[:en]Curfew restrictions have been introduced. We can leave our place of residence, our place of residence, our apartment only with good reason. When contacting family members who are not close to you, you should keep a distance of 1.5 meters, including when using public transport. Only the employees can stay in the catering shop, so there is no possibility to eat locally (until 3 pm it was possible). Guests can only stay while they take the take-away meal to them, so the take-out solution will still work within 1.5 meters of staff and other guests.

Sports, walking and hiking are still possible either indoors (preferably in green spaces) or outdoors, but only on their own or in a small family environment, ie with a single household. The distance of 1.5 meters from others should also be maintained.

With the help of curfew restrictions, it is still possible to help those in need.

An important change is that people over 65 can only go to the grocery store, drugstore, market and pharmacy between 9am and noon, and no one else at that time! It is the operator’s responsibility to enforce this.

The Regulation clearly states that in the interpretation that we may leave our place of residence, residence or dwelling only for good reason, we shall consider it as good cause:

(a) the purchase of work, professional duties, economic, agricultural and forestry activities and of materials and supplies (in particular, technical goods, construction materials and supplies),

(b) to accompany the minor child in day-care,

(c) access to health care and services including health services other than healing for the maintenance of physical and mental health (in particular psychotherapy, physiotherapy, physiotherapy),

(d) individual leisure sporting activities, leisure transport on foot

(e) marriage and burial within a narrow family circle,

(f) purchases at a grocery store selling daily consumer goods (hereinafter “grocery stores”),

(g) purchases in other stores selling perfumery, drug products, household cleaning products, chemical products and hygiene paper products (hereinafter referred to as “drugstores”),

(h) the purchase of pet food in a feed store,

(i) purchases at an agricultural shop, including a shop selling fertilizers and a slaughterhouse,

(j) purchases on the market, on the local producer market (hereinafter referred to as “the market”),

(k) purchase of a medicinal product at a shop selling a medical device (hereinafter referred to as “pharmacy”),

(l) visiting a service station,

m) shopping in a tobacco shop,

n) use of the services of a hairdresser, manicurist,

(o) use of transport, cleaning and hygiene services,

(p) use of services relating to the repair of motor vehicles and bicycles, and agricultural and forestry machinery and equipment,

q) use of waste management services,

(r) the use, where necessary, of personalized administrative services such as administrative, banking, financial, insurance and postal services,

(s) care of animals, walking of pets in public places, visits to veterinary surgeries and veterinary hospitals,

(t) parental rights and obligations,

(u) religious activities.

Violation of the above rules is a violation and may be monitored by the police.[:hu]Kijárási korlátozások bevezetésére került sor. Lakóhelyünket, tartózkodási helyünket, lakásunkat csak alapos indokkal hagyhatjuk el. A nem közeli családtagokkal való érintkezés során egymástól 1,5 méteres távolságot kell tartani, erre a tömegközlekedés során is ügyeljünk. Vendéglátó üzletben csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, tehát nincs lehetőség helyben fogyasztásra (eddig délután 3 óráig mód volt rá). Vendégek csak addig maradhatnak, amíg az elvitelre elkészített ételt átadják számukra, tehát az elviteles megoldás az alkalmazottaktól és a többi vendégtől való 1,5 méteres távolság betartásával továbbra is működik.

Sportolás, séta és túrázás továbbra is lehetséges akár belterületen (itt lehetőleg zöldterületen), illetve külterületen is, de csak egyedül vagy szűk családi körben, vagyis az egy háztartásban élőkkel együtt. Másoktól a 1,5 méteres távolságot ilyenkor is tartani kell.

A kijárási korlátozások mellett továbbra is lehetőség van a segítségre szorulók részére történő segítségnyújtásra.

Fontos változás, hogy élelmiszerüzletbe, drogériába, piacra és gyógyszertárba a 65. évet betöltöttek csak 9.00 és 12.00 óra között mehetnek, és ebben az időpontban mások nem! Ennek betartatása az üzemeltető feladata.

A rendelet pontosan meghatározza, hogy annak értelmezése során, hogy lakóhelyünket, tartózkodási helyünket, lakásunkat csak alapos indokkal hagyhatjuk el, mi tekinthető alapos indoknak:

a) a munkavégzés, a hivatásbéli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hit-életi tevékenység.

A fenti szabályok megszegése szabálysértésnek minősül, betartásukat a rendőrség ellenőrizheti.

 [:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.