[:en]17 percent of businesses have been in an extremely serious situation in recent months, but the changes caused by the coronavirus also have winners.

Opten, a company information provider, conducted a survey among its customers on the sectoral effects of the coronavirus in April 2020. The subject of the research was to assess the economic effects of the coronavirus, to explore operational problems and to learn about the vision of entrepreneurs.

One of the most important results of the research is that the restrictions imposed due to the coronavirus have affected businesses extremely extremely. In general, many companies have been in a critical situation in recent months, but more than half of the respondents do not feel any significant change, and even 6 percent have even improved their outlook. The results show some variance depending on sales revenue and firm size, but this is not significant. For example, enterprises with more than 100 employees are somewhat more pessimistic than average, but the size of the enterprise is not a strong differentiating factor.

In the sector inquiry, trade proved to be the most divisive sector. 14 percent of trading businesses reported improving prospects, while 24 percent experienced a critical situation. The rate of positive outlook in the sector was three times the national average, but responses to the critical situation were also highest in this sector. Based on the responses, this sector appears to have been the most extreme response to the coronavirus and subsequent changes.

The supply chain is stuck

The containment and restriction measures caused by the coronavirus have caused serious disruptions in the supply chain of certain sectors and enterprises. 68 percent of respondents reported supply problems, but a significant proportion of businesses have been able to address this so far, with less than half of businesses reporting deteriorating prospects. In many cases, larger companies also have more complex supply chains, and a higher proportion of more serious supply problems have been reported in this segment. Twenty-five percent of entrepreneurs with more than 100 employees with annual net sales exceeding HUF 10 billion reported significant supplier disruptions.

The vision is also divisive among the companies involved in the research. Sixty percent of respondents rely solely on self-reliance in their continued operation. The combination of self-sufficiency and government assistance is seen by 20 percent of respondents as a guarantee of further operation, while the remaining 20 percent are already thinking about changing their profile.

Serious rearrangement can come 

Overall, therefore, the economic changes caused by the coronavirus have not only put certain sectors in a difficult position, but entrepreneurs also perceive serious differences within a sector. Taken together, the responses point to a significant reorganization of some sectors. The year 2020 will have losers en masse, but it will also win. Many will run from a disadvantage or a critical situation for the rest of the year, but the preparedness and management skills of the companies will together decide who and what position they can stay in their own market.[:hu]A vállalkozások 17 százaléka rendkívül súlyos helyzetbe került az elmúlt hónapokban, de a koronavírus okozta változásoknak vannak nyertesei is.

Az Opten céginformációs szolgáltató az ügyfelei között végzett felmérést a koronavírus szektoriális hatásairól 2020 áprilisában. A kutatás tárgya a koronavírus gazdasági hatásainak felmérése, működési problémák feltárása és a vállalkozók jövőképének megismerése volt.

A kutatás legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy a koronavírus miatt bevezetett korlátozások rendkívül szélsőségesen érintették a vállalkozásokat. Általánosságban elmondható, hogy sok gazdasági társaság került kritikus helyzetbe az elmúlt hónapok során, de a válaszadók több mint felénél nem éreznek érdemi változást, sőt 6 százalékuknál még javultak is a kilátások. Az eredmények mutatnak némi szórást árbevétel és cégméret függvényében, de ez nem jelentős. A több mint 100 főt foglalkoztató vállalkozások például valamelyest pesszimistábbak az átlagnál, de a vállalkozás nagysága nem számít erős differenciáló tényezőnek.

A szektoriális vizsgálat során a kereskedelem bizonyult a legmegosztóbb ágazatnak. A kereskedő vállalkozások 14 százaléka számolt be javuló kilátásokról, viszont 24 százalékuk kritikus helyzetet tapasztalt. A pozitív kilátás aránya a szektorban háromszorosa az összágazati átlagnak, de a kritikus helyzetre adott válaszok is ebben az ágazatban voltak a legmagasabbak. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy ez a szektor reagálta le a legszélsőségesebben a koronavírust és az azt követő változásokat.

Elakadt a beszállítói lánc

A koronavírus okozta távolságtartási és korlátozási intézkedések súlyos fennakadásokat okoztak egyes ágazatok, vállalkozások beszállítói láncában. A válaszadók 68 százaléka számolt be beszállítási problémákról, de ezt a vállalkozások jelentős része eddig le tudta kezelni, hiszen a vállalkozások csak kevesebb mint fele számolt be romló kilátásokról. A nagyobb méretű vállalkozások sok esetben összetettebb beszállítói láncokkal is rendelkeznek, ennek megfelelően ebben a szegmensben nagyobb arányban jelentettek súlyosabb beszállítói problémákat. A 10 milliárd forint éves nettó árbevételt meghaladó, 100 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalkozók 25 százaléka számolt be jelentős beszállítói fennakadásról.

A jövőkép szintén megosztó a kutatásban részt vett vállalkozások körében. A válaszadók 60 százaléka kizárólag az önerőre épít a további működése során. Az önerő és kormányzati segítség együttesét a válaszadók 20 százaléka látja a további működés biztosítékának, a maradék 20 százalék viszont már profilváltáson gondolkodik.

Komoly átrendeződés jöhet 

A koronavírus okozta gazdasági változások összességében tehát nem csak bizonyos ágazatokat hoztak nehéz helyzetbe, de ágazaton belül is komoly különbségeket érzékelnek a vállalkozók. A válaszok együttesen egyes ágazatok jelentős átrendeződését vetítik előre. A 2020-as évnek tömegesen lesznek vesztesei, de nyertesi is. Sokan hátrányból, illetve kritikus helyzetből futnak neki az év hátralévő időszakának, de a cégek felkészültsége és a menedzsment képessége együttesen fogják eldönteni ki és milyen pozícióban maradhat a saját piacán.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.