[:en]

Article

1 (1) Everyone shall have the minimum of social contact with other persons, except persons living in a common household.
and at least 1.5 meters away from the other person.2. Paragraph 1 shall apply also to public transport.

§ 2 It is forbidden to stay in a catering shop, except for those employed there. Except for take-away
delivery and delivery of food.

§ 3 Abandonment of residence, residence or private residence for good cause as defined in this Decree
can take place.

 

Section 4 (1) The well-founded reason under Section 3 shall be:

(a) employment, occupation, economic, agricultural and forestry activities; and
in a shop selling materials and tools essential for their performance (in particular
purchase at a store selling technical goods, building materials and supplies),
(b) to accompany the minor child in day-care,
(c) access to health care and services including physical and psychological care in addition to healing activities
health services (particularly psychotherapy,
physiotherapy treatment, physiotherapy),
d) individual leisure sports activities, leisure walking, in accordance with Section 5,
(e) marriage and burial within a narrow family circle,
(f) purchases at a grocery store selling daily consumer goods (hereinafter “grocery stores”),
(g) other sales of daily consumer goods (perfume, narcotics, household cleaning products,
purchases in a shop selling goods and hygiene paper products (collectively, “drugstore”),
(h) the purchase of pet food in a feed store,
(i) purchases at an agricultural shop, including a shop selling fertilizers and a slaughterhouse,
(j) purchases on the market, on the local producer market (hereinafter referred to as “the market”),
(k) in shops selling medicinal products and medical devices (hereinafter referred to as “pharmacies”);
shopping,
(l) visiting a service station,
m) shopping in a tobacco shop,
n) use of the services of a hairdresser, manicurist,
(o) use of transport, cleaning and hygiene services,
(p) related to the repair of motor vehicles and bicycles, agricultural and forestry machinery and equipment
use of services,
q) use of waste management services,
(r) in the case of necessity, administration requiring personal appearance, including administrative, banking, financial,
use of insurance and postal services,
(s) care of animals, walking of pets in public places, visits to veterinary surgeries and veterinary hospitals,
(t) parental rights and obligations,
(u) religious activities.

Hungarian Bulletin

(2) There is also a good reason for not being able to care for yourself, within the meaning of Section 1,
or for a person in need of assistance (such as a minor, an elderly person, or a sick person)
assistance.

§ 5 Individual recreational sports activities, outdoor pedestrian traffic outside the municipalities
inland areas, preferably in green areas, alone or with the same household
can be continued by keeping a distance of at least 1.5 meters from others.
Section 6 (1) In the interest of himself and his family, a person over the age of 65 shall run a grocery store, drug store, market or
visit the pharmacy between 9am and noon.

(2) In the grocery store, drugstore, market or pharmacy from 9 am to 12 pm
except for employed persons, only the person referred to in paragraph 1 may reside.

§ 7 Restriction as defined in § 1 (1) and § 2 and § 6 (2)
is the responsibility of the room operator.
Section 8 (1) Compliance with restrictive measures under this Decree shall be monitored by the Police,
any body within the meaning of the Act on the Employment Relations of Professional Bodies
involvement.

(2) In the event of non-compliance with the restrictive measures provided for in this Regulation, the Police shall comply with the provisions of the Police Act of 1994
XXXIV. (hereinafter: Rtv.) and necessity and
subject to the requirement of proportionality, may be applied in the manner specified in the Companies Act.
Article 9 (1) of 2012 on Offenses, Infringement Proceedings and Infringement Registration System
II. By way of derogation from Article 1 (1) of Law no.
violates a specific restrictive measure.

(2) For Infringement. By way of derogation from Article 11 (1), in the case of an infringement under paragraph 1, the minimum fine shall be:
amount is five thousand forints, the highest amount is five hundred thousand forints.

2. This Regulation shall expire on 11 April 2020.

§ 11 Prevention and / or prevention of mass epidemics that endanger life and property
to protect the health and life of Hungarian citizens
on the measures to be taken during an emergency (III.) (III. 16.) Korm.[:hu]1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb
mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas
ételek kiadása és szállítása.

3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal
kerülhet sor.

4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen
a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki
egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás,
fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f ) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi
árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár)
történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele,
q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi,
biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 56. szám 1627

(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó,
vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő
segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések
belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen
folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv
bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és
arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben
meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.

11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük