[:en]To what extent do state-owned financial institutions and the funds provided by the Hungarian National Bank (MNB) provide a lasting solution to the shock caused by the coronavirus to domestic enterprises in a difficult situation due to the coronavirus epidemic?

In all equilibrium indicators – current account, public finances, market balance, labor market situation – Hungary has created a sustainable state, which means that the resilience of the domestic economy is stronger than in many EU countries. With these words, György Matolcsy, Governor of the Hungarian National Bank (MNB), signaled at the Economic Policy Forum 2020 on March 10 that the global shock of the first quarter, the coronavirus epidemic, could have put the Hungarian economy in a slightly better position. Analysts also agreed with the assessment.

The central bank governor recalled that Hungary has been catching up rapidly since 2013, thanks to which the financial wealth of households is the highest in the Central and Eastern European region. In addition, the investment rate is at the forefront of European countries, with public debt declining significantly, with the largest share in the region, as well as the ratio of foreign currency debt and net external debt.

The day after the central bank governor’s presentation on 11 March, the World Health Organization (WHO) classified COVID 19 as a pandemic. Which then triggered restrictive measures worldwide.

The most vulnerable

In the second half of April, the MNB estimated the combined loan portfolio of companies operating in the sectors most affected by the “Stay at Home” call announced to slow down the spread of the coronavirus – tourism, hospitality, construction, transport and manufacturing – to HUF 700-800 billion . The central bank was looking for an answer to what companies think the coronavirus epidemic will affect them. It is instructive that nearly two-thirds of them expected there to be a disruption in supply chains, while nine percent of them said they felt insolvent. One-third of companies said they were postponing investments because of the crisis, and 30 percent were planning downsizing.

Within the already mentioned debt stock, the amount of corporate loans maturing within a year proved to be very high, especially in the manufacturing industry. Which, in the MNB’s view, posed a significant threat because it meant that there was a great need to renew loans, thus forcing a financing constraint.

It is also noteworthy that the central bank’s April survey has already identified liquidity difficulties for half of the companies. The liquidity crash for most of them could be put at one month, and the rate of total insolvency kicked in at nearly nine percent. Companies tried to adapt to the crisis mainly by releasing their financial reserves, but one third of them were already preparing for dismissal.

In his article Market & Profit, he collected the discounted resources that will be opened to help businesses and their terms. The article reveals to whom and for what purpose the Hungarian Development Bank lends, who is targeted by the FGS Hair, how EXIM helps and what subsidized guarantee programs make it easier for companies to get cheap money.

The compilation does not include the four new capital programs of the MFB Group, which also attract private capital, which were opened to companies seeking capital investors with a total amount of HUF 371 billion.[:hu]Mennyiben jelentenek tartós megoldást a koronavírus okozta sokkra az állami tulajdonú pénzintézetek, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által nyújtott források a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe jutott hazai vállalkozásoknak?

Minden egyensúlyi mutatóban – folyó fizetési mérleg, államháztartás, piaci egyensúly, munkaerőpiaci helyzet – Magyarország fenntartható állapotot hozott létre, ami azt jelenti, hogy a hazai gazdaság ellenálló képessége sok uniós országéhoz képest erősebb. E szavakkal érzékeltette Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke március 10-én, a Gazdasági évnyitó 2020 gazdaságpolitikai fórumon, hogy az első negyedév globális sokkja, a koronavírus-járvány egy kicsit jobb helyzetben érhette a magyar gazdaságot. Az értékeléssel az elemzők is egyetértettek.

A jegybankelnök felidézte, hogy Magyarországon 2013 óta gyors bérfelzárkózás zajlik, aminek köszönhetően a háztartások pénzügyi vagyona a közép- és kelet-európai régióban a legmagasabb. Emellett a beruházási ráta az európai országok élmezőnyében van, az államadósság jelentősen – a régióban a legnagyobb arányban – csökkent, mint ahogy a devizatartozás aránya és a nettó külső adósság is.

A jegybankelnök előadását követő napon, március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a COVID 19-et világjárvánnyá minősítette. Ami aztán világszerte kiváltotta a korlátozó intézkedéseket.

A legsérülékenyebbek

A koronavírus tovaterjedésének lassítása céljából hirdetett „Maradj otthon” felhívás által leginkább visszavetett ágazatokban – az idegenforgalom, a vendéglátás, az építőipar, a szállítmányozás és a feldolgozóipar – tevékenykedő cégek együttes hitelállományát az MNB április második felében 700-800 milliárd forintra becsülte egy kérdőíves felmérés alapján. A jegybank arra keresett választ, hogy a vállalatok mit gondolnak, milyen hatással lesz rájuk a koronavírus-járvány. Tanulságos, hogy közel kétharmaduk arra számított, fennakadás lesz az ellátási láncokban, míg kilenc százalékuk mondta magáról azt, hogy az érzései szerint fizetésképtelenné fog válni. A cégek egyharmada jelentette ki, hogy a válság miatt elhalasztja a beruházásokat, 30 százalékuk pedig leépítést tervezett.

A már említett adósságállományon belül is nagyon magasnak bizonyult a vállalatok egy éven belül lejáró hiteleinek nagysága, különösen a feldolgozóiparban. Ami azért hordozott magában jelentős veszélyt az MNB megítélése szerint, mert azt jelentette, nagy a hitelek megújítási igénye, így finanszírozási kényszert jelentett.

Az is figyelemre méltó, hogy a jegybank áprilisi felmérése a cégek felénél már likviditási nehézséget azonosított. A likviditászavar a nagyobb részüknél egy hónaposra volt tehető, a teljesen fizetésképtelenek aránya pedig közel kilenc százalékra rúgott. A vállalatok a válsághoz elsősorban pénzügyi tartalékaik felszabadításával próbáltak alkalmazkodni, az egyharmaduk azonban már ekkor elbocsátásra készült.

A Piac & Profit cikkében összegyűjtötte a vállalkozások segítése céljából megnyíló kedvezményes forrásokat és azok feltételeit. Az írásból kiderül, kinek és milyen célra ad hitelt a Magyar Fejlesztési Bank, kiket céloz az NHP Hajrá, hogyan segít az EXIM és milyen támogatott garanciaprogramok teszik könnyebbé a vállalatok számára, hogy hozzájussanak az olcsó pénzhez.

Az összeállításból az MFB Csoport négy új, magántőkét is megmozgató tőkeprogramja sem hiányozhat, amelyek összesen 371 milliárd forint keretösszeggel nyíltak meg a tőkebefektetőket kereső cégek számára.[:]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.