[:en]The viral epidemic put domestic small and medium-sized enterprises in a situation they did not encounter during the 2008 economic crisis. The sector is facing serious problems, as almost half of the companies have been severely affected by the sudden shutdown, according to a survey conducted by K&H in April. Firms mainly experienced a lack of domestic demand, and their work processes and working conditions within the company also had to be drastically restructured. More than 60 percent of them have introduced austerity measures to mitigate the damage, and a third of the companies have enough financial reserves for just a month or two.

“The economic effects of the virus epidemic in Hungary cannot yet be predicted, but it is certain that Hungarian micro, small and medium-sized enterprises are most exposed to the negative consequences, so we asked our customers how they were affected by the current situation,” said Roland Kökény. , Head of Marketing, K&H kkv Segment.

Half of Hungarian kkv’s were moderately affected, but 44 percent were heavily affected by the coronavirus, according to a survey conducted among K&H’s customers in mid-April. There are significant differences in the level of injury between sectors. One of the biggest losers in the viral epidemic is clearly tourism: 85 per cent of the sector reported that it suffered irreversible or severe losses as a result of the sudden shutdown. In addition, other trade (53 per cent) and food trade (48 per cent) were most affected, while agriculture (28 per cent) was the most affected.

What is happening to kkv’s?

Nearly half of the respondents (47 percent) reported a decrease in domestic demand, which was due to the backlog of customers and orders. In addition to the loss of revenues, changes in work processes and work schedules (27 per cent) also make life more difficult for companies, and 16 per cent of them have been forced to shut down completely.

The situation resulting from the viral epidemic has forced the domestic kkv sector to take swift and drastic action, as evidenced by the fact that nearly two-thirds (62 percent) needed to introduce some austerity measures. 33 percent of companies surveyed reduced costs by waiving services and monthly expenses, one in four companies (26 percent) reduced working hours for employees, and 14 percent work with fewer active workers.

Financial solution to the difficult situation

Fewer and fewer companies are able to operate without the austerity measures taken as a result of the loss of revenue. Their operation is also hampered by the fact that they have few financial reserves, as 32 per cent have one or two months of reserves and only 14 per cent can survive a six-month period. However, in the current situation, a number of government measures are helping now, and half of businesses feel affected by at least one such measure, of which 12 per cent mentioned a moratorium on corporate loan repayments.

The Hungarian National Bank’s economic protection program for micro, small and medium-sized enterprises, the Growth Loan Program (NHP) , can provide a solution to alleviate financial difficulties . The program is available to K&H Bank’s 110,000 corporate customers, in which investment loans, including finance leases, working capital and grant pre-financing loans, can be applied for.[:hu]A vírusjárvány olyan helyzet elé állította a hazai kis- és középvállalkozásokat, amellyel 2008-as gazdasági válság alatt nem találkoztak. A szektor komoly gondokkal küzd, ugyanis a vállalkozások közel felét súlyosan érintette a hirtelen leállás – derül ki a K&H áprilisi felméréséből. A cégek főként a belföldi kereslet elmaradását tapasztalták, emellett a cégen belüli munkafolyamataikat és munkakörülményeiket is drasztikusan át kellett alakítani. Több mint 60 százalékuk megszorító intézkedéseket vezetett be a károk mérséklésére, és a cégek harmada csupán egy-két hónapra elegendő pénzügyi tartalékkal rendelkezik.

„A vírusjárvány magyarországi gazdasági hatásait még nem lehet megjósolni, az azonban bizonyos, hogy a hazai mikro-, kis, és középvállalkozások vannak a legjobban kitéve a negatív következményeknek, ezért megkérdeztük ügyfeleinket, hogy hogyan érintette őket a jelenlegi helyzet” – mondta el Kökény Roland, a K&H kkv szegmens marketing vezetője.

A magyar kkv-k felét mérsékelten, 44 százalékukat azonban nagymértékben érintette a koronavírus – derült ki a K&H ügyfelei körében április közepén folytatott felmérésből. A kár mértékét tekintve jelentős eltérés mutatkozik az egyes ágazatok között. A vírusjárvány egyik legnagyobb vesztese egyértelműen a turizmus: a szektor képviselőinek 85 százaléka számolt be arról, hogy visszafordíthatatlan vagy súlyos veszteség érte a hirtelen leállás következtében. Emellett az egyéb kereskedelem (53 százalék) és az élelmiszer-kereskedelem (48 százalék) érintett leginkább, a legkevésbé pedig a mezőgazdaságban (28 százalék) tapasztaltak komoly gondokat.

Mi történik a kkv-kkal?

A válaszadók közel fele (47 százalék) a belföldi kereslet csökkenéséről számolt be, amely az elmaradó ügyfelek, megrendelések következtében alakult ki. A bevételek kiesése mellett a munkafolyamatok, munkarend megváltozása (27 százalék) is nehezíti a cégek életét, illetve 16 százalékuk teljes leállásra kényszerült.

A vírusjárvány következtében kialakult helyzet gyors és drasztikus lépésekre kényszerítette a hazai kkv szektort, amit az is mutat, hogy közel kétharmaduknak (62 százalék) szüksége volt arra, hogy valamilyen megszorító intézkedést vezessen be. A felmérésben részt vevő cégek 33 százaléka csökkentette a költségeket a szolgáltatások, havi kiadások lemondásával, minden negyedik cég (26 százalék) mérsékelte a dolgozók munkaidejét, 14 százalékuk pedig kevesebb aktív dolgozóval működik.

Pénzügyi megoldás a nehéz helyzetben

Egyre kevesebb azon cégek aránya, akik a bevételkiesés következtében hozott megszorító intézkedések nélkül tudják folytatni tevékenységüket. Működésüket az is nehezíti, hogy kevés pénzügyi tartalékkal rendelkeznek, ugyanis 32 százaléknak egy-két hónapnyi tartaléka van, és csupán 14 százalék tud egy féléves időszakot átvészelni. A jelenlegi helyzetben azonban számos kormányzati intézkedés segít most, a vállalkozások fele pedig legalább egy ilyen intézkedésben érintettnek érzi magát, ebből 12 százalék említette a vállalati hiteltörlesztési moratóriumot.

A pénzügyi nehézségek mérséklésére megoldást jelenthet a Magyar Nemzeti Bank mikro-, kis- és középvállalkozások számára szóló gazdaságvédelmi programja, a Növekedési Hitelprogram (NHP) Hajrá. A program a K&H Bank  mint 110 ezer vállalkozó ügyfele számára érhető el, amelyben beruházási hitelek, ideértve a pénzügyi lízinget, forgóeszköz és támogatás előfinanszírozási hitelek igényelhetők.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.