[:en]In July, almost 3,000 company foundations were announced in Hungary, the last time we saw such a high value was in 2014.

Despite the economic downturn following the epidemic and the summer months, the number of domestic company foundations returned to record highs. In July 2020, 2,942 new companies were registered in Hungary, which is unusual in several respects. The last time there was such a high number of company start-ups in one month was in 2014, considering both the summer months and the economic downturn, this is very special.

One factor in the growth is the correction of business start-ups postponed during the first wave of the epidemic, however, the current record cannot be written solely at the expense of backlogs. During the crisis of 2008-09, it was also observed that the increase in unemployment is accompanied by the start-up of many forced enterprises, so presumably the number of forced enterprises is slightly higher than the average among new enterprises starting now.

At the same time, the restructuring of the economic downturn may encourage some businesses to start new businesses. Customer dropouts or supplier problems put many businesses in a very difficult position, especially in more vulnerable sectors. The bad economic mood also encourages the search for new directions and investments among entrepreneurs, which is often accompanied by the establishment of a new company.

A new phenomenon

The recent outstanding start-up also produced another interesting phenomenon, according to which the number of companies in the country increased overall during July. In practice, the number of domestic companies has been declining since 2013, so this phenomenon is very unique. The increase in the number of companies was not only caused by the jumping company foundations, the number of company cancellations has also been decreasing for months. In July 2020, 2,810 company cancellations were published, which is in line with the trend of recent years, but is the lowest company cancellation value this year. As a combined result of company start-ups and company cancellations, the number of domestic enterprises increased by more than 100 in July, which was not typical at all in the last 6-7 years.

The impact of the epidemic is also reflected in many other company information indicators

One of the most spectacular changes is the increasing liquidation number. In July, 1,150 business owners decided to close their business under regulated circumstances. This is about twice as much as it is typical of the summer months, and overall it is a very high value. It is clear from this that far more people than usual do not see a way out for their company now.

The high liquidation value clearly reflects the negative economic sentiment, but also indicates that the rate of regular closures is increasing among winding-up proceedings, ie fewer people are leaving their businesses. During the period under review, 434 liquidations were initiated, which is an average value, while 969 new initial compulsory cancellations indicate a markedly low level. If the economic downturn drags on, these values ​​will also have a good chance of rising.

Enforcement proceedings were initiated against a total of 4,598 companies in July, which is in line with the trend of recent years, but indicates a threat overall, especially in such an uncertain economic period. A high execution rate indicates low payment discipline or liquidity problems, and none in the event of a lucky economic downturn. Unpaid bills can easily turn into chain debts that can paralyze supply chains, which will certainly not help the economy return to normal operations.

The value of the Opten – Company Fluctuation Index (which compares the number of companies canceled and established during the given period with those that were in order at the beginning of the period) in July was around 11 percent on average. At the county level, Opten – CFI achieved the best values ​​in Zala, Veszprém and Bács-Kiskun counties during the period under review, while the highest fluctuations were produced in Budapest, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties.

Opten – CFI county’s, 2020. július

County Formations Closures Liquidation* Opten – CFI
Zala 37 35 16 9,08%
Veszprém 51 40 4 9,26%
Bács-Kiskun 85 57 23 9,56%
Hajdú-Bihar 85 61 14 10,13%
Békés 37 28 23 10,51%
Vas 34 39 0 10,93%
Heves 48 30 11 10,96%
Fejér 94 48 4 11,25%
Tolna 36 27 4 11,43%
Baranya 61 78 17 11,75%
Győr-Moson-Sopron 102 76 9 11,85%
Komárom-Esztergom 65 46 8 11,85%
Csongrád-Csanád 73 77 23 12,47%
Nógrád 33 13 11 13,47%
Jász-Nagykun-Szolnok 52 47 13 13,69%
Somogy 52 57 9 13,93%
Borsod-Abaúj-Zemplén 121 89 17 15,00%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 98 72 17 15,13%
Pest 451 580 92 16,88%
Central City 1327 1310 119 17,56%
TOTAL 2 942 2 810 434 12,34%

[:hu]Júliusban közel 3000 cégalapítás került közzétételre Magyarországon, ilyen magas értéket legutoljára 2014-ben láthattunk.

A járványt követő gazdasági visszaesés és a nyári hónapok ellenére rekordmagasságba került újra a hazai cégalapítások száma. 2020 júliusában 2942 új vállalkozás került bejegyzésre Magyarországon, ami több szempontból is rendhagyónak számít. Utoljára 2014-ben volt ilyen magas cégalapítás szám egy hónap alatt, a nyári hónapokat is és a gazdasági visszaesést is figyelembe véve ez igen különlegesnek számít.

A növekedés egyik faktora a járvány első hulláma alatt elhalasztott cégalapítások korrekciója, ugyanakkor nem lehet kizárólag az elmaradt cégalapítások rovására írni a mostani rekordot. A 2008-09-es válságnál is megfigyelhető volt, hogy a munkanélküliség növekedése sok kényszervállalkozás indulásával jár együtt, így vélhetően a most induló új vállalkozások között is az átlagnál valamivel nagyobb a kényszervállalkozások száma.

A gazdasági hullámvölgy átrendeződése ugyanakkor a vállalkozások egy részét is új cégalapításokra ösztönözheti. Az ügyfélkör lemorzsolódása vagy a beszállítói kör problémái sok vállalkozást hoznak nagyon nehéz helyzetbe, különösen a veszélyeztetettebb ágazatok körében. A rossz gazdasági hangulat a vállalkozók körében is új irányok, befektetések felkutatására ösztönöz, amely sokszor új cégalapítással is együtt jár.

Új jelenség

A mostani kiugró cégalapítás egy újabb érdekes jelenséget is produkált, miszerint az országban július során összességében is nőtt a cégek száma. Gyakorlatilag 2013 óta csökkenőben van a hazai cégszám, így ez a jelenség igen egyedinek számít. A cégszám növekedést nem csak a megugró cégalapítások okozták, a cégtörlések száma is csökken hónapok óta. 2020 júliusában 2810 cégtörlés került közzétételre, ami nagyságrendileg illeszkedik az elmúlt évek trendjébe, de az idei év legalacsonyabb cégtörlési értékének számít. A cégalapítások és cégtörlések együttes eredőjeként pedig több mint 100-zal növekedett júliusban a hazai vállalkozások száma, ami egytálalán nem volt jellemző az elmúlt 6-7 évben.

A járvány hatása sok egyéb céginformációs mutatóban is jelentkezik

Egyik leglátványosabb változás a növekvő végelszámolási szám. Júliusban 1150 vállalkozás tulajdonosai döntöttek cégük szabályozott körülmények között történő megszűntetése mellett. Ez körülbelül kétszer annyi, mint amennyi a nyári hónapokra jellemző szokott lenni, és összességében is igen magas értéknek számít. Ebből egyértelmű, hogy a szokásosnál jóval többen nem látnak most kiutat a cégük számára.

A magas végelszámolási érték egyértelműen a negatív gazdasági hangulatot tükrözi, ugyanakkor egyben azt is jelzi, hogy a megszüntetésre irányuló eljárások között növekedik a szabályos megszűntetések aránya, azaz kevesebben hagyják magukra a vállalkozásukat. A vizsgált időszakban 434 felszámolás indult, ami átlagos értéknek számít, míg 969 új induló kényszertörlés kimondottan alacsony szintet jelez. Ha a gazdasági hullámvölgy elhúzódik, ezek az értékek is jó eséllyel növekedni fognak.

Júliusban összesen 4598 cég ellen indult végrehajtási eljárás, ami illeszkedik az elmúlt évek trendjébe, de összességében veszélyt jelez, különösen egy ilyen bizonytalan gazdasági időszakban. A magas végrehajtási szám az alacsony fizetési fegyelemre vagy likviditási problémákra utal, és egyik sem szerencsés gazdasági visszaesés esetén. A ki nem fizetett számlák könnyen átfordulhatnak lánctartozásokba, amelyek megbéníthatnak beszállítói láncokat, ami pedig egészen biztosan nem segíti majd a gazdaságot a normál üzemre történő visszaállásban.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) júliusi értéke átlagosan 11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Zala, Veszprém és Bács-Kiskun megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.

Opten – CFI megyénként, 2020. július

Megye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten – CFI
Zala 37 35 16 9,08%
Veszprém 51 40 4 9,26%
Bács-Kiskun 85 57 23 9,56%
Hajdú-Bihar 85 61 14 10,13%
Békés 37 28 23 10,51%
Vas 34 39 0 10,93%
Heves 48 30 11 10,96%
Fejér 94 48 4 11,25%
Tolna 36 27 4 11,43%
Baranya 61 78 17 11,75%
Győr-Moson-Sopron 102 76 9 11,85%
Komárom-Esztergom 65 46 8 11,85%
Csongrád-Csanád 73 77 23 12,47%
Nógrád 33 13 11 13,47%
Jász-Nagykun-Szolnok 52 47 13 13,69%
Somogy 52 57 9 13,93%
Borsod-Abaúj-Zemplén 121 89 17 15,00%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 98 72 17 15,13%
Pest 451 580 92 16,88%
Főváros 1327 1310 119 17,56%
ÖSSZESEN 2 942 2 810 434 12,34%

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.