[:en]After reduced activity or shutdown due to the epidemic, many companies will resume operations. Returning to work imposes a number of tasks on both the employer and the employees.

The epidemic has changed the work environment in many places, and due to the threat of the virus, the usual and proven work organization methods and occupational safety procedures need to be reconsidered and reviewed. As the spread of the epidemic decreases, it will be possible to gradually resume some work activities. However, the risk of infection still exists, the behavior of the virus is not foreseen by anyone, so only companies can be restarted step by step with increased caution.

  1. We will continue to prevent the spread of the epidemic

The primary task is to update risk assessments and put in place control measures to prevent or minimize the occurrence or spread of the epidemic in the workplace.

The EU guidelines recently issued by the European Agency for Safety and Health at Work contain a number of useful proposals for reopening. Some of these have already been introduced by companies at the start of an emergency, such as working from home, using masks and disinfectants, and placing warning signs.

The biggest challenge is the travel of the employees, as well as the proper design and restriction of the use of the community spaces – changing rooms, dining rooms, rest areas. Public transport should be avoided as much as possible – the company can help by providing more parking spaces or bicycle storage. It may be appropriate to amend the rules on the use of public spaces in order to reduce worker contact. Efforts should be made to physically segregate employees, and where this is not possible, the goal is to keep personal contact between staff for no more than 15 minutes.

The rules on admission must also be reconsidered, with greater attention being paid to labor law and data protection requirements and the regulations to be created or amended in this regard. For example, many companies are thinking about controlling body temperature when entering the workplace, but the Hungarian data protection authority is fundamentally opposed to its introduction. Thus, it requires thorough investigation and preparation as to when and how such an audit can be lawful.

  1. The return should be gradual

It is worthwhile to develop a safe but workable return schedule with the involvement of occupational safety and health professionals and workers’ representatives.

The fewer workers there are in the workplace, the lower the risk of infection. Therefore, where possible, a gradual return should be sought: those who can still work from home should stay at home.

Returning to work can be an increased health risk, so it is worth considering individual circumstances as well. The employer must at all times act in accordance with the principle of fair consideration, paying particular attention to workers in the higher risk group. As far as possible, the personal and family circumstances and special difficulties of the employees must be taken into account.

As a general rule, an employer cannot ask employees for information about their state of health, so they do not necessarily need to know which of their employees should be classified in the higher risk group. If, on the other hand, you become aware of such a circumstance, you must be aware of it.

  1. Work needs to be reorganized 

The restart also raises a number of work organization issues. If there are fewer tasks than before the emergency, fewer workers are needed. In order to minimize the need for redundancies, cost-cutting or job-retaining solutions (rest periods, leave, public subsidies) are emerging. In this situation, too, the flexible application of rules allowing for unequal working hours will play an important role, especially the working time frame, which can be increased to 2 years under the special new rules.

In the case of state aid used to maintain jobs, the employer must examine whether its own rules meet the conditions for that aid. The working time arrangements applied on return must be in line with the conditions of the grant, such as reduced working hours, and changes must be notified to the supporting office in all cases.

It is advisable to prepare for higher absenteeism due to possible illnesses or caring for relatives. And for those working from home, employers are challenged by timesheets and work controls.

Upon return, it may be necessary to re-modify previously adapted employment contracts and adapt them to the new situation, including with regard to working hours, duties and pay.

3 + 1 Find out and inform

As the virus situation, the regulatory environment changes from day to day, so up-to-date information is now even more important. Employers have a duty to keep themselves informed and to inform employees about changes that affect them. The employee must also immediately notify the employer of any circumstances that may affect his or her performance. It is worth examining whether the methods of information, the frequency are appropriate, work well even in the changed situation, whether there is a need, for example, for the wider application and more precise regulation of online opportunities.[:hu]A járvány miatti csökkentett aktivitás vagy leállás után számos cég indítja újra működését. A munkába való visszatérés számos feladatot ró a munkáltatóra és a munkavállalókra is.

A járvány sok helyen nagyon megváltoztatta a munkakörnyezetet, a vírusveszély miatt pedig az eddig megszokott és bevált munkaszervezési módszerek, munkavédelmi eljárások átgondolásra, felülvizsgálatra szorulnak. A járvány terjedésének csökkenésével lehetővé válik egyes munkatevékenységek fokozatos újrakezdése. A fertőzés veszélye azonban továbbra is fennáll, a vírus viselkedését senki nem látja biztosan előre, ezért fokozott körültekintéssel lehet csak a cégek működését lépésről lépésre újraindítani.

  1. Továbbra is akadályozzuk meg a járvány terjedését

Elsődleges feladat a kockázatértékelések aktualizálása és olyan ellenőrző intézkedések bevezetése, amelyekkel kizárható vagy minimalizálható a járvány megjelenése vagy elterjedése a munkahelyen.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Információs Ügynökség (European Agency for Safety and Health at Work) által a napokban kiadott uniós iránymutatás számos hasznos javaslatot tartalmaz az újranyitáshoz kapcsolódóan. Ezek egy részét a cégek már bevezették a veszélyhelyzet kezdetekor – például az otthoni munkavégzést, a maszkok és fertőtlenítőszerek használatát, illetve a figyelmeztető-tájékoztató feliratok elhelyezését.

A legnagyobb kihívás a munkavállalók utaztatása, illetve a közösségi terek – öltözők, étkezők, pihenők – megfelelő kialakítása, használatuk korlátozása. Amennyire lehet, mellőzni kell a közösségi közlekedést – ebben a cég több parkolóhely vagy kerékpártároló biztosításával segíthet. Indokolt lehet a közösségi terek használatára vonatkozó szabályok módosítása annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen munkavállalók érintkezését. Törekedni kell a munkavállalók fizikai elkülönítésére, és  ahol ez nem megoldható, ott a cél az, hogy a személyes kontaktus a személyzet között 15 percnél ne tartson tovább.

Át kell gondolni a beléptetés szabályait is, fokozott figyelmet fordítva a munkajogi és adatvédelmi követelményekre, illetve az ezekhez megalkotandó vagy módosítandó szabályzatokra. Sok cég gondolkodik például a testhőmérséklet ellenőrzésén a munkahelyre való belépéskor, de a magyar adatvédelmi hatóság alapvetően ellenzi ennek bevezetését. Így alapos vizsgálatot és előkészületet igényel, hogy egy ilyen ellenőrzés mikor és hogyan lehet szabályszerű.

  1. A visszatérés legyen fokozatos

Munkavédelmi, egészségügyi szakemberek és a munkavállalók képviselőinek bevonásával érdemes biztonságos, de működőképes visszatérési ütemtervet kidolgozni.

Minél kevesebb munkavállaló van a munkahelyen, annál kisebb a fertőzés veszélye. Ezért lehetőség szerint törekedni kell a fokozatos visszatérésre: akik továbbra is tudnak otthon dolgozni, maradjanak otthon.

A munkahelyre való visszatérés fokozott egészségügyi kockázatot jelenthet, így érdemes az egyéni körülményeket is figyelembe venni. A munkáltatónak mindenkor a méltányos mérlegelés elve szerint kell eljárnia, a magasabb kockázati csoportba tartozó munkavállalókra különös figyelmet fordítva. A lehetőségekhez mérten tekintettel kell lenni a munkavállalók személyi és családi körülményeire, speciális nehézségeire.

A munkáltató főszabály szerint nem kérhet a munkavállalóktól egészségi állapotukra vonatkozó adatot, így nem is feltétlenül kell tudnia, hogy melyik munkavállalója sorolandó a magasabb kockázati csoportba. Ha viszont ilyen körülményről tudomást szerez, akkor erre tekintettel kell lennie.

  1. Át kell szervezni a munkavégzést 

Az újrakezdés számos munkaszervezési kérdést is felvet. Ha kevesebb a feladat, mint a veszélyhelyzet előtt, akkor kevesebb munkavállalóra van szükség. Annak érdekében, hogy minél kevesebb elbocsátásra legyen szükség, felmerülnek a költségcsökkentő vagy munkahelymegtartó megoldások (pihenőidő, szabadságkiadás, állami támogatások igénybevétele). Ebben a helyzetben is fontos szerepet kap az egyenlőtlen munkaidőbeosztást lehetővé tevő szabályok rugalmas alkalmazása, különösen a speciális új szabályok szerint már akár 2 évre növelhető munkaidőkeret.

A munkahelyek megtartására igénybe vett állami támogatás esetén a munkáltatónak meg kell vizsgálnia, saját szabályai megfelelnek-e az adott támogatásra vonatkozó feltételeknek. A visszatéréskor alkalmazott munkaidőbeosztási szabályok összhangban kell legyenek a támogatási feltételekkel – például a csökkentett munkaidővel –, a változásokat pedig minden esetben be kell jelenteni a támogató hivatalnak.

Célszerű felkészülni magasabb arányú hiányzásokra, az esetleges megbetegedések vagy a hozzátartozók ápolása miatt. Az otthoni munkavégzésben dolgozók esetében pedig a munkaidőnyilvántartás és a munkavégzés ellenőrzése állítja kihívások elé a munkáltatókat.

Visszatéréskor szükséges lehet a korábban módosított munkaszerződések újbóli változtatása és az új helyzethez igazítása, többek között a munkaidőbeosztás, a munkafeladatok és bérezés tekintetében.

3+1 Tájékozódjunk és tájékoztassunk

Ahogy a vírushelyzet, a jogszabályi környezet is napról napra változik, ezért a naprakész információk most még nagyobb jelentőséggel bírnak. A munkáltatóknak kötelessége a folyamatos tájékozódás és a munkavállalók informálása az őket érintő változásokról. A munkavállalónak szintén haladéktalanul jeleznie kell a munkáltatónak minden olyan körülményt, ami a munkavégzését befolyásolhatja. Érdemes megvizsgálni, hogy a tájékoztatási módok, a gyakoriság megfelelő, jól működik-e a megváltozott helyzetben is, nincs-e szükség például az online lehetőségek szélesebb körben való alkalmazására, pontosabb szabályozására.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.