[:en]Hungary – A seemingly tiny but important piece of legislation that was born last summer but will apply from January this year affects the VAT rate on real estate leases and how it is leased.

The legislative amendment reduced the VAT rate on commercial accommodation services from 18 percent to 5 percent.

This change affects not only hotels, boarding houses, resorts, but also individuals who do not rent for a shorter period of time, but also use their homes in the framework of accommodation services such as Airbnb.

The basic difference between renting and lodging is that there are no other ancillary services to renting, while lodging provides additional services such as cleaning, meals, etc. also assumes. According to interpretations that have been published so far, cleaning itself is the basis for classifying recovery as a lodging service, which warns Airbnb with caution.

8 rooms can be rented or 16 beds can be done by an individual

According to the relevant government decree, provided that the number of rooms issued is not more than 8 and the number of beds issued is not more than 16, the provision of accommodation services may be carried out by a private person, which is classified as private accommodation.

However, if either the number of rooms or beds exceeds the limit of 8 for rooms or the number of beds for 16, then the provision of accommodation services shall not be carried out by an individual or a self-employed person, but only by a company. according to the Government Decree.

This also applies to all Airbnb property utilizers who have more than 16 beds or 8 rooms in their property.

The limit on the number of rooms and beds shall be examined per accommodation according to the applicable Government Decree. This means that there is no cumulative number of beds and rooms in different accommodations.

Thus, if an individual is engaged in accommodation services in several owned apartments, in order to avoid having to set up a company for the purpose of providing accommodation services, he / she must ensure that the number of rooms per apartment (per accommodation) does not exceed 8 t and the number of beds in the apartment should not exceed 16.

Further provisions of the Government Decree

In terms of the number of beds, it should be noted that according to the relevant government decree, the number of beds is counted, so for example two beds for two guests. For the purpose of calculating the beds, the number of beds shall include the beds for temporary guests, ie extra beds.

Pursuant to the relevant government decree, activities in both private accommodation and other accommodation must be reported to the local municipal notary competent for the accommodation. In view of the above, the concept of the two types of accommodation has been redefined from the previous rules, and therefore other accommodation providers registered or licensed by 30 September 2020 which meet the requirements for private accommodation, 31 December 2021 You may request that the notary change your accommodation service notification to a private accommodation service.

From the point of view of VAT liability, however, there is no difference between being a private accommodation provider or other accommodation provider, as both are subject to VAT in the commercial manner.

It is also irrelevant for the purposes of VAT assessment of the content and other criteria of other legal provisions – national or Community – that distinguish between activities. According to the answer to the tax question, commercial accommodation services under the VAT Act are all services of a essentially tourist nature, where consideration is provided for the provision of accommodation in accordance with the requirements of the relevant legislation.

Regardless of this, regardless of the number of beds and rooms, VAT is payable by the person who commercially provides tourist accommodation in Hungary for commercial consideration, that is to say, anyone who uses their property through airbnb.[:hu]Magyarország – Egy aprónak tűnő, ám több tekintetben fontos szabályokat tartalmazó, tavaly nyáron született, ám idén januártól alkalmazandó jogszabálymódosítás érinti a nem hosszú távon bérbeadott ingatlanok áfa mértékét és a bérbeadás mikéntjét is.

A jogszabálymódosítás 18 százalékról 5 százalékra csökkentette a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatási tevékenység áfamértékét.

Ez a jogszabályváltozás nemcsak a szállodákat, panziókat, üdülőhelyeket, hanem azokat a magánszemélyek is érinti, akik rövidebb időre nem bérbe adják, hanem szálláshely-szolgáltatási tevékenység például Airbnb keretében hasznosítják a lakásukat.

A bérbeadás és a szálláshely-szolgáltatás közötti alapvető különbség, hogy a bérbeadáshoz semmilyen más járulékos szolgáltatás nem tartozik, míg a szálláshely-szolgáltatás valamilyen további, kiegészítő szolgáltatást így például takarítást, étkezést stb. is feltételez. Az eddig napvilágot látott értelmezések alapján önmagában a takarítás is megalapozza a hasznosítás szálláshely-szolgáltatásként történő minősítését, ami körültekintésre inti az Airbnb-zőket.

8 kiadott szoba, illetve 16 kiadott ágy alatt végezheti magánszemély

A vonatkozó kormányrendelet szerint, ha a kiadott szobák száma nem haladja meg a 8-at, és a kiadott ágyak száma nem haladja meg a 16-ot, akkor a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemély is végezheti, amely magánszálláson végzett tevékenységnek minősül.

Ha viszont vagy a szobák, vagy az ágyak száma meghaladja a szobák tekintetében 8, illetve az ágyak száma vonatkozásában a 16-os keretszámot, ez esetben a szálláhely-szolgáltatási tevékenységet magánszemély, illetve egyéni vállalkozó nem, hanem csak cég végezheti, amit a vonatkozó kormányrendelet szerint egyéb szálláshelyen végzett tevékenységnek tekint a kormányrendelet.

Vonatkozik ez tehát mindazon Airbnb keretében ingatlant hasznosítókra is, akiknek az ingatlanában 16 fekhelynél vagy 8 szobánál több található.

A szobák és az ágyak számára vonatkozó limitet az alkalmazandó kormányrendelet szerint szállás-helyenként kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy nem adódik össze a különböző szálláshelyen lévő ágyak és szobák száma.

Ha tehát egy magánszemély több, tulajdonában álló lakásban végez szálláshely-szolgáltatási tevékenységet, ez esetben ahhoz, hogy ne kelljen céget alapítani a szálláshely-szolgáltatási tevékenység gyakorlásához, figyelnie kell arra, hogy a lakásonként (szálláshelyenként) a szobák száma ne haladja meg a 8-at és a lakásban lévő ágyak száma ne haladja meg a 16-ot.

A kormányrendelet további rendelkezései

Az ágyak száma szempontjából fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet szerint a fekvőhelyek száma számít, ezért például két vendég elszállásolására alkalmas fekvőhely két ágynak számít. Az ágyak számítása szempontjából az ágyak számába bele kell számítani az ideiglenesen elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyakat, azaz a pótágyakat is.

A vonatkozó kormányrendelet szerint, mind a magánszálláshelyen, mind pedig az egyéb szálláshelyen végzett tevékenységet be kell jelenti a szálláshely szerint illetékes önkormányzati jegyzőnek. A fentiekben foglaltakra tekintettel a korábbi szabályokhoz képest új keretszámokkal került meghatározásra a két típusú szálláshely fogalma, ezért a 2020. szeptember 30-ig nyilvántartásba vett, vagy működési engedéllyel rendelkező azon egyéb szálláshely-szolgáltató, amely megfelel a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezheti, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa.

Áfa-fizetési kötelezettség szempontjából ugyanakkor nincs különbség aközött, hogy ha magánszálláshely-szolgáltatóként vagy egyéb szálláshely-szolgáltatóként végzi valaki tevékenységét, ugyanis azok üzletszerűen történő végzése miatt mindkét esetben áfa alanyiság keletkezik.

Az áfa-béli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más – hazai vagy közösségi – jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvek alapján határolják el az egyes tevékenységeket. Az adózási kérdésre adott válasz megállapításai szerint az áfa-törvény szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik.

Erre tekintettel az ágyak és a szobák számától függetlenül áfa-fizetési kötelezettsége keletkezik annak a személynek, aki Magyarországon üzletszerűen ellenérték fejében turisztikai jellegű, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást végez, tehát mindenkinek, aki airbnb keretében hasznosítja az ingatlanát.

Forrás: Origo[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.