[:en]The Corporate White Paper, which helps companies to operate safely, has been published. The guide, which has been compiled together with chambers and business interest groups, shows through international examples what measures companies can take in the second phase of the coronavirus crisis in order to keep them running.

The Ministry of Innovation and Technology is helping Hungarian businesses to prevent the spread of the coronavirus epidemic and reduce risks with its new online publication, the so-called Corporate White Paper . The 40-page guide provides guidance to non-healthcare businesses and organizations in preparing for the next wave of epidemics. The general guidelines provide a basis for assessing the risk of coronavirus in workers and for planning workplace measures to prevent infection.

In the autumn-winter period, the number of cases can be expected to increase in Hungary as well, but from the point of view of the functioning of society and the economy, it is equally desirable that long-term, strict central restrictions similar to spring are no longer necessary . Based on the calculations, a larger epidemic can be avoided if appropriate precautions are taken to prevent at least half of the transmission of infections. Due to the nature of the epidemic curve, one out of every ten infections can be significantly reduced.

Who is it for?

The book is primarily aimed at resources, institutions and organizations that provide basic care to the population and are critical for maintaining the functioning of society. These include, for example, the health care system, the food industry, agriculture, trade, freight transport, energy production and services, drinking water supply, waste management, defense, disaster management, public safety, government and administration, public transport, communications, postal services, banks and business.

Make custom plans for your businesses

The book draws the attention of economic operators to the fact that the situation related to the COVID-19 pandemic is expected to go beyond the scope of their current plans for managing corporate crisis situations and ensuring business continuity, therefore it is recommended to prepare specific pandemic preparedness plans.

The White Paper distinguishes between 4 phases of a pandemic and refers to the current second phase, which, according to the author of the document, will last for at least one year. Among other things, goals were set such as the coordinated and careful resolution of strict central physical distance measures, the reopening of Schools and companies, the adoption of “new normal” behaviors, the rapid identification, segregation of COVID-19 cases, and contact research.

According to the author of the guideline, the risks of a coronavirus epidemic in a workplace are generally defined as the level of risk is influenced by the occurrence of the epidemic in the local environment. If a large number of COVID-19 cases occur in the local community, they are more likely to be introduced into the workplace or business. There is also a higher risk of the coronavirus spreading if the workplace is visited by a large proportion of clients who do not work there or from areas where the number of COVID-19 cases has increased.

The book lists several practical tips that businesses can use to maintain and adhere to the safe distance needed to prevent COVID-19 infection. The most obvious is that where possible, the company should allow employees to work from home. The company should support employees with, for example, IT tools or training in software for telecommuting. Introduce flexible working hours, in companies with shift work schedules, when scheduling shifts, it is worth paying attention to the fact that, if possible, the same people always work together in one shift.

International examples

The White Paper proposes the establishment of an ad hoc working group to coordinate preparation and planning, and the preparation of a corporate pandemic plan. Presenting international case studies, he makes practical defense and work organization proposals for the autumn-winter period. For example, two U.S. hairdressers were still working as coronavirus infected for more than a week in May. The hairdresser adhered to the city’s rule that the place could only operate at 25 percent occupancy, kept a distance of 1.8 meters when no hair was being cut, and both hairdressers and guests wore masks. The two hairdressers cut the hair of 139 clients as infected, none of whom became infected, nor did the staff become ill.

Also interesting is the occasional arrival of an infected guest at a Swiss hotel. Some hotel staff wore masks and others wore plastic face shields. The guest infected many employees, but only those who wore face shields but no masks. None of the employees wearing the mask became infected. The Swiss authorities then issued a warning that face shields alone did not provide adequate protection.[:hu]Megjelent a cégek biztonságos működését segítő Vállalati Fehér Könyv. A kamarákkal, vállalkozói érdekképviseletekkel együtt összeállított útmutatóban nemzetközi példákon keresztül mutatják be, a koronavírus-válság második fázisában milyen intézkedéseket hozhatnak a cégek annak érdekében, hogy működésüket fenntarthassák.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésében, a kockázatok csökkentésében segíti a hazai vállalkozásokat új, online elérhető kiadványával, az úgynevezett Vállalati Fehér Könyvvel. A 40 oldalas útmutató a nem egészségügyi ellátást nyújtó vállalkozások, szervezetek számára nyújt útmutatást a következő járványhullámra való felkészülésben. Az általános iránymutatás támpontot ad a munkavállalók koronavírus kockázatának értékeléséhez, a fertőzésmegelőzést szolgáló munkahelyi intézkedések tervezéséhez.

Az őszi-téli időszakban Magyarországon is az esetszámok emelkedésére lehet számítani, de a társadalom és a gazdaság működése szempontjából egyformán kívánatos, hogy a tavaszihoz hasonló, hosszan tartó, szigorú központi korlátozásokra már ne legyen szükség – hívják fel a figyelmet az útmutató készítői. A számítások alapján elkerülhető lehet a nagyobb járvány, ha megfelelő óvintézkedésekkel a fertőzések átvitelének legalább a felét sikerül megakadályozni. A járványgörbe jellege miatt már az is jelentősen kisebb terjedéshez vezet, ha minden tíz fertőzésből egyet sikerül elkerülni.

Kiknek szól?

A könyv a lakosság alapvető ellátását biztosító, a társadalom működőképességének fenntartása szempontjából kritikus erőforrásoknak, intézményeknek, szervezeteknek szól elsősorban. Ide tartozik például az egészségügyi ellátórendszer, élelmiszeripar, mezőgazdaság, kereskedelem, áruszállítás, energiatermelés- és szolgáltatás, ivóvíz ellátás, hulladékgazdálkodás, honvédelem, katasztrófavédelem, közbiztonság, kormányzati szféra és közigazgatás, tömegközlekedés, hírközlés, postai szolgáltatás, bankok és üzleti szféra.

Készítsenek egyedi terveket a vállalkozások

A könyv felhívja a gazdálkodó szervezetek figyelmét arra, hogy a COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló helyzet várhatóan túllépi a vállalati krízishelyzetek kezelésére vonatkozó, illetve a működési folytonosság biztosítására irányuló jelenlegi terveik kereteit, ezért specifikus pandémiás felkészülési tervek elkészítése javasolt.

A Fehér Könyv a világjárvány 4 fázisát különbözteti meg, és jelenleg tartó második fázisra vonatkozik, amely a dokumentum készítő szerint legalább egy évig tart majd. Itt többek között olyan célokat határoztak meg, mint a szigorú központi fizikai távolságtartási intézkedések összehangolt és óvatos feloldása, az Iskolák és vállalatok újra nyitása, az „új normális” viselkedésformák elfogadtatása, a COVID-19 esetek gyors azonosítása, elkülönítése és a kontaktuskutatás.

Hogy egy munkahelyen milyen koronavírus-járvány kockázatokkal kell számolni, az útmutató készítő szerint általánosan elmondható, hogy a kockázati szintet befolyásolja a járvány előfordulása a helyi környezetben. Ha a helyi közösségben nagyszámú COVID-19 megbetegedés fordul elő, nagyobb a munkahelyre, vállalkozásba behurcolás valószínűsége. Szintén nagyobb a veszélye a koronavírus terjedésének, ha nagy arányban látogatják a munkahelyet nem ott dolgozó ügyfelek, illetve olyan területekről érkezők, ahol emelkedett a COVID-19 esetszám.

Több gyakorlati tanácsot is felsorol a könyv, amelyet a vállalkozások használhatnak a COVID-19 fertőzés megelőzéséhez szükséges biztonságos távolság betartására és betartatására. A legkézenfekvőbb, hogy ahol megoldható, ott a cég tegye lehetővé a munkavállalók otthonról történő munkavégzését. A cég támogassa a dolgozókat például informatikai eszközökkel, vagy a távmunkához szükséges szoftverek oktatásával. Vezessenek be rugalmas munkaidőt, műszakos munkarendet alkalmazó vállalatoknál a műszakok beosztásánál érdemes figyelemmel lenni arra, hogy lehetőség szerint mindig ugyanazok az emberek dolgozzanak együtt egy műszakban.

Nemzetközi példák

A Fehér Könyv a felkészülést és tervezést koordináló eseti munkacsoport megalakítását, vállalati pandémiás terv elkészítését javasolja. Nemzetközi esettanulmányokat ismertetve tesz gyakorlati védekezési, munkaszervezési javaslatokat az őszi-téli időszakra. Például két amerikai fodrász még májusban több mint egy héten át koronavírusos fertőzöttként dolgozott. A fodrászat betartotta azt a városi előírást, hogy a hely csak 25 százalékos kihasználtsággal üzemelhet, tartották az 1,8 méteres távolságot amikor épp nem hajat vágtak, valamint mind a fodrászok, mind a vendégek maszkot viseltek. A két fodrász fertőzöttként 139 ügyfél haját vágta le, akik közül senki sem fertőződött meg, továbbá a munkatársak sem lettek betegek.

Érdekes az az eseti is, amikor egy svájci hotelbe fertőzött vendég érkezett. A hotel alkalmazottainak egy része maszkot viselt, mások műanyag arcpajzsot. A vendég számos alkalmazottat megfertőzött, de csakis olyanokat, akik arcpajzsot viseltek ugyan, de maszkot nem. A maszkot viselő alkalmazottak közül senki nem fertőződött meg. A svájci hatóságok ezután figyelmeztetést adtak ki, hogy az arcpajzsok önmagukban nem jelentenek megfelelő védelmet.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük