[:en]

Millions of self-employed people whose trade has been hit by coronavirus can now apply for a second support grant from the government.

More than three million people may be eligible for the payment of up to £6,570 each, which Chancellor Rishi Sunak said would be the final hand-out.

The first grant, launched in May, saw £7.8bn claimed by 2.7 million people.

HM Revenue and Customs (HMRC) has admitted thousands were paid too much, but it will not be demanding repayment.

Some 15,000 payments – less than 0.6% of the total – were miscalculated in the first tranche of support, the tax authority said.

“The vast majority of grants were paid correctly, but in a very small number of cases, not all the information held on a tax return was taken into account when calculating eligibility and grants,” said a spokesman for HMRC.

“Our top priority has been ensuring self-employed people receive grants quickly while protecting public money from deliberate fraudsters.”

Legal services firm Integrated Dispute Resolution, which highlighted the error, said the scale of it was still not “fully understood”.

To be eligible for the Self-Employment Income Support Scheme, more than half of a claimant’s income needs to come from self-employment.

The scheme is open to those with a trading profit of less than £50,000 in 2018-19, or an average trading profit of less than £50,000 from 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

Under the first payment, self-employed workers who qualified had been in line for a grant of 80% of their average profits, up to £2,500 a month for three months.

This was paid in one instalment, of up to £7,500.

Applications for this first payment closed on 13 July.

As of Monday, those eligible can claim the second, slightly less generous, grant covering 70% of the applicant’s average monthly trading profits.

It will also be made in a single payment, covering three months and capped at £2,190 a month, or £6,570 in total.

Applicants will need to confirm their business has been affected by the virus on or after 14 July, but they would not need to have taken the first grant to be eligible for the second.

Missing out

A number of self-employed people, such as directors who pay themselves in dividends, freelancers, and the newly self-employed, are unhappy at missing out on the government’s self-employment support package.

The Treasury Select Committee called on ministers to plug the gaps to fulfil the government’s promise of “doing whatever it takes”, but Mr Sunak defended “the right policies for the first phase of the crisis”.

The system is the alternative to the extended furlough scheme for employed workers.

The Association of Independent Professionals and the Self-Employed welcomed the second round of grants.

But it said the government must be ready to reopen and “extend it to the desperately struggling forgotten self-employed” in the event of a second wave of the coronavirus.[:hu]

Az önálló vállalkozók milliói, akiknek kereskedelmét a koronavírus sújtotta, most kérelmezhetnek egy második támogatási támogatást a kormánytól.

Több mint hárommillió ember részesülhet egyenként legfeljebb 6570 font kifizetésen, ami Rishi Sunak kancellár szerint lenne a végső kifizetés.

Az első, májusban indított támogatás 7,8 milliárd fontot igényelt 2,7 millió ember által.

A HM Revenue and Customs (HMRC) elismerte, hogy több ezerre fizettek túl sokot, de ez nem fogja követelni a visszafizetést.

Körülbelül 15 000 kifizetést – a teljes összeg kevesebb mint 0,6% -át – tévesen számították ki a támogatás első részletében – mondta az adóhatóság.

“A támogatások túlnyomó részét helyesen fizették ki, de nagyon kevés esetben az adóbevallásban szereplő összes információt nem vették figyelembe a támogathatóság és a támogatások kiszámításakor” – mondta a HMRC szóvivője.

“Legfontosabb prioritásunk az volt, hogy az önálló vállalkozók gyorsan megkapják a támogatásokat, miközben megóvják az állami pénzt a szándékos csalókkal szemben.”

A hibát kiemelő jogi szolgáltató cég, az Integrált Vitarendezés, azt állította, hogy annak mértékét még mindig nem értik meg teljesen.

Az önálló vállalkozói jövedelemtámogatási rendszer igénybevételéhez a kérelmező jövedelmének több mint felének önálló vállalkozással kell rendelkeznie.

A rendszer nyitva áll azok számára, akiknek kereskedelmi nyeresége kevesebb, mint 50 000 font a 2018–19 közötti időszakban, vagy az átlagos kereskedési eredménye kevesebb, mint 50 000 font a 2016–17, 2017–18 és 2018–19 között.

Az első kifizetés keretében az önálló vállalkozók, akik képesítést kaptak, átlagos haszonuk 80% -ának megfelelő támogatásban részesültek, havonta három hónapig havonta 2500 £ -ig.

Ezt egy részletben, legfeljebb 7500 font összegben fizették meg.

Az első kifizetés iránti kérelmek július 13-án zárultak le.

Hétfőtől kezdve a jogosultak igényelhetnek egy második, kissé kevésbé nagylelkű támogatást, amely a kérelmező havi átlagos havi kereskedési nyereségének 70% -át fedezi.

Ez egy összegű, három hónapra kiterjedő kifizetéssel is történik, és havonta 2 190 GBP, vagyis összesen 6 570 GBP összegben korlátozódik.

A jelentkezőknek július 14-én vagy azt követően meg kell erősíteniük, hogy vállalkozásaikat a vírus sújtja, de nem kellett volna az első támogatást megszerezniük, hogy a másodikra ​​jogosultak legyenek.

Kimaradnak

Számos önálló vállalkozó, például az igazgatók, akik osztalékot fizetnek, a szabadúszók és az újonnan önálló vállalkozók, elégedetlenek azzal, hogy elmulasztják a kormány önfoglalkoztatási támogatási csomagját.

A Pénzügyminisztérium kiválasztó bizottsága felszólította a minisztereket, hogy tegyék le a hiányosságokat, hogy teljesítsék a kormány “minden tőle telhetőt megtesznek” ígéretét, de Sunak úr “a helyes politikák védelme érdekében a válság első szakaszában” szolgált.

A rendszer alternatívája az alkalmazottak számára a kiterjesztett furlough-rendszernek .

A Független Szakemberek Szövetsége és az önfoglalkoztatottak üdvözölték a támogatások második fordulóját.

Azt mondta azonban, hogy a kormánynak készen kell állnia arra, hogy újból megnyissa és “kiterjessze a kétségbeesetten küzdő elfelejtett önálló vállalkozókra” a koronavírus második hulláma esetén.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.