tér ki a parlament előtt lévő javaslat, hogy miért tartja indokoltnak az előterjesztő a két év meghosszabbítását három évre, de vélhetően a járványhelyzet is belejátszik ebbe, bár abban azért lehet bízni, hogy három évre nem húzódik el a pandémiás korszak.

Ide tartozó javaslata még a miniszternek, hogy az egyéni vállalkozás indításakor a gazdasági kamarák is felkerülnek arra a lapra, ahová megtörténik a bejelentés, így egyidejűleg a kamarai regisztrációt is le lehet tudni. Ennek pikantériáját az adja jelen helyzetben, hogy Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a minap kezdeményezte az iparűzési adófizetési kötelezettség felfüggesztését egy évre, hogy a vállalkozások (vélhetően elsősorban a kkv-k) mentesüljenek a teher alól a járvány okozta gazdasági válság alatt. (Egyben azt is javasolta, hogy csökkentsék 5 százalékra a társasági adót, amely jelenleg 9 százalék.) Erre válaszul az iparűzési adóból élő önkormányzatok egy része az évi 5000 forint kamarai hozzájárulás felhasználását ajánlotta Parragh László figyelmébe a válságkezelésre.

Az egyéni vállalkozások száma tavaly meghaladta az 500 ezret, míg öt évvel korábban 400 ezer alatt volt a számuk. A felfutásukhoz biztos köze volt a kata bevezetésének, ám kérdés, hogy a 2021-től hatályos szigorítások mennyire rostálják meg a mezőnyt. Az egy dolog, hogy a 40 százalékos büntetőadó már évi 3 millió forint felett belép az egyazon kifizetőtől származó tételek esetében, de egy másik előírás a katás érdekeltségek számát korlátozza: csak egy katás vállalkozása lehet az adózónak januártól. A többszörös jogviszonyt tehát akkortól nem engedik meg, ami döntési helyzet elé állítja a több katás vállalkozásban érintetteket. Később a Demokratikus Koalíció is hasonló kezdeményezés tett, merítve az ebben a cikkünkben írtakról a kamarai hozzájárulás alakulásáról, illetve az átmeneti könnyítésekről.

Az előzőektől részben független, de érdekes módosító javaslat továbbá, amelyik a járványhelyzetre tekintettel lehetővé teszi, hogy a Központi Statisztikai Hivatal lekérje az adatszolgáltatók telefonszámait az elektronikus szolgáltatóktól (azaz a telefontársaságoktól). Mivel a személyes adatrögzítés ezekben az időkben kockázatos, ezért elengedhetetlen, hogy a kérdezőbiztosok telefonon érjék el a célszemélyeket. Ennek érdekében pedig törvénybe foglalnák, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltató a KSH kérelmére köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a hívószámokat. A statisztikai hivatal nem ülhet örökké ezeken az adatokon, azokat az adatfelvételek lezárását követően törölnie kell. A kapcsolódás az előző témához pedig ott jön a képbe, hogy a javaslat indoklása szerint azért van szükség erre a módosításra, hogy a döntéshozók – ideértve a vállalkozásokat is – megfelelő és hiteles forrásból gyűjtött naprakész és pontos adatok alapján tudjanak tájékozódni.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.