[:en]

If you do not receive a salary or your severance pay is not paid by your former employer by the legal deadline and you cannot agree to it, you can initiate an order for payment procedure (FMH) with any notary. This is also true on the other side, because few know, but employers may also have claims against their employees, such as for damages, lack of inventory, or withholding wages paid without a legal basis. In such cases, the employer can also initiate an order for payment procedure.

Layoffs, redundancies, late pay, part-time work, downtime – many are experiencing the crisis on their own skin these days. The epidemic caused extremely serious damage in several sectors, made service impossible, and customers and consumers were left behind.

The companies involved and their employees are in a very difficult situation. According to CSO data, in April, 140,000 more people declared themselves unemployed than a month earlier.

There is no salary, no severance pay

Many workers today may feel vulnerable, “glad they have a job,” and many don’t dare to move if their employer doesn’t pay them on time. They don’t know what to do if they’re fired, but they don’t get their severance pay, although it would be based on their years of employment.

A person who does not receive wages or severance pay is not paid by his former employer by the statutory deadline and cannot agree with him may initiate an order for payment procedure with any notary.

An order for payment is an effective solution because if the employer does not object within 15 days of service, it will be final and enforceable on day 16. In the event of a discrepancy within the time limit (i.e., if the employer disputes the claim), the proceedings become litigation and continue in court.

The order fee is not received by the deadline either

Many people do not work in an employment relationship, but as a contractor, for a commission fee, for them an unpaid fee for the task performed can cause headaches.

As an entrepreneur, one of the fastest ways to enforce a claim is the order for payment procedure, but while in the case of individuals the procedure can also be initiated on paper, not as a sole proprietor or business company (eg a limited liability company, Ltd.). The latter may only initiate the order for payment procedure electronically.

Reluctant to pay the employee?

Few know, but employers may also have claims against their employees, such as for damages, lack of inventory, or withholding wages paid without a legal basis.

In such cases, the employer can also initiate an order for payment procedure, so you can get your money within a few weeks, as opposed to litigation, which sometimes takes years. (Employers can issue a demand for payment directly, but only up to a claim related to the employment relationship and not exceeding three times the mandatory minimum wage.)

The above examples apply not only to employment but also to civil servant, service or civil service relationships.

However, a pecuniary claim arising from an employment relationship or an employment relationship may be enforced by an order for payment procedure only if the subject matter of the case is not the legal consequence or disciplinary offense imposed as a result of the employee’s misconduct, modification, termination.

It is easy to request the issuance of a payment order

FMH is fast: if the notary finds everything in the application, the payment order will be issued no later than fifteen days from the receipt of the application – within three working days in the case of an application submitted electronically. The forms required to start FMH can be downloaded from the website of the Hungarian National Chamber of Notaries.

Once the order for payment has become final, the notary can order enforcement on request, so that the claimant can receive money within a few weeks. The enforcement application form is also available on the Chamber’s website. This application must be submitted to the same notary who issued the order for payment.

Many companies prefer to pay rather than contradict

If, after the service of the payment order has been served, the employer or the employee disputes the debt (there is a contradiction), it is up to the FMH’s initiator to decide whether to pursue the case in court. But experience shows that the issuance of a payment order, due to its known and serious consequences, in itself significantly increases the willingness to pay.

In any case, it is only worth initiating proceedings in a case if we are sure of the legitimacy of our claim and we also have the documents and means necessary to prove it. If you are unsure, you should seek the help of a lawyer.

Incidentally, an order for payment procedure can be initiated in almost all cases where we are owed an amount not exceeding HUF 30 million. It can be an effective and quick solution if we have a claim against our employer, another company or even an individual – finally concluded the experts of the Hungarian National Chamber of Notaries.[:hu]

Aki nem kap bért, vagy végkielégítését nem fizeti ki egykori munkaadója a törvényi határidőre, és nem tud megegyezni vele, akkor bármely közjegyzőnél kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást (FMH). Igaz ez a másik oldalra is, mert kevesen tudják, ám a munkáltatóknak is lehet követelésük alkalmazottjukkal szemben, például károkozás, leltárhiány vagy jogalap nélkül kifizetett munkabér visszatartása miatt. Ilyenkor a munkáltató is kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást.

Elbocsátás, leépítés, késve utalt fizetés, részmunkaidő, állásidő – sokan tapasztalják meg mostanában saját bőrükön a válságot. A járvány több szektorban rendkívül komoly károkat okozott, ellehetetlenült a szolgáltatás, elmaradtak a vevők, a fogyasztók.

Az érintett cégek, és dolgozóik nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A KSH adatai szerint áprilisban 140 ezerrel többen mondták magukat munkanélkülinek, mint egy hónappal korábban.

Elmarad a bér, a végkielégítés

Manapság sok munkavállaló kiszolgáltatott helyzetben érezheti magát, „örül, hogy van állása”, és sokan nem mernek lépni, ha a munkaadójuk nem fizet időben bért. Nem tudják, mit csináljanak, ha elbocsátották őket, de nem kapják meg a felmondás miatt járó végkielégítésüket, holott az a munkaviszonyban eltöltött éveik alapján járna.

Aki nem kap bért, vagy végkielégítését nem fizeti ki egykori munkaadója a törvényi határidőre, és nem tud megegyezni vele, az bármely közjegyzőnél kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást.

A fizetési meghagyás hatékony megoldás, mert ha a munkáltató annak kézbesítéstől számított 15 napon belül nem mond ellent, akkor az a 16. napon jogerős és végrehajtható lesz. Határidőn belüli ellentmondás esetén (azaz, ha a munkáltató vitatja a követelést) az eljárás perré alakul és bíróságon folytatódik tovább.

A határidőre sem érkezik a megbízás díj

Sokan nem munkaviszonyban, hanem vállalkozóként szerződéses kapcsolatban, megbízási díjért dolgoznak, számukra az elvégzett feladat után ki nem fizetett díj okozhat fejfájást.

Vállalkozóként is az egyik leggyorsabb módja a követelés érvényesítésének a fizetési meghagyásos eljárás, de míg a magánszemélyek esetében papíralapon is elindítható az eljárás, egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként (pl. bt., kft.) nem. Utóbbi személyi kör kizárólag elektronikusan kezdeményezheti a fizetési meghagyásos eljárást.

Vonakodik fizetni az alkalmazott?

Kevesen tudják, de a munkáltatóknak is lehet követelésük alkalmazottjukkal szemben, például károkozás, leltárhiány vagy jogalap nélkül kifizetett munkabér visszatartása miatt.

Ilyenkor a munkáltató is kezdeményezhet fizetési meghagyásos eljárást, így akár néhány héten belül a pénzéhez juthat, szemben az olykor évekig elhúzódó peres eljárással. (A munkáltatók ki tudnak adni közvetlenül fizetési felszólítást, de csak a munkaviszonnyal összefüggő és a kötelező legkisebb munkabér háromszorosát meg nem haladó összegű követelés erejéig.)

A fenti példák nemcsak munkaviszonyra, hanem közalkalmazotti, szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyokra is érvényesek.

Azonban fizetési meghagyásos eljárással csak akkor érvényesíthető a munkaviszonyból vagy munkaviszony jellegű jogviszonyból származó pénzkövetelés, ha az ügy tárgya nem a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a jogviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.

Egyszerűen kérhető a fizetési meghagyás kibocsátása

Az FMH gyors: a közjegyző, ha mindent rendben talál a kérelemben, a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – elektronikus úton beadott kérelem esetén három munkanapon belül – bocsátja ki. Az FMH megindításához szükséges űrlapokat le lehet tölteni a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról.

A fizetési meghagyás jogerőre emelkedése után a közjegyző kérelemre elrendelheti a végrehajtást, így néhány héten belül pénzhez juthat a jogosult. A végrehajtási kérelem formanyomtatványa is megtalálható a kamara honlapján. Ezt a kérelmet ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell benyújtani, mint aki a fizetési meghagyást kibocsátotta.

Sok cég inkább fizet, minthogy ellentmond

Ha a fizetési meghagyás kézbesítését követően a munkáltató, illetve a dolgozó vitatja a tartozást (ellentmondással él), akkor az FMH kezdeményezőjének döntésén múlik, hogy folytatja-e az ügyet a bíróságon. De a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása – annak ismert és súlyos következményei miatt – önmagában jelentősen növeli a fizetési hajlandóságot.

Mindenesetre csak olyan ügyben érdemes eljárást kezdeményezni, ha a követelésünk jogosságában biztosak vagyunk, és rendelkezünk az annak bizonyításához szükséges dokumentumokkal, eszközökkel is. Bizonytalanság esetén érdemes ügyvédhez fordulni segítségért.

Fizetési meghagyásos eljárást egyébként szinte minden olyan esetben lehet indítani, ahol 30 millió forintot nem meghaladó összeggel tartoznak nekünk. Hatékony és gyors megoldás lehet, ha a munkáltatónkkal, más céggel vagy akár egy magánszeméllyel szemben van követelésünk – hangsúlyozták végezetül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértői.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.