[:en]The VAT return and online invoice report will also change.

“In the context of COVID-19, the question has arisen on the part of many companies as to whether the legislator intends to postpone the entry into force of these changes. The tax authority has confirmed in several fora that such a postponement is not expected, but the moratorium on sanctions is. The companies have a few weeks to prepare, which is worth keeping in mind, ”says Gábor Farkas, Director of PwC Hungary’s Tax and Legal Advisory Business Unit.

Changes to the domestic recapitulative statement

According to the current legal regulations, taxpayers are obliged to provide data on their invoices for domestic purchases of goods and services – if their tax content exceeds HUF 100,000 – in their VAT return in which they exercise the right to deduct tax in connection with the invoice. Taxpayers can fulfill this obligation to provide data by filling in the summary report (M-sheets) included in the VAT return.

From 1 July, the rules for the provision of data by taxpayers will change significantly, as the current tax threshold of HUF 100,000 will be abolished in the case of the recapitulative statement. Under the new regulations, taxpayers are required to include in their recapitulative statement all invoices in connection with which they exercise the right to deduct in a given period, as well as any document that is treated in the same way as an invoice whose effect is taken into account in that period.

“Based on the confirmation from the tax authority, the reverse charge accounts are not subject to the aggregate reporting obligation. It is also not necessary to report tax-free invoices, as there is no tax charged on them, so the right to deduct tax cannot be exercised on them either, ”adds Gábor Farkas.

PwC’s tax expert draws attention to the fact that the reporting obligation continues to apply only to invoices in respect of which the taxpayer exercises his right to deduct – ie if the taxpayer cannot deduct tax due to the nature of his activity or the nature of the product or service acquired, such invoices need not be included in the recapitulative statement. However, if the taxpayer exercises a partial right of deduction on an invoice, in this case the total amount of tax passed on in the invoice must be indicated in the recapitulative statement, not only the tax actually deducted.

It is clear from the above that the change could impose a significant administrative burden on some taxpayers, as the number of M sheets and invoices submitted so far could multiply by the introduction of the new rules.

Changes to the online billing obligation

After July 1, taxpayers must comply with the online billing reporting obligations arising from the change in legislation as follows:

  • data must be provided to the tax authority in accordance with version 2.0 xsd of the Online Invoice issued by NAV, or
  • in accordance with the abolition of the HUF 100,000 threshold, data must be provided in the Online Invoice system for all invoices issued by companies that are issued to domestic taxpayers for domestic transactions.

In connection with the above, according to the latest information from the Ministry of Finance, the tax authority, taking into account the situation created by COVID-19, imposed a moratorium on the imposition of fines in some cases until 30 September 2020. According to PwC’s tax experts, despite the moratorium, it is worth starting preparations for the billing report as soon as possible.[:hu]Módosul az áfabevallás és az online számlaadat-jelentés is.

„A COVID-19 miatt kialakult helyzetben számos társaság részéről felmerült a kérdés, hogy a jogalkotó tervezi-e ezen változások hatályba lépésének halasztását. Az adóhatóság több fórumon is megerősítette, hogy ilyen halasztás nem várható, azonban a szankciót érintő moratórium igen. A társaságoknak néhány hete maradt a felkészülésre, ezt érdemes szem előtt tartani” – mondja Farkas Gábor, a PwC Magyarország Adó- és Jogi Tanácsadási Üzletágának igazgatója.

A belföldi összesítő jelentést érintő változások

A jelenleg hatályos törvényi előírások szerint az adóalanyok a belföldi termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről befogadott számláik után – ha azok áthárított adótartalma meghaladja a 100 ezer forintot – adatszolgáltatásra kötelezettek azon áfabevallásukban, amelyben a számlával kapcsolatban adólevonási jogot gyakorolnak. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségnek az adózók az áfabevallásban szereplő összesítő jelentés (M-lapok) kitöltésével tehetnek eleget.

Július 1-jétől az adóalanyok által teljesített adatszolgáltatások szabályai lényegesen meg fognak változni, mivel az eddigi 100 ezer forintos áthárított adó értékhatárt eltörlik az összesítő jelentés esetében. Az új szabályozások szerint az adózóknak minden olyan számlát szerepeltetniük kell az összesítő jelentésükben, amelyhez kapcsolódóan az adott időszakban adólevonási jogot gyakorolnak, illetve minden olyan számlával egy tekintet alá eső okiratot is, amelynek hatását az adott időszakban veszik figyelembe.

„Az adóhatóság megerősítése alapján a fordított adózású számlák nem esnek az összesítő jelentési kötelezettség alá. Az adómentes számlák jelentése szintén nem szükséges, hiszen azok esetében nincs felszámított adó, így azokon adólevonási jogot sem lehet gyakorolni” – teszi hozzá Farkas Gábor.

A PwC adószakértője felhívja a figyelmet arra, hogy a jelentési kötelezettség a továbbiakban is csak azokat a számlákat érinti, amelyekkel kapcsolatban az adózó levonási jogával él – tehát ha az adózó a tevékenységének sajátosságából fakadóan, vagy a beszerzett termék, szolgáltatás jellege miatt adólevonással nem élhet, úgy az ilyen számlák összesítő jelentésben történő feltüntetése nem szükséges. Ugyanakkor, ha egy számlán részlegesen gyakorol adólevonási jogot az adózó, ebben az esetben az összesítő jelentésben a számlán szereplő áthárított adó teljes összegét szükséges feltüntetni, nem csak a ténylegesen levont adót.

A fentiekből jól látható, hogy a változás jelentős adminisztrációs terhet róhat egyes adóalanyokra, hiszen az eddig benyújtott M lapok és jelentett számlák száma sokszorosára nőhet az új szabályok bevezetésével.

Az online számlajelentési kötelezettséget érintő változások

Július 1. után az adózóknak eleget kell tenniük a jogszabályi változásból fakadó online számlaadat-jelentési kötelezettségeknek az alábbiak szerint:

  • a NAV által kiadott 2.0-ás Online Számla xsd verziónak megfelelően kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé, illetve
  • a 100 ezer forintos értékhatár eltörlésének megfelelően adatot kell szolgáltatni az Online Számla rendszerben minden olyan társaság által kibocsátott számla esetében, amelyet belföldi adóalanynak belföldön teljesített ügyletekről állítanak ki.

A fentiekkel kapcsolatban – a Pénzügyminisztérium legújabb tájékoztatása alapján – az adóhatóság, figyelembe véve a COVID-19 által teremtett helyzetet, 2020. szeptember 30-áig egyes esetekben moratóriumot rendelt el a bírságok kiszabására. A PwC adószakértői szerint a moratórium ellenére érdemes mielőbb megkezdeni a felkészülést a számlaadat-jelentésre.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.