[:en]A mortgage loan can be a serious problem for someone who is not paying properly, so you should only pay the installment that the debtor is likely to pay from month to month and be aware of the details.

While a loan is useful to many, it is essential for you to get your own home, and you can gradually repay the loan from your payment. However, not all debtors consider their own borrowing to be good and correct afterwards. This is supported by a 2018 NRC survey of first borrowing: In retrospect, 28 percent of debtors called it a bad or very bad decision to borrow.

Borrowers do not know who or what they commit to

Many are unaware of all the important details and implications of a loan agreement. In the experience of notaries, many do not know what direct enforceability means, meaning that if someone does not pay the installment correctly, they can start enforcement directly against them and lose ownership of their apartment without having to go to court. Many debtors are confronted only with the notary public, who, under the joint and several liability of the debtors, is equally liable for the repayment of the entire loan with his property.

There is only one point in the multi-month process of taking out a home mortgage when the debtor encounters an impartial party, the notary. Notarial involvement is a legal obligation, which, on the one hand, provides the bank with a guarantee that the debtor will comply with his contractual obligations – the obligations contained in the notarial deed are directly enforceable.

On the other hand, it is also beneficial for the borrower that the notary, as an independent legal expert, contributes impartially to the legal transaction by presenting the document, informing the parties of the essence and legal consequences of the legal transaction, and explaining any questions.

Consumer protection is also served by giving the borrower another opportunity to consider what he or she is going to undertake before the notary, if he or she has a question about the content of the instrument, its consequences, and can even think and refrain from taking out the loan. .

In addition, a notary can provide legal information on a number of other legal aspects of a loan: for example, how do spouses or partners share responsibility, can the loan affect the inheritance, or can the property be leased, sold or given away as a result of the loan?

Notarial involvement in mortgage lending is an extremely valuable guarantee of meeting contractual obligations, informing borrowers and protecting their interests, which are important to the social interests of those involved in the transaction.[:hu]Egy jelzálog alapú kölcsönnél komoly gondba kerülhet az, aki nem törleszt rendben, ezért csak akkora törlesztőrészletet szabad vállalnia az adósnak, amit nagy valószínűséggel hónapról hónapra fizetni tud, és fontos tisztában lenni a részletkérdésekkel.

A kölcsön ugyan sokaknak hasznos, és elengedhetetlen ahhoz, hogy saját lakáshoz jussanak, a hitelt pedig fokozatosan vissza tudják törleszteni a fizetésükből. Ugyanakkor nem minden adós tartja utólag jónak és helyesnek saját hitelfelvételét. Ezt támasztja alá az NRC kutatócég 2018-as felmérése az első hitelfelvételről: eszerint visszatekintve az adósok 28 százaléka rossz vagy nagyon rossz döntésnek nevezte, hogy kölcsönt vett fel.

Nem tudják a hitelfelvevők, ki és mire vállal kötelezettséget

Sokan nincsenek tisztában egy kölcsönszerződés minden fontos részletével és következményével. A közjegyzők tapasztalata szerint sokan nem tudják, mit jelent a közvetlen végrehajthatóság, azaz, hogy ha valaki nem fizeti rendben a törlesztőrészletet, akkor bírósági (peres) eljárás nélkül, közvetlenül elindíthatják a végrehajtást ellene, és elveszítheti lakása tulajdonjogát. Számos adóstárs pedig csak a közjegyzőnél szembesül azzal, hogy az adósok egyetemleges felelőssége alapján ő is ugyanúgy felel vagyonával a teljes hitel visszafizetéséért.

Egy lakáscélú jelzáloghitel felvételének több hónapos folyamatában egyetlen pont van, amikor az adós egy pártatlan féllel találkozik, ez a közjegyző. A közjegyzői közreműködés ilyenkor törvényi kötelezettség, ami egyfelől biztosítékot jelent a banknak, hogy az adós betartja a szerződésben vállalt kötelezettségeket – a közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségek ugyanis közvetlenül végrehajthatók.

Másfelől a hitelfelvevőnek is hasznos, hogy a közjegyző független, jogi végzettségű szakértőként, részrehajlás nélkül közreműködik a jogügyletben: ismerteti az okiratot, tájékoztatja a feleket a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről és kérdés esetén magyarázatot ad.

A fogyasztóvédelmet szolgálja az is, hogy a közjegyző előtt a hitelfelvevőnek még egyszer lehetősége van átgondolni, milyen kötelezettséget készül vállalni, amennyiben kérdése van az okirat tartalmával, annak következményeivel kapcsolatban, arra választ kaphat, és akár meg is gondolhatja magát, és elállhat a kölcsön felvételétől.

A közjegyző emellett a hitel számos egyéb jogi vonatkozásáról is adhat jogi tájékoztatást: például arról, hogyan osztoznak a házas- vagy élettársak a felelősségben, kihathat-e a hitel az öröklésre, vagy kiadható, eladható, esetleg elajándékozható-e a hitel miatt zálogjoggal megterhelt ingatlan?

A közjegyzői szerepvállalás a jelzálog hitelezés során rendkívül értékes biztosítékot jelent a szerződésben vállalt kötelezettségek betartására, továbbá a hitelt felvevők tájékoztatására és érdekeinek védelmére, ami az ügyletben résztvevők körén kívül fontos társadalmi érdekeket is szolgál.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.