[:en]

Chancellor Rishi Sunak has announced a £750m package to keep struggling charities afloat during the coronavirus pandemic.

The move follows concern that some charities are facing collapse, with income shrinking because of enforced shop closures.

Bigger charities such as Oxfam and Age UK have furloughed two-thirds of staff.

The measures involve cash grants direct to charities providing key services during the crisis.

As part of the scheme, £360m will be directly allocated by government departments to those charities.

Another £370m will go to small local charities, including those delivering food and essential medicines and providing financial advice.

‘Gentleness of charity’

Announcing the move, Mr Sunak said the government could not match every pound of spending that the UK’s 170,000 charities would have received this year.

He also said charities were eligible for help through the government’s job retention scheme.

However, he said the government wanted to help the charities that were “on the front line of fighting the coronavirus”.

“Shutting up shop at this moment would contravene their very purpose,” he added.

Mr Sunak also said the government would match all donations to the BBC’s Big Night In fundraising event on 23 April, pledging a minimum of £20m.

“We need the gentleness of charity in our lives,” he said.

Charity organiser Jeff Kennedy, who runs the Community First Aid Corps in Morecambe, says he has yet to study the details of the Treasury’s plan, but that his organisation urgently needs help.

In normal times, his six-person team provides first aid cover at public events in exchange for donations, but a string of cancellations has left the charity on the brink of going bust.

Mr Kennedy said his team had found a new role in the community by collecting shopping for vulnerable people and walking their dogs, but income had dried up, while accommodation and utility bills still needed to be paid.

“We don’t know whether we’ll be able to come through this,” Mr Kennedy told the BBC. “I’ve been using my life savings, putting money in out of my own pocket, for a few weeks now, just to keep us afloat.”

‘Important support’

In the run-up to Mr Sunak’s announcement, charities including the St John Ambulance Association had warned that they could go bust unless they received state aid.

The ambulance association will now receive assistance as part of the package, as will hospices, Citizens Advice and charities dealing with vulnerable children and victims of domestic abuse.

Sir John Low, chief executive of the Charities Aid Foundation, said the set of measures from the Treasury would “offer important and welcome support for civil society at this very difficult time for us all”.

But there was still “a long way to go”, he added.

“Recognising the humbling generosity of the British public right now is so vital as we rally together in the face of such a national challenge,” he said.

Shadow chancellor Anneliese Dodds said: “While this announcement is welcome, it falls far short of filling the financial black hole many organisations are facing.

“Ministers should continue to look at what additional measures can be made available.

“We must also see concerted action to guarantee this support can get to charities swiftly, to prevent further damage being done.”[:hu]

Rishi Sunak kancellár bejelentette egy 750 millió font összegű csomagot a koronavírus világjárvány idején a küzdő jótékonysági szervezetek felszínén tartására.

A lépés abból adódó aggodalomra ad okot, hogy egyes jótékonysági szervezetek összeomlással szembesülnek, és a jövedelmek csökkennek a kényszerüzletek bezárása miatt.

Nagyobb jótékonysági szervezetek, mint például az Oxfam és az Age UK, a személyzet kétharmadát elszenvedték.

Az intézkedések magukban foglalják a készpénz-támogatásokat, amelyeket közvetlenül a jótékonysági szervezeteknek nyújtanak, a válság idején kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújtva.

A rendszer részeként a kormányzati szervek 360 millió fontot fognak közvetlenül juttatni e jótékonysági szervezetekhez.

További 370 millió GBP kerül kis helyi jótékonysági szervezetekre, ideértve az élelmiszereket és az alapvető gyógyszereket szállítókat, valamint pénzügyi tanácsadást.

„A szeretet gyengédsége”

Bejelentette a lépést, Sunak úr azt mondta, hogy a kormány nem tud egyeztetni minden olyan kiadási fontot, amelyet az Egyesült Királyság 170 000 jótékonysági szervezete kapott volna ebben az évben.

Azt is mondta, hogy a jótékonysági szervezetek támogatásra jogosultak a kormány munkahely-megtartási rendszerén keresztül.

Azt mondta azonban, hogy a kormány segíteni akarja azokat a jótékonysági szervezeteket, amelyek “a koronavírus elleni küzdelem frontvonalán állnak”.

“Az üzlet bezárása e pillanatban ellentétes lenne a céljukkal” – tette hozzá.

Sunak úr azt is kijelentette, hogy a kormány minden adományt a BBC április 23-i „Nagy Éjszaka” adománygyűjtő rendezvényére fog sorolni, minimum 20 millió fontot vállalva.

“Szükségünk van a szeretet szelídségére az életünkben” – mondta.

Jeff Kennedy jótékonysági szervező, aki a Morecambe-i Közösségi Elsősegély-testületet működteti, azt mondja, hogy még meg kell tanulmányoznia a Kincstár tervének részleteit, ám szervezetének sürgősen segítségre van szüksége.

Normál időben hatfős csapata elsősegély-fedezetet nyújt nyilvános rendezvényeken, adományok cseréjeként, de a törlések egy sorozata a jótékonysági tevékenységet a mellszobor szélére hagyta.

Kennedy úr szerint csapata új szerepet talált a közösségben azáltal, hogy begyűjtötte a kiszolgáltatott emberek bevásárlását és séta a kutyáikat, ám a jövedelem megszáradt, miközben a szállás- és közüzemi számlákat még meg kellett fizetni.

“Nem tudjuk, hogy képesek leszünk-e ezt átjutni” – mondta Kennedy a BBC-nek. “Néhány hétig használom az élettakarékosságaimat, és a zsebéből adtam ki pénzt, hogy felszínen maradjunk.”

„Fontos támogatás”

A Sunak úr bejelentése előtt a jótékonysági szervezetek, köztük a Szent János Mentőszövetség, figyelmeztettek arra, hogy állami támogatástól mentesülhetnek.

A mentőegyesület most a csomag részeként fog segítséget kapni, valamint a kiszolgáltatott gyermekekkel és a családon belüli visszaélések áldozataival foglalkozó vendéglátóhelyek, Citizens Advice és jótékonysági szervezetek.

Sir John Low, a Charity Aid Alapítvány vezérigazgatója elmondta, hogy a Kincstár intézkedései “fontos és örömmel támogatnák a civil társadalmat ebben a nagyon nehéz időszakban mindannyiunk számára”.

De még hosszú utat kell megtenni, tette hozzá.

“A brit közönség megalázó nagylelkűségének elismerése olyan fontos, amikor együtt ülünk egy ilyen nemzeti kihívással szemben” – mondta.

Anneliese Dodds árnyékkancellár elmondta: “Noha ez a bejelentés üdvözlendő, ez messze nem felel meg a pénzügyi fekete lyuk kitöltésének, amely sok szervezettel szembesül.

“A minisztereknek továbbra is meg kell vizsgálniuk, hogy milyen további intézkedések állnak rendelkezésre.

“Szükségünk van összehangolt fellépésre annak biztosítása érdekében, hogy ez a támogatás gyorsan jusson a jótékonysági szervezetekhez, hogy elkerüljük a további károkat.”[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.