[:en]The notary, an impartial mint lawyer, plays an important role in informing and borrowing clients. It introduces the notarial deed, informs the parties of the substantial and inherent potential of the legal transaction, and in many cases explains the sometimes extremely complex, banking terms in the content of the deed.

Notary involvement has the dual function of borrowing: preparing the notarial deed unnecessarily and informing borrowers.

The writer of the Mortgage Loan Act pre-establishes such loan agreements to be entered in a notarial deed. A notarial deed is probably a special deed which, if this mist is produced by the borrower, if he does not pay the installments on time, can only be enforced. Thus, the bank does not have to go to court for breach of contract, this document allows for enforcement. This question is safe. All of this conveys the need for the stability of the entire dangerous financial system. So we ask the bank to let the clients go to the notary.

The notary, as an impartial lawyer, also plays an important role in informing clients. It describes the document, informs the parties and the essence of the legal transaction, and possibly explains the extraordinary complexity of the probe, the content of the document requiring banking professionalism.

This is an important consumer protection function, providing the only and ultimate insurance option to ensure that the borrower can be used cleanly for multiple businesses.

Shorter bank documents

The good news for borrowers is that in recent months, more dangerous financial institutions will become shorter, and clearer documents (so-called “planned”) can be used for mortgage notarial deeds. Previously complicated 20-40 pages of complex documents were significantly shortened at these financial institutions.

Since all draft documents are prepared by financial institutions, their content and length depend primarily on banks. The notary’s staff verifies and accepts the requirements of the law and, if so, prepares the notarial deed.

Not only is a shorter document more transparent and simply available to inexperienced borrowers in legal matters, it only has a brief introduction to shorter administration time and a lower notary fee. It is good to know that the first fee-sensitive sensitivity is one of the possible ways for a bank to accept the authentic publisher of a notarial deed electronically and not just on paper.

Who pays the notary fee and what determines the collection?

With the help of US banks, it is passed on to customers for borrowing and must be paid in installments to another financial institution, or be subsequently accepted in a borrower’s account. It is important to know that a notary fee is included in the total loan fee in the latter case, ie it is ultimately paid by a borrower during a term.

The notary fee is not determined by the bank and not by a notary but is valid. A notary may not deviate from the fee, but it must be more favorable than the notary fee if a bank accepts the authentic publication of the document electronically.

Typical misconceptions during borrowing

“..I am a brother of my brother, but I’m not touched if I don’t have to pay the installment …”
This is not the case because the debtor, with all the joint and several liability, is responsible for repaying the entire loan.

I get credit for cheap, 20-year veteran land, with three key, five-year interest rates. The interest rate will be 3 pounds throughout.
Only for the first 5 years can you insure that 3 is mostly an interest, then change it if less but more can become available only and requires a contract.

Reviewing a money transfer and not being able to pay the repayment if you have sole income alone, as a bank bank has to sue and litigation is lengthy.
You don’t have that much time. Let’s build a notarial deed with the single most important legal effect of making a bank by the time the court comes in, if you take such a step in enforcement action if a borrower doesn’t care. Therefore, the debtor does not have a year to turn the financial situation wrong. If you are unable to repay on time, immediately notify the financial institution where they are easily open for rescheduling. It is very good for the bank if the debtor is able to repay his loan.

“… If I receive my inheritance, I will repay the debt immediately and there is no extra cost available …”
This is not really felt as all banks and certainly different risks. The contract specifies the amount of the prepayment fee.

It’s okay if I don’t pay off the mortgage repayment installments, since I’m only responsible for the debt on which the mortgage is based.
Contracts usually stipulate that the borrower is not only liable for the mortgaged property but also for his entire property outside the mortgaged property. Thus, if enforcement is commenced against the debtor, not only will the lien (real estate) be lost, but all other assets (eg other real estate, motor vehicles, other assets, wages and other income) may be enforced.[:hu]A közjegyző, mint pártatlan jogszolgáltató fontos szerepet játszik az ügyfelek tájékoztatásában a hitelfelvétel során. Ismerteti a közjegyzői okiratot, tájékoztatja a feleket a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, és sok esetben elmagyarázza az olykor rendkívül bonyolult, banki szakszavakat tartalmazó okirat tartalmát.

A közjegyzői szerepvállalásnak a hitelfelvétel során kettős funkciója van: a közjegyzői okirat szabályszerű elkészítése és a hitelfelvevők tájékoztatása.

A jelzáloghitelek esetében törvény írja elő, hogy az ilyen hitelszerződések közjegyzői okiratba foglaltan jöjjenek létre. A közjegyzői okirat ugyanis egy olyan speciális okirat, amely alapján – ha az abban foglalt feltételeket a hitelfelvevő nem tartja be, például nem fizeti határidőben a törlesztőrészleteket – közvetlenül lehet végrehajtást indítani. Így a szerződésszegővel szemben a banknak nem kell bírósághoz fordulnia, hanem az okirat alapján közvetlenül végrehajtást kezdeményezhet. Ezáltal követelését biztonságban tudhatja. Mindez közvetve a teljes hazai pénzügyi rendszer stabilitását is szolgálja. Ezért kérik a bankok, hogy az ügyfelek menjenek el a közjegyzőhöz.

A közjegyző, mint pártatlan jogszolgáltató emellett fontos szerepet játszik az ügyfelek tájékoztatásában. Ismerteti az okiratot, tájékoztatja a feleket a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, és adott esetben elmagyarázza a sokszor rendkívül bonyolult, banki szakszavakat tartalmazó okirat tartalmát.

Ezáltal fontos fogyasztóvédelmi funkciót tölt be, az egyetlen és utolsó lehetőséget biztosítja arra, hogy a hitelfelvevő tisztában legyen azzal, mit vállal.

Rövidebb banki okiratok

Jó hír a hitelfelvevőknek, hogy az elmúlt hónapokban több jelentős hazai pénzintézet is rövidebb, érthetőbb dokumentumok (úgynevezett tervezetek) használatára tért át a jelzáloghitelekhez kapcsolódó közjegyzői okiratoknál. A korábban gyakran 20-40 oldalas, bonyolult iratok jelentősen lerövidültek ezeknél a pénzintézeteknél.

Mivel általában az okirat tervezetét a pénzintézetek készítik el, így annak tartalma, hossza is elsősorban a bankokon múlik. A közjegyző pedig ellenőrzi, hogy megfelel-e a jogszabályi feltételeknek a dokumentum, és ha igen, akkor az alapján elkészíti a közjegyzői okiratot.

A rövidebb okirat nemcsak átláthatóbb és egyszerűbb a jogi ügyekben általában járatlan hitelfelvevőknek, hanem a kisebb terjedelem rövidebb ügyintézési időt és kedvezőbb közjegyzői díjat is jelent. Jó tudni, hogy további jelentős díjkedvezmény érhető el abban az esetben, ha a bank elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadmányát elektronikusan is, és nemcsak papíron.

Ki fizeti a közjegyző díjat, és mi határozza meg az összegét?

Egyes bankok a közjegyzői díjat már a hitelfelvételnél az ügyfelekre hárítják, míg más pénzintézetek a kifizetett összeget részben vagy egészében utólag jóváírják a hitelfelvevő számláján. Fontos tudni azonban, hogy a közjegyzői díj utóbbi esetben is beleszámít a teljes hiteldíjba, azaz végső soron a hitelfelvevő fizeti meg a futamidő alatt.

A közjegyzői díjat nem a bank, és nem is a közjegyző határozza meg, hanem jogszabály. A díjszabástól a közjegyző nem térhet el, de kedvezőbb a közjegyzői díj például akkor, ha a bank elfogadja az okirat hiteles kiadványát elektronikusan is.

Jellemző tévhitek a hitelfelvétel során

“..Testvérem adóstársa vagyok, de engem nem érint, ha nem tudja fizetni a törlesztőt…”
Nem igaz, mert az adóstárs az egyetemleges felelősség keretében teljes vagyonával felel a teljes hitel visszafizetéséért.

Olcsón jutok hitelhez, 20 évre vettem föl kölcsönt, a kamat 3 százalékos, ötéves kamatperiódussal. A kamat végig 3 százalék lesz.
Csak az első 5 évben lesz biztosan 3 százalékos a kamat, utána változhat, akár kevesebb, de több is lehet, ennek részleteit és feltételeit tartalmazza a szerződés.

Ha átmeneti pénzzavarba kerülök, és nem tudom fizetni a törlesztőt, akkor van legalább egy évem anyagilag egyenesbe jönni, mert a banknak pereskednie kell, és a bírósági eljárás hosszadalmas.
Nincs ennyi ideje. Éppen ez a közjegyzői okirat egyik legfontosabb joghatása, hogy a bankoknak nem kell bírósághoz fordulniuk, hanem közvetlenül tudnak végrehajtást kezdeményezni, ha a hitelfelvevő nem törleszt. Ezért nincsen egy éve az adósnak, hogy rendezze rosszra fordult anyagi helyzetét. Ha nem tud időben törleszteni, haladéktalanul jelezze a pénzintézetnek, ahol általában nyitottak az átütemezésre. A banknak is az a jó, ha az adós vissza tudja fizetni hitelét.

“…Ha megkapom az örökségem, rögtön visszafizetem a tartozást, és ennek nincsen pluszköltsége…”
Ez nem feltétlenül igaz, mert általában van díja az előtörlesztésnek, minden bank és minden hitel esetében eltérő mértékű. A szerződésben pontosan meghatározzák, mekkora költsége van az előtörlesztésnek.

Nincs baj, ha nem fizetem a jelzáloghitel törlesztőrészleteit, hiszen csak azzal az ingatlannal felelek a tartozásért, amelyre a hitelszerződésben zálogjogot alapítottunk.
A szerződésekben rendszerint kikötik, hogy a felvett hitelért az adós nem csak a zálogul lekötött ingatlannal, hanem azon kívül a teljes vagyonával felel. Így, ha az adós ellen végrehajtás indul, akkor nem csak a zálogtárgyat (ingatlant) veszítheti el, hanem minden más vagyona (pl. egyéb ingatlan, gépjármű, más vagyontárgyak, munkabér és más jövedelmei) végrehajtás alá vonható.

Forrás: Origo[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.