[:en]Today, there are more than half a million sole proprietors in Hungary. However, the preferential tax system favorable to them does not constitute a guarantee for their retirement years, as it costs an extremely low amount to the entrepreneur’s pension fund. In addition, their growing share in the labor market could have an impact on the overall pension system. According to an annual representative survey by OTP Bank, the number of people whose employment is included in pension entitlements has been steadily declining in recent years, with only 86 per cent having such employment at the end of last year.

Self-employment – But what will the pension be like?

In the last five years, the number of sole proprietors in Hungary has been growing steadily, in 2020 more than 530,000 people chose this solution. They are provided with three tax options: they can choose between paying a KATA amount of HUF 25,000, HUF 50,000 and HUF 75,000. However, reduced taxation can be a problem in the long run: for example, the tax amount of HUF 25,000 is not included in the pension fund at all, ie these years are wasted in the later calculation of the pension contribution. With regard to the other two options, the amount included in the pension fund is also extremely low: after HUF 50 thousand, the tax base is HUF 98,100, and after HUF 75 thousand it is HUF 164 thousand.

In 2020, a KATA day counts as just over 0.6 days of service for future pension calculations. So if someone is KATÁ all year round, instead of 365 days, this year he will only get 222 days of service that will be taken into account in the pension calculation. The situation of KATÁs has further deteriorated in this respect compared to the previous few years, as they were able to earn another 267 days in 2016, 257 days in 2017, 250 days in 2018, and 236 days in 2019.

For those who are full-time sole proprietors, the tax exemption introduced due to the epidemic situation is not an added problem, as for them this exemption period qualifies as service time and thus the pension contribution can be paid without any problems. However, those who are not full-time KATA entrepreneurs cannot take advantage of this opportunity.

“The savings of the present can serve as a key retirement income supplement for entrepreneurs in the future. After all, now they can base not only their business, but also their own future on proper self-care. The Pension Fund helps to ensure that while they are busy realizing their dreams, their plans for old age are also on a calm footing, ”said Krisztina Horpácsi, Head of the OTP Pension Fund. “According to OTP Bank’s Self-Care Index, fewer and fewer people choose to opt for traditional forms of employment; according to the latest survey, only 86 percent of them have an employment relationship that includes their pension contributions,” he added.

The other side of the coin

The ever-increasing proportion of sole proprietors also has an impact on employee pensions. As they contribute less to the pension fund, it becomes more difficult to maintain the benefit system. If the sole proprietorship and thus the popularity of KATA maintains its growing trend, it will mean that there will potentially be even less support for the retired generation in the future. Last year, about a tenth were self-employed and their market role has grown steadily over the past ten years.[:hu]Ma már több mint félmillió egyéni vállalkozó van Magyarországon. A számukra kedvező kedvezményes adózási rendszer azonban nem jelent biztosítékot nyugdíjas éveikre, ugyanis így rendkívül alacsony összeg kerül a vállalkozó nyugdíjalapjába. Ráadásul egyre növekvő arányuk a munkaerőpiacon a teljes nyugdíjrendszerre hatással lehet. Az OTP Bank éves reprezentatív kutatása szerint az utóbbi években folyamatosan csökkent azoknak a száma, akiknek munkaviszonya beleszámít a nyugdíjjogosultságba, tavalyi év végén már csak 86 százalékuk volt ilyen alkalmazásban.

Egyéni vállalkozás – De miből lesz a nyugdíj?

Az utóbbi öt évben folyamatosan nőtt az egyéni vállalkozók száma Magyarországon, 2020-ban már 530 ezernél is többen választották ezt a megoldást. Számukra három adózási lehetőség biztosított: 25, 50 és 75 ezer forintos KATA összeg befizetése közül választhatnak. A kedvezményes adózás azonban hosszútávon nehézségeket jelenthet: a 25 ezer forintos adóösszeget például egyáltalán nem számítják bele a nyugdíjalapba, vagyis ezek az évek a nyugdíjjárulék későbbi számításánál kárba vesznek. A másik két opció tekintetében is rendkívül alacsony a nyugdíjalapba beszámított összeg: 50 ezer forint adó után 98 100 Ft, 75 ezer forint után pedig 164 ezer forint járulékalapot jelent.

2020-ban egy KATÁ-s nap csak alig több, mint 0,6 napnyi szolgálati időnek számít a majdani nyugdíjszámítás szempontjából. Tehát ha egész évben KATÁ-s valaki, akkor 365 nap helyett idén csak 222 nap olyan szolgálati időt szerez, amely a nyugdíjszámítás során majd beszámítható lesz. A KATÁ-sok helyzete az előző néhány évhez képest is tovább romlott e tekintetben, mert 2016-ban még 267 napnyi, 2017-ben 257 napnyi, 2018-ban 250 napnyi, 2019-ben 236 napnyi szolgálati időt szerezhettek.

Akik főállású egyéni vállalkozók, számukra a járványhelyzet miatt bevezetett adózás alóli mentesülés nem jelent plusz problémát, hiszen számukra ez a mentesítési időszak szolgálati időnek minősül és így a nyugdíjjárulék gond nélkül folyósítható. Viszont azok nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, akik nem főállásban KATA-s vállalkozók.

„A jelen takarékossága a jövőben kulcsfontosságú nyugdíjas kori jövedelemkiegészítésként szolgálhat a vállalkozók számára. Hiszen most nem csak vállalkozásuk, de saját jövőjüket is megalapozhatják a megfelelő öngondoskodással. A Nyugdíjpénztár segít abban, hogy míg álmaik kivitelezésével foglalatoskodnak, időskori terveik is nyugodt alapokra kerüljenek” – mondta Horpácsi Krisztina az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. – „Az OTP Bank Öngondoskodási Indexe alapján látszik, hogy egyre kevesebben választják a hagyományos munkavállalói formákat, a legfrissebb felmérés alapján már csak 86 százalékuk volt olyan munkaviszonyban, mely beleszámít a nyugdíjjárulékába” – tette hozzá.

Az érem másik oldala

Az egyéni vállalkozók folyamatosan növekvő aránya az alkalmazottak nyugdíjára is befolyással van. Mivel kisebb összeggel járulnak hozzá a nyugdíjalaphoz, nehezebbé válik az ellátási rendszer fenntartása. Amennyiben az egyéni vállalkozás és ezzel a KATA népszerűsége megőrzi növekvő tendenciáját, az azt fogja jelenteni, hogy a jövőben potenciálisan még kevesebben fogják eltartani a nyugdíjas generációt. A tavalyi évben mintegy tizedét az egyéni vállalkozók tették ki és piaci szerepük az elmúlt tíz évben folyamatosan nőtt.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.