[:en]How can we ensure the liquidity of our company without any problems, even in the event of an epidemic and curtailment restrictions? There are a number of concerns in the minds of many entrepreneurs about how to deal with possible late payment by their customers. How can we help our customers and ourselves stay afloat? Where can we get external funding for this relatively quickly?

Liquidity is paramount

In times of economic crisis, the stability of our customers’ solvency is likely to deteriorate, which may mean exceeding the payment deadline or, in a worse situation, the irrecoverability of our receivables. And a “non-payment” can even shake up the solvency of our own company, so it is very important to be able to ensure adequate liquidity during this period, even in the event of unforeseen situations.

In a good case, our company has an appropriately sized current account credit line, which you can use if necessary. Businesses that have used the zero foreclosure cost and have set the maximum credit limit they can use with their Széchenyi Credit Card can be a great advantage now, regardless of the fact that they will not be fully utilized in “peace time”. Now, this extra frame can give you room to accommodate a longer payment period for potentially one or two troubled customers so that the relationship can stay in the long run without stopping the deal.

Not everyone is in a lucky position, what can they do?

Unfortunately, most banks pause to accept new transactions, or even if they do, the lead-through processes can stretch unpredictably. In the coming weeks (perhaps months?), We have to reckon with the fact that in the current situation, the primary goal of banks is to help the transition to the new government decree and to help and support their existing customers. Where can we turn then in this situation?

The solution is a form of financing based on a simple idea, based on the purchase of a receivable from the company’s customers (an invoice issued). This factoring , also known as trade receivables, is pre-financing provided by financial companies that are also controlled by the supervisor. Fortunately, unlike banks, these companies have not stopped accepting new customers, they are actively working.

80-90% of the gross value of the invoice issued by the factoring company to the pre-qualified customers can be received immediately by the company against a certificate of performance signed by the buyer and the submission of the given invoice. Pre-qualification does not take longer than 1 week, after that the pre-financed amount of the invoices can be with us within 1-2 days!

Why is factoring especially beneficial for our company in the current situation?

In addition to the usual 30-60 day payment deadline – but if our customers are late in paying due to the difficult situation, it may even be longer – we do not have to do without the capital tied up in this way, a significant part of the value of our receivables (even 80- 90% of it, as mentioned earlier) can be returned to us immediately, even if we can take it as if we had taken out an overdraft for that time.

However, factoring is much more than a short-term source of funding. In addition to the excess liquidity it provides, thanks to customer insurance related to the service

 • we receive immediate notification if one of our customers is near insolvency, so we can stop our own delivery on time,
 • if the insolvency of our customer already affects our own delivered and invoiced service, the insurer will take the place of our uncollectible claim

How does factoring work in practice?

 • the financial institution (factoring company) examines the customers whose revenues the company wants to pre-finance. Here it is enough to provide the data necessary to identify the customers (eg company name, tax number) and to submit the sales contract between us.
 • as a result of the investigation, the factoring company sets a separate limit for each customer (simplified: credit line). That is, it specifies the maximum amount of receivables (invoices) from the given buyer at one time.
 • After the successful establishment of the framework, we can already submit our first issued invoice, which will receive 80-90% of the gross (ie including VAT!) amount – but even 90% in the case of better customers – to our account within 1 day. . We must notify our customer of the fact of the factoring, as from now on you must transfer the value of the invoice to the Factoring Company.
 • we receive the remaining 20-10% of the invoice consideration when our customer has paid. The Factor Company will then deduct its own fee and transfer the amount reduced by the fee to our company’s account.

[:hu]Hogyan tudjuk a járvány és a kijárási korlátozások mellett is zavartalanul biztosítani cégünk likviditását? Nem kevés aggodalomra ad okot sok vállalkozó fejében az, hogy vevőik esetleges fizetési késedelmét hogyan kezelje. Hogyan tudunk vevőinknek és magunknak segíteni a talpon maradásban? Honnan tudunk erre külső finanszírozási forrást szerezni viszonylag gyorsan?

Legfontosabb a likviditás

Gazdasági krízishelyzet idején nagy valószínűséggel vevőink fizetőképességének stabilitása romolhat, mely a fizetési határidő túllépését, rosszabb helyzetben a követelésünk behajthatatlanságát is jelentheti. Egy-egy „nem fizetés” pedig akár saját cégünk fizetőképességét is megingathatja, nagyon fontos tehát, hogy ebben az időszakban gondoskodni tudjunk a megfelelő likviditás biztosításáról, az előforduló váratlan helyzetek esetén is.

Jó esetben cégünk megfelelő nagyságú folyószámla hitelkerettel rendelkezik, melyet szükség esetén használni tud. Nagy előnyben lehetnek most azok a vállalkozások, akik élve a nulla forintos rendelkezésre tartási költséggel, Széchenyi Hitelkártyájuknál az általuk maximálisan igénybe vehető hitelkeretet állíttatták be, függetlenül attól, hogy előre láthatóan „béke időben” azt nem fogják teljes mértékben kihasználni. Most ez a plusz keret mozgásteret adhat arra, hogy beleférjen esetlegesen egy-két bajbajutott vevő esetén a hosszabb fizetési határidő annak érdekében, hogy a kapcsolat fenn tudjon hosszútávon is maradni, ne álljon meg az üzlet.

Nem mindenki van szerencsés helyzetben, ők mit tudnak tenni?

Sajnos a legtöbb bank szünetelteti az új ügyletek befogadását, vagy ha nem is, az átfutási folyamatok kiszámíthatatlanul meg tudnak nyúlni. Számolnunk kell az elkövetkezendő hetekben (esetleg hónapokban?) azzal, hogy mostani helyzetben a bankok elsődleges célja az új kormányrendeletre váló átállás, illetve meglévő ügyfélkörük segítése, támogatása.   Hova fordulhatunk akkor ebben a helyzetben?

A megoldást egy olyan egyszerű ötleten alapuló finanszírozási forma jelenti, amely a vállalkozás vevőivel szembeni követelés (kiállított számla) megvételén alapul. Ez a faktorálás, másnéven vevőkövetelés előfinanszírozás, melyet a felügyelet által szintén ellenőrzött pénzügyi társaságok biztosítanak. Szerencsére, a bankoktól eltérő módon ezen társaságoknál nem állt le az új ügyfelek befogadása, aktívan dolgoznak.

A faktortársaság által előminősített vevők részére kiállított számla bruttó értékének 80-90%-át azonnal kézhez kaphatja a cég a vevő által aláírt teljesítés igazolás és az adott számla benyújtása ellenében. Az előminősítés nem vesz hosszabb időt igénybe 1 hétnél, ezt követően viszont a számlák előfinanszírozott összege 1-2 napon belül a nálunk lehet!

Miért különösen előnyös ez cégünknek a faktorálás a mostani helyzetben?

Amellett, hogy a megszokott 30-60 napos fizetési határidő miatt – de ha a nehéz helyzetből kifolyóan késnek vevőink a kifizetéssel, ez akár hosszabb is lehet, – nem kell az így lekötött tőkénket nélkülözni, követelésünk ellenértékének jelentős része (akár a bruttó számlaérték 80-90%-a, ahogy azt korábban már említettünk) azonnal visszakerülhet hozzánk, akár tekinthetünk erre úgy is, mintha arra az időre folyószámlahitelt vettünk volna igénybe.

A faktorálás azonban jóval több, mint egy rövid lejáratú finanszírozási forrás. Az általa biztosított többlet likviditás mellett, a szolgáltatáshoz kapcsolódó vevő biztosításnak köszönhetően

 • azonnali értesítést kapunk arról, ha valamelyik vevőnk fizetésképtelen állapot közelébe került, így saját szállításunkat időben le tudjuk állítani,
 • ha a vevőnk fizetésképtelensége a saját leszállított és kiszámlázott szolgáltatásunkat is érinti már, a biztosító helyt áll a behajthatatlan követelésünk helyett

Hogyan működik a faktoring a gyakorlatban?

 • a pénzintézet (faktortársaság) bevizsgálja azon vevőket, melyektől származó bevételeket a társaság előfinanszíroztatni szeretné. Itt elég megadnunk a vevők beazonosításához szükséges adatokat (pl.: cégnév, adószám), illetve a benyújtanunk a köztünk lévő adásvételi szerződést.
 • a vizsgálat eredményeként a faktortársaság minden vevőre külön limitet állapít meg (leegyszerűsítve: hitelkeretet). Azaz megadja, hogy az adott vevőtől egyszerre maximum mekkora követelést (számlát) hajlandó előfinanszírozni.
 • a keretek sikeres felállítását követően már nyújthatjuk is be az első kiállított számlánkat, mely bruttó (azaz ÁFA-t is tartalmazó!) összegének 80-90%-át – de jobb vevők esetében akár 90%-át is – 1 napon belül megkapjuk a számlánkra. Vevőnket a faktorálás tényéről értesítenünk kell, hiszen ezentúl a számla értékét a Faktortársaság részére kell utalnia.
 • a számla ellenértékének maradék 20-10%-át akkor kapjuk meg, amikor vevőnk fizetett. A Faktortársaság ekkor vonja le saját díját, s a díjjal csökkentett összeget utalja át cégünk számlájára.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.