[:en]The number of people working from home has not increased significantly compared to the first wave of the coronavirus, but monitoring the performance of colleagues is still a problem for Hungarian companies, according to a recent study. 

Many Hungarians work remotely

A survey of Infosector, which has more than 250 corporate customers across the country, gathered responses from business leaders about what they experienced in the second wave and how to address the challenges posed by the pandemic. In the six-point questionnaire, respondents were asked to rate the statements on a ten-point scale based on how true the statement was to their company. Based on the answers to the first question, it can be stated (average 5.6) that although there were salient cases, overall, the number of people working from home has not increased significantly since September compared to the first wave. At the same time, the majority of company executives pointed out that more than half of their employees have been working from home for a longer period of time (average 6.2), and the performance of home employees has a significant impact on the results of their business this year.

So far, there are many half-solutions

Although trust in telecommuting has changed in a positive direction for many companies, there are still plenty of “half-solutions” in the market that can only be used to overcome difficulties periodically. For example, half of those surveyed lack a work and time recording system (5.0), which can lead to a work-life balance upset in the long run, as colleagues work more hours from home than colleagues did in the office. He added :

“Both employers and employees feel in their own skin that creating the right conditions at home is key, as creating a calm environment and precise task management are needed to create value. Our research also confirmed our personal experience: there are more and more good examples, but regardless of the industry, we can say that Hungarian companies still have a lot to do and opportunities in this field. ” – said Tamás Fábián, the chief operating officer of Infosector Kft.

More and more people are switching to a “hybrid office” system to maintain team spirit

Because basic communication is solved with the introduction of software available for free or for a minimal monthly fee (e.g., Microsoft Teams) and is usually well understood and seen by the parties in online meetings, many feel that all backgrounds are provided for working from home. However, online discussions alone are by no means enough to create a complete work experience. Several international studies have already shown that the level of motivation and mental well-being of employees in the home office can be significantly reduced. This is no different on the Hungarian market:

“ Most companies have reduced the number of face-to-face meetings of their employees to a minimum for safety reasons, as they can prevent hotspots from forming and organizations from coming to a complete halt. It is right and responsible thinking, at the same time maintaining team spirit and cohesion requires social contact. That is why more and more people are switching to so-called hybrid office systems, where colleagues can meet and talk to each other to a limited extent, ” said Ágoston Gungl, Managing Director of Infosector Kft.

The release of colleagues is not only a health but also a safety risk

One-third of those surveyed already have some sort of system in place (e.g., weeks A and B) where alternates can meet and work together in the office in limited numbers, but also in person in the office. This “hybrid” method, on the other hand, once again poses new challenges for companies, as – despite all good intentions – if they do not use an expert to implement, colleagues will bring data protection and cyber security risks from home to work.

“Even a flash drive or laptop used for private purposes can serve as a Trojan horse for hackers. If such a device somehow gets into the company’s network, returning employees could inadvertently cause millions in damage to the company at the end of the day. Therefore, managers are usually advised to think of solutions that provide a comprehensive answer to the challenges – as you need to invest in such a system once, then with the attention of an expert partner, the solution you have just implemented will serve your business for years to come. , if the trouble hits again, ” summed up Tamás Fábián, the chief operating officer of Infosector Kft.

[:hu]Nem nőtt számottevően az otthonról dolgozók száma a koronavírus első hullámához képest, a kollégák teljesítményének nyomonkövetése azonban még mindig problémát okoz a magyar cégeknél – derült ki egy friss kutatásából. 

Rengeteg magyar dolgozik távmunkában

Az országszerte több mint 250 vállalati ügyféllel rendelkező Infosector kutatásában cégvezetők válaszait gyűjtötték össze a második hullámban tapasztaltakról és a pandémia által okozott kihívások kezeléséről. A hat pontból álló kérdőívben a megkérdezetteknek egy tízes skálán kellett értékelniük az állításokat azok alapján, hogy mennyire igaz cégükre az adott kijelentés. Az első kérdésre adott válaszok alapján kijelenthető (5,6-os átlag), hogy habár voltak kiugró esetek, összességében szeptembertől kezdve nem nőtt számottevően az otthonról dolgozók száma az első hullámhoz képest. A cégvezetők többsége egyúttal arra is rámutatott, hogy munkavállalóik több mint fele dolgozik huzamosabb ideje otthonról (6,2-es átlag), és a vállalkozása idei eredményére kiemelkedő hatással van az otthoni munkavállalók teljesítménye.

Egyelőre sok a félmegoldás

Habár számos cégnél pozitív irányba változott a távmunkával szembeni bizalom, még mindig rengeteg az olyan „félmegoldás” a piacon, amivel csak időszakosan tudják áthidalni a nehézségeket. A megkérdezettek felénél például hiányzik a beosztás- és munkaidő nyilvántartási rendszer (5,0-s érték), ami hosszútávon a munka-magánélet egyensúly felborulását is okozhatja, hiszen összességében óraszámot tekintve többet dolgoznak otthonról a kollégák, mint tették azt az irodában. Hozzátette:

„A munkáltatók és a munkavállalók is a saját bőrükön érzik azt, hogy a megfelelő körülmények kialakítása otthon is kulcsfontosságú, hiszen az értékteremtéshez nyugodt környezet és pontos feladatkezelés szükséges. A kutatásunk visszaigazolta a személyes tapasztalatainkat is: egyre több a jó példa, de iparágtól függetlenül elmondhatjuk, hogy még rengeteg tennivalója és lehetősége van még a magyar cégeknek ezen a téren.” – mondta Fábián Tamás, az Infosector Kft. operatív vezetője.

Egyre többen váltanak „hibrid iroda” rendszerre a csapatszellem fenntartása miatt

Mivel az alapvető kapcsolattartás az ingyenesen vagy minimális havidíjjal elérhető szoftverek (pl. Microsoft Teams) bevezetésével megoldódott, és az az online meetingeken általában jól értik és látják is egymást a felek, sokan úgy érzik, hogy minden háttér adott az otthoni munkavégzéshez. Az online megbeszélések önmagukban azonban korántsem elegendőek ahhoz, hogy megteremtsék a teljes munkahelyi élményt. Több nemzetközi kutatás is rámutatott már arra, hogy a home office-ban jelentősen csökkenhet a dolgozók motivációs szintje és szellemi jóléte. Ez a magyar piacon sincs másként:

A vállalatok nagy része a járványveszélytől tartva biztonsági okokból minimálisra csökkentette dolgozóik személyes találkozóinak a számát, hiszen ezzel meg tudják akadályozni a gócpontok kialakulását és a szervezetek teljes leállását. Ez helyes és felelős gondolkodás, ugyanakkor a csapatszellem és a kohézió fenntartásához kell a szociális érintkezés. Ezért váltanak egyre többen úgynevezett hibrid iroda rendszerekre, ahol ugyan korlátozottan, de találkozhatnak és informálisan beszélgethetnek egymással a kollégák” – mondta Gungl Ágoston, az Infosector Kft. ügyvezetője.

A kollégák visszaengedése nemcsak egészségügyi, hanem biztonsági kockázat is

A kutatásban megkérdezettek egyharmadánál működik már valamilyen rendszer (például A és B hét), amikor egymást váltva, korlátozott létszámban, de személyesen is találkozhatnak és együtt dolgozhatnak a kollégák az irodában. Ez a „hibrid” módszer viszont ismét új kihívások elé állítja a cégeket, hiszen – minden jó szándék ellenére – ha nem vesznek igénybe szakértőt a bevezetéshez, akkor adatvédelmi és kiberbiztonsági kockázatokat hoznak be a kollégák otthonról a munkahelyre.

„Már egy magáncélra használt pendrive vagy egy laptop is trójai falóként szolgálhat a hackerek számára. Ha valahogyan bekerül egy ilyen eszköz a céges hálózatba, a visszatérő munkavállalók a nap végén akár akaratlanul is milliós károkat okozhatnak a cég számára. A vezetőknek ezért általában azt szoktuk javasolni, hogy olyan megoldásokban gondolkozzanak, amelyek átfogóan adnak választ a kihívásokra – hiszen egy ilyen rendszerbe egyszer kell befektetni, majd a szakértő partner odafigyelésével a most bevezetett megoldás évekig jól szolgálja majd a vállalkozás céljait, és akkor is puhára esnek, ha esetleg újra beüt a baj” – foglalta össze tapasztalatait Fábián Tamás, az Infosector Kft operatív vezetője.

[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük