[:en]In the age of digitalisation, global pandemics and unexpected turns pose serious challenges for companies: change has now become the new norm. Roland Berger therefore proposes a new kind of adaptation strategy: the 3P framework facilitates the creation of adaptive companies and the continuous implementation of change. The strategy was inspired by the lessons of science and observation of nature.

“Our strategy was inspired by nature. An all-surviving company is like a chameleon or a sunflower: it can constantly adapt to the conditions that exist. In our study, we also take as an example the scientific methodology, the community building of ants or bees and the survival of the most suitable ones, which can all be transferred to business with the right interpretation, ” explains Frigyes Schannen, Roland Berger’s Hungarian partner.

The first step to adaptability is to learn about barriers. The company either learns to skip or, and the latter is the ideal case, learns to avoid these obstacles. According to Roland Berger experts, most companies can make the following mistakes that hinder successful adaptation:

 • Instead of how, they focus on why
 • They simplify the proposals too much
 • Self-reflection is lacking
 • Their thinking remains
 • They overestimate failures
 • Guidelines are missing

Companies need to focus on achieving balance, constantly evaluating performance and opportunities, and keeping up with the right pace and direction, rather than simply changing for the sake of change. In other words, companies need to act simultaneously and coherently in 3P – Purpose, Process, People.

The 3P framework

Purpose

Targeted leadership means that a company focuses on its core business and pushes all other business activities into the background. Instead of following the principle of surviving the strongest, struggling to become stronger, a successfully adapting company needs to focus on what makes it unique and develop it to a master’s level. In areas that are not the focus of its value proposition, the company should seek partnerships with other members of its value chain.

Process

The second part of the framework stipulates that experimentation must become a continuous approach. Experiments in each business area require the definition of key parameters as well as a focus on work specifically targeted at customers. To ensure an efficient process, businesses need to experiment with new technologies, quickly deal with failed ideas, and use a pull sales strategy instead of a push.

People

Real employee involvement can only work if it encompasses the entire organization. In this way, we can exploit the collective potential of the workforce. Instead of a hierarchy, a strong horizontal network of relationships should be created that connects staff working in each area and provides leadership with a facilitator role rather than an instruction. For successfully adapting companies, culture, not structure, is the cohesive force. However, this requires releasing total control, trusting employees, and learning to live with uncertainty.

It is important to note that a linear “point-to-point” type of transformation is no longer enough for change, but a broader adaptation. Indeed, true adaptability involves constant transformation.[:hu]A digitalizáció korszakában a globális pandémiák és váratlan fordulatok komoly kihívások elé állítják a cégeket: mára a változás vált az új normává. A Roland Berger ezért újfajta alkalmazkodási stratégiát javasol: a 3P keretrendszer elősegíti az alkalmazkodó vállalatok létrehozását és a változtatások folyamatos bevezetését. A stratégiát a természettudomány és a természet megfigyelésének tanulságai inspirálták.

„Stratégiánkat a természet ihlette. Egy mindent túlélő vállalat olyan, mint egy kaméleon, vagy egy napraforgó: folyamatosan tud alkalmazkodni az éppen fennálló körülményekhez. A tanulmányunkban példaként hozzuk fel a tudományos módszertant, a hangyák vagy méhek közösségalkotását és a legalkalmasabbak fennmaradását is, melyek a megfelelő értelmezés segítségével mind átemelhetők az üzleti életbe” – magyarázza Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere.

Az alkalmazkodóképesség felé vezető első lépés az akadályok megismerése. Ezeket az akadályokat a vállalat vagy megtanulja átugrani, vagy – s ez utóbbi az ideális eset – megtanulja elkerülni. A Roland Berger szakértői szerint a legtöbb vállalat az alábbi hibákat követheti el, ezek akadályozzák a sikeres alkalmazkodásban:

 • A hogyan helyett a miértre összpontosítanak
 • Túlságosan leegyszerűsítik a javaslatokat
 • Hiányzik az önreflexió
 • Maradi a gondolkodásuk
 • Túlértékelik a kudarcokat
 • Hiányzik az iránymutatás

A vállalatoknak az egyensúly elérésére kell összpontosítani, folyamatosan értékelni kell a teljesítményt és az előnyös lehetőségeket, valamint a helyes ütemben és irányba kell tartani ahelyett, hogy egyszerűen kizárólag a változás érdekében változnának meg. Másszóval: a vállalatoknak a 3P – Purpose, Process, People – területeken egyszerre és koherens módon kell cselekedniük.

A 3P keretrendszer

Purpose – Céltudatosság

A célirányos vezetés azt jelenti, hogy vállalat a fő tevékenyégére fókuszál és minden egyéb üzleti tevékenységet háttérbe szorít.  Ahelyett, hogy követve a legerősebb túlélésének elvét, azért küzdene, hogy erősebbé váljon, a sikeresen adaptálódó vállalatnak arra kell összpontosítani, ami egyedivé teszi és azt kell mesteri szintre fejleszteni. Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak az értékajánlata fókuszába, a vállalatnak partnerségre kell törekednie értéklánca más tagjaival.

Process – Folyamatok

A keretrendszer második része előírja, hogy a kísérletezésnek folyamatos megközelítési módszerré kell válnia. Az egyes üzleti területeken folyó kísérletekhez szükséges a kulcsfontosságú paraméterek meghatározása, valamint a kifejezetten az ügyfelekre irányított munkákra összpontosítás. A hatékony folyamat biztosítása érdekében a vállalkozásoknak kísérletezniük kell az új technológiákkal, gyorsan le kell számolniuk a sikertelen ötletekkel és push helyett pull értékesítési stratégiát kell alkalmazniuk.

People – Emberek

A munkatársak valódi bevonása csak úgy működhet, ha felöleli a teljes szervezetet. Ezzel kihasználhatjuk a munkaerő kollektív potenciálját. A hierarchia helyett egy olyan erős horizontális kapcsolati hálót kell létrehozni, amely összeköti az egyes területeken dolgozó munkatársakat és biztosítja a vezetés számára az utasítás helyett a facilitátori szerepkört. A sikeresen alkalmazkodó vállatoknál a kultúra és nem a struktúra az összetartó erő.  Ehhez azonban el kell engedni a teljeskörű kontrollt, meg kell bízni a munkatársakban és meg kell tanulni együtt élni a bizonytalansággal.

Fontos megjegyezni, hogy a változáshoz már nem elég a lineáris, „A pontból B pontba” típusú átalakulás, hanem széleskörűbb alkalmazkodás szükséges. Az igazi alkalmazkodóképesség velejárója ugyanis a folyamatos átalakulás.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük