[:en]

The government has announced a £1.25bn package to support innovative new companies that are not eligible for existing coronavirus rescue schemes.

It will match up to £250m of private investment and add £550m to an existing loan and grant scheme for smaller firms that focus on research and development.

Adding it up, that totals £800m of new money to support fledgling firms.

Chancellor Rishi Sunak said start-ups would help power the UK’s growth after the coronavirus crisis.

“This new, world-leading fund will mean they can access the capital they need at this difficult time, ensuring dynamic, fast-growing firms across all sectors will be able to continue to create new ideas and spread prosperity,” he said.

Newly-founded companies often lose money in their early years, which makes them ineligible for the government’s emergency loan scheme. But it also makes them a risky investment.

It took some of the world’s most well known and valuable firms – including Amazon and Tesla – years to turn a profit. Uber is yet to make any profit at all.

However, the government is keen to ensure that the economic impact of the coronovirus does not kill off some of the UK’s fastest growing and most innovative companies.

What’s the catch?

Nevertheless, the rescue package comes with strings attached.

To qualify to receive the government money, a company must have raised £250,000 privately in the last five years.

On top of that, any money put in by the government must be matched by private investors. And, if the money is not repaid, the government will take an ownership stake in the company.

The package has been broadly welcomed by the entrepreneur community but some have warned that – as with other coronavirus support mechanisms – complexity is the enemy of speed. And it’s speed that is all important.

As of last week, just over £1bn in government-backed loans had been approved out of a total support package of £330bn.

Under the scheme, the government guarantees 80% of each of the loans, which are issued by banks. But many firms have complained that those banks have been slow to lend cash because they would be left to cover 20% of losses on loans that cannot be repaid.

That has put pressure on the Treasury to increase the government guarantee to 100% to accelerate the approval process.

Treasury officials have raised the spectre of widespread abuse of the programme if the government were to fully guarantee all loans to coronavirus-affected companies. But the Bank of England Governor, Andrew Bailey, has said that increasing the government guarantee would make the process “less complicated”.

And a former senior Treasury official, who did not want to be named, warned that Mr Sunak’s department was trying to be “too clever by half”, a tacit admission – perhaps – that in a time of economic crisis, there is no such thing as a blunt instrument.

Meanwhile, the head of the International Monetary Fund, Kristilan Georgieva, told the BBC that governments around the world should pay out money as fast as possible but, she said, “keep the receipts”.

The emergency is now. The reckoning can come later.

[:hu]

A kormány 1,25 milliárd font összegű csomagot hirdetett meg olyan innovatív új vállalkozások támogatására, amelyek nem jogosultak a meglévő koronavírus-mentési rendszerekre.

A magánberuházások akár 250 millió fontot tesznek lehetővé, és 550 millió fontot adnak a meglévő hitel- és támogatási rendszerhez kisebb kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató kisebb cégek számára.

Összeadva ez 800 millió font új pénzt jelent a fiatal vállalkozások támogatására.

Rishi Sunak kancellár szerint az induló vállalkozások elősegítik az Egyesült Királyság növekedését a koronavírus-válság után.

“Ez az új, világvezető alap azt jelentené, hogy hozzáférhetnek a szükséges tőkéhez ebben a nehéz időszakban, biztosítva, hogy az összes ágazatban működő dinamikus, gyorsan növekvő vállalkozások továbbra is új ötleteket teremtsenek és jólétet terjesszenek” – mondta.

Az újonnan alapított társaságok gyakran veszítenek pénzt a korai éveikben, ami miatt nem válnak képessé a kormány sürgősségi kölcsönrendszerére. De ez kockázatos befektetéssé teszi őket.

A világ legismertebb és legértékesebb cégeinek – köztük az Amazon és a Tesla – néhány éve telt el a profit megszerzéséig. Az Ubernek még egyáltalán nem kell profitot nyernie.

A kormány azonban arra törekszik, hogy a koronavírus gazdasági hatása ne pusztítsa el az Egyesült Királyság leggyorsabban növekvő és leginnovatívabb vállalatait.

Mi a trükk?

Ennek ellenére a mentőcsomag húrokkal van ellátva.

Ahhoz, hogy megkapja a kormányzati pénzt, a társaságnak 250 000 fontot kellett magántulajdonban megszereznie az elmúlt öt évben.

Ráadásul a kormány által igénybe vett minden pénzt magánbefektetőknek kell kiegyenlíteni. És ha a pénzt nem fizetik vissza, akkor a kormány tulajdonosi részesedést szerez a társaságban.

A csomagot a vállalkozói közösség széles körben üdvözölte, ám néhányan figyelmeztették, hogy – hasonlóan más koronavírus-támogatási mechanizmusokhoz – a komplexitás a sebesség ellensége. És nagyon fontos a sebesség.

A múlt hétig alig több mint 1 milliárd font állami támogatású kölcsönöket hagytak jóvá a teljes 330 milliárd font összegű támogatási csomagból.

A rendszer keretében az állam garantálja a bankok által kibocsátott kölcsönök 80% -át. De sok cég panaszolta, hogy ezek a bankok lassan folyósították a készpénzhiteleket, mert hagynák fedezni azokat a hiteleket, amelyeket nem lehet visszafizetni.

Ez nyomást gyakorolt ​​a Kincstárra, hogy az állami garancia 100% -ra növekedjen a jóváhagyási folyamat felgyorsítása érdekében.

A pénzügyminisztérium tisztviselői felvetették a program széles körű visszaélésének gondolatát, ha a kormány teljes mértékben garantálja a koronavírus által érintett vállalatoknak nyújtott összes kölcsönt. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója azonban azt mondta, hogy az állami garancia növelése a folyamatot “kevésbé bonyolultvá” teszi.

És egy volt pénzügyminisztériumi tisztviselő, akit nem akartak nevezni, figyelmeztette, hogy Sunak úr osztálya “túl okosnak” próbál lenni, hallgatólagos beismeréssel – talán -, hogy a gazdasági válság idején ilyen nincs. tompa hangszerként.

Eközben a Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristilan Georgieva azt mondta a BBC-nek, hogy a világ minden táján a kormányoknak a lehető leggyorsabban kell kifizetni a pénzt, de azt mondta: “tartsa fenn a bevételeket”.

A vészhelyzet most van. A számítás később jön.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.